Drogi i edukacja powiatowym priorytetem

17 głosami za i jednym wstrzymującym się radni powiatu nowosolskiego przyjęli budżet na nadchodzący rok, w którym najważniejsza jest edukacja

Ewa Matyla, skarbnik powiatu, przedstawiła radnym projekt budżetu, który zakłada dochody ogółem w wysokości 92 mln 122 tys. zł oraz wydatki na poziomie 101 mln 767 tys. zł.

Planowany wynik budżetu to deficyt w wysokości 9 mln 645 tys. zł, który zostanie pokryty przychodami z planowanego kredytu na 6 mln zł i wolnych środków w wysokości 3,6 mln.

– Jest to budżet trudny w realizacji, ale możliwy do wykonania przy stałym monitorowaniu dochodów i wydatków, co zapewni wykonanie wszystkich zadań obowiązkowy, powiatu – podkreśliła E. Matyla.

Następnie głos zabrał starosta Waldemar Wrześniak przedstawiając główne zadania inwestycyjne. – Na drogi zaangażujemy kolejne ponad 2,3 mln zł z własnych środków. W ramach poprawy komunikacji zaplanowaliśmy prawie 400 tys. na e-urząd i informatyzację zasobów geodezyjnych i kartograficznych – wyliczał W. Wrześniak.

Najważniejsze planowane inwestycje drogowe w przyszłym roku to: przebudowa drogi powiatowej w Studzieńcu, budowa ścieżki rowerowej Nowa Sól – Nowe Żabno, przebudowa dróg: w Książu i Czasławiu, Lubięcin – Buczków, Wrociszów, Okrężna – Starostawska w Nowej Soli, Zygmuntowska w Kożuchowie.

Zaplanowano też wykonanie kilku dokumentacji na przebudowę mostu w Tatarce, obwodnicy Konradowa i budowy ścieżki rowerowej Stypułów – Sławocin. W sumie na inwestycje drogowe przeznaczone zostanie 10,7 mln zł. O ok. 4 mln zł więcej powiat przeznaczy na edukację, w tym na remonty w „Ogólniaku”, modernizację i rozbudowę ZSP nr 4 i CKZiU„Elektryk”.

– Największym wyzwaniem finansowym i organizacyjnym w 2018 roku i latach następnych będzie stworzenie nowoczesnej bazy edukacji zawodowej skoncentrowanej i zlokalizowanej w obiektach przy ul. Piłsudskiego i Kościuszki (kosztorys: 22 mln zł – dop. red.) – podkreślił starosta.

Przewodniczący poszczególnych komisji pozytywnie odnosili się do projektu budżetu, z małym wyjątkiem. – Dużo mówiono na temat trudnego budżetu, ale chciałbym zwrócić uwagę na elementy, które mogą mieć wpływ na wykonanie. W budżecie państwa nie ma wzrostu na subwencje oświatowe. Nie mamy wpływu na dochody powiatu, a wydatki wcale nie zależą tylko od nas.

Wzrosną koszty energii w szkołach. Dodatkowo zaplanowany dochód majątkowy to sprzedaż budynku przy ul. Witosa – wyliczał Jarosław Pilz i dodał, że wykonawcy żądają coraz wyższych cen za wykonanie inwestycji, co też może być problemem. Ostatecznie radny Pilz wstrzymał się od głosowania. 17 pozostałych obecnych na sesji radnych zagłosowało za.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content