Zaangażuj się i działaj lokalnie!

Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich ogłosiła nabór do kolejnej edycji Programu „Działaj Lokalnie”, który jest szansą na pozyskanie dofinansowania do angażujących społeczeństwo projektów szczególnie dla początkujących organizacji i stowarzyszeń

Projekt łączący seniorów i młodzież z gminy Otyń, który polegał m.in. na wspólnym gotowaniu i wykonywaniu ozdób świątecznych; w Nowym Miasteczku warsztaty z budowy dających się programować i wprawiać w ruch robotów ze specjalnych klocków; rekonstrukcja zabytkowej sikawki strażackiej ochotników z Mirocina Górnego; seria turniejów piłkarskich w Nowym Miasteczku; wystawienie autorskiego spektaklu w charakterze scenicznej bajki muzycznej w Kożuchowie.

Co łączy te wszystkie projekty? Każdy z nich udało się przeprowadzić różnym stowarzyszeniom z terenu powiatu nowosolskiego dzięki finansowemu wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz samorządów. Pieniędzmi tymi dysponują tzw. Ośrodki Działaj Lokalnie, a jednym z nich jest mająca siedzibę w Nowym Miasteczku Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich. ODL Fundacji w poprzednim tygodniu ogłosił drugi nabór do 10. już edycji Programu (jedna edycja trwa przez dwa lata).

– W bieżącym konkursie DL wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, które pobudzają do rozwoju i poprawy jakości życia. A wszystko po to, żeby przyczynić się do budowania lokalnego kapitału społecznego – mówi Bożena Skoczeń, koordynatorka programu. – Tak jak pokazuje zeszłoroczny wachlarz projektów, tematycznie możliwości są bardzo szerokie. Korzystając ze środków DL można realizować zarówno projekty polegające na różnego rodzaju warsztatach, zdobywaniu ciekawych kompetencji, jak również na zakupie drobnej infrastruktury, która będzie służyć lokalnej społeczności. Ilu wnioskodawców, tyle pomysłów – dodaje B. Skoczeń.

Program DL jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, żeby w ich społecznościach żyło się lepiej. W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty trwające od trzech do sześciu miesięcy i zakładające współdziałanie mieszkańców. Proponowane projekty muszą wynikać z potrzeb danej grupy społecznej, być dobrze zaplanowane, muszą mieć jasno określony cel, dające się zmierzyć rezultaty oraz rozsądne koszty.

– Działania skierowane do określonej grupy odbiorców muszą być realizowane wspólnymi siłami mieszkańców przy wsparciu samorządów, przedsiębiorstw czy organizacji społecznych. Dodatkowo w tym roku projekty w jakiś sposób powinny się wpisywać w tematykę 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – wyjaśnia koordynatorka projektu.

Wnioski na realizację inicjatyw lokalnych można składać w terminie między 8 maja a 7 czerwca (do godz. 23.59) wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków aplikacyjnych, który jest dostępny pod adresem: http://system.dzialajlokalnie.pl. Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą się ubiegać o dotacje w wysokości do 6 tys. zł. Projekty muszą być zrealizowane między 1 lipca a 31 grudnia 2018 roku. Pula środków na realizację inicjatyw wynosi co najmniej 65 tys. zł.

Więcej informacji znajduje się w regulaminie konkursu dostępnym na stronie internetowej www.wzgorzadalkowskie.pl. Wszelkiej pomocy udziela też koordynatorka B. Skoczeń, z którą można się skontaktować pod numerem tel. 68 388 84 31 (wew. 24) lub przez e-maila bozena@wzgorzadalkowskie.pl. Dodatkowo Fundacja zaprasza na spotkania informacyjne. Pierwsze już dziś, tj. we wtorek 15 maja o godzinie 16.00 w jej siedzibie. O kolejnych Fundacja będzie informować na swojej stronie internetowej.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Artur Lawrenc

Aktualności, oświata

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content