„Jest ok”. Starosta doczekał się poparcia

– Do trzech razy sztuka. Tym razem się udało – powiedział zadowolony z głosowania nad udzieleniem zarządowi powiatu absolutorium starosta Waldemar Wrześniak. – Liczba inicjatyw i działań podejmowanych przez zarząd jest ok – ocenia radny Mirosław Olejniczak

Druga połowa czerwca to zawsze czas na podsumowanie pracy samorządów w poprzednim roku kalendarzowym. Nie inaczej było na zeszłotygodniowej sesji rady powiatu, podczas której pochylono się nad sprawozdaniem finansowym oraz wykonaniem budżetu 2017 roku, a w następstwie uchwałą o udzieleniu absolutorium zarządowi powiatu na czele z jego starostą Waldemarem Wrześniakiem.

Ze sprawozdania, które zostało zaakceptowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową, wynika, że powiat zakładał budżet z 97,6 mln zł po stronie dochodów i wydatki na poziomie 105,3 mln zł. Wykonano 94,5 mln zł dochodów i 103,8 mln zł wydatków, a ponad 9 mln zł deficytu pokryto z wolnych środków i kredytu. Mniejsze dochody wynikały m.in. z nieudanych prób sprzedaży nieruchomości przy ul. Witosa, czyli budynku dawnego szpitala.

Komisje radnych – rewizyjna oraz gospodarcza i pracy, pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie, a w głosowaniu 19 obecnych na sesji radnych podniosło również rękę za jego przyjęciem. W związku z powyższym radna Iwona Brzozowska, przewodnicząca komisji rewizyjnej, przedstawiła popierany przez RIO wniosek o udzielenie zarządowi absolutorium.

Przed głosowaniem starosta Waldemar Wrześniak przypomniał, że zarząd, realizując strategię rozwoju powiatu przyjętą na lata 2015-25, w 2017 r. pozyskał ponad 13 mln zł na tzw. inwestycje twarde i ponad 16 mln zł na inwestycje miękkie – wieloletni program szkoleń i stażów dla uczniów i nauczycieli. Wydatki drogowe poprzedniego roku sięgnęły kwoty 9,4 mln zł, a ich efektem są: przebudowa ul. Garbarskiej w Kożuchowie, nowe drogi powiatowe w Jesionie, Lubięcinie, Nowym Żabnie i Drwalewicach, trasa Książ Śląski-Czasław oraz most w Ługach. W sumie 6,3 km dróg i 1,8 km chodników. Blisko 7 mln wydano na szkoły: Liceum Ogólnokształcące, „Spożywczak”, „Nitki”, ZSP 5 i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. 3,7 mln zł kosztowała inwestycja w elektroniczny system informacji geodezyjnej.

– O 30 procent większe wydatki na inwestycje pokazują dynamikę rozwoju powiatu – podkreślał W. Wrześniak.

Sukcesem zarządu była udana kampania promująca powiatowe szkoły. W 2017 roku 84 proc. gimnazjalistów wybrało nasze szkoły, podczas gdy w 2014 wskaźnik ten wynosił 76 proc. Liczba uczniów wybierających naukę poza powiatem nowosolskim spadła ze 187 w roku szkolnym 2014-15 do 111 w roku 2016-17. Dodatkowo tutejsze placówki wybrało 34 uczniów spoza tego powiatu.

Ważnym elementem poprzedniego roku było zatwierdzenie licznych podwyżek i nagród dla pracowników starostwa, Powiatowego Urzędu Pracy, Domu Pomocy Społecznej i Powiatowego Zarządu Dróg. – PUP na programy aktywizacji 1,5 tys. klietów pozyskał 89 proc. z kwoty 11 mln zł, a PCPR 94 proc. z 3,2 mln na działania skierowane do niepełnosprawnych i promocję rodzin zastępczych – wyliczył starosta, po czym podziękował swoim współpracownikom i radnym za pracę nad poprzednim budżetem.

W imieniu klubu radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego głos zabrał Mirosław Olejniczak. – Uniknęliśmy drażniących wydarzeń, a sprawozdanie pokazuje, że liczba inicjatyw i działań podejmowanych przez zarząd jest ok. Trudno byłoby zarzuć państwu bierność, bo aktywni byliście w różnych dziedzinach – ocenił radny.

Nieudane dla zarządu w poprzednich latach głosowanie tym razem wypadło dla niego pomyślnie. 16 radnych było za, nikt nie głosował przeciw, a dwóch radnych Prawa i Sprawiedliwości – Ryszard Szablowski i Grzegorz Zwarycz się wstrzymało. Co ciekawe, na czas głosowania z sali wyszła radna Danuta Kubicka. Zapytana o przyczyny niewcięcia udziału w głosowaniu D.

Kubicka odpowiedziała tylko „bez komentarza”. W poniedziałek nie udało nam się do niej dodzwonić.

– Można powiedzieć, że do trzech razy sztuka – skomentował i podziękował za głosowanie W. Wrześniak.

– Trochę musiałem poczekać na takie głosowanie. To moje pierwsze absolutorium. Dziękuję. Podejmujemy niełatwe decyzje, budżet jest ciągle żywy, nie zawsze wszystko się udaje, ale wspólnie dokonujemy korekt, pracujemy merytorycznie i wywiązujemy się z planów. Głosowanie na koniec tej kadencji tylko to potwierdza – ocenił wicestarosta Przemysław Ficner.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Artur Lawrenc

Aktualności, oświata

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content