Tyszkiewicz z absolutorium. Jednogłośnie

Radni miejscy jak co roku musieli ocenić pracę prezydenta w głosowaniu dotyczącym przyznania mu absolutorium. Wadim Tyszkiewicz otrzymał je jednogłośnie

Zanim doszło do głosowania, radny Andrzej Sieciechowicz podkreślił, że miasto uzyskało nadwyżkę budżetową w kwocie ponad 2,5 mln zł, którą przeznaczono, podobnie jak w poprzednich latach, na spłatę zadłużenia.

– Przez takie posunięcie miasto jest gotowe finansowo, by w najbliższych latach móc zaciągać kredyty na niezbędne inwestycje, gdy tylko pojawi się możliwość pozyskania dofinansowania – mówił radny. W tym celu zostały przygotowane analizy i dokumentacje projektowe na m.in. takie inwestycje, jak budowa tunelu, przebudowa ul. Fredry, budowa centrum sportu z pływalnią.

A. Sieciechowicz wymienił jedne z najważniejszych inwestycji zrealizowanych w mieście w ubiegłym roku: budowę Centrum Obsługi Pasażerów, przebudowę i modernizację dróg na Zatorzu II i os. Konstytucji 3 Maja oraz budowę Parku Fizyki.

Prezydent Wadim Tyszkiewicz powiedział, ze sesja absolutoryjna jest jedną z najważniejszych w pracy każdego samorządu. – To ostatnia sesja absolutoryjna w tej kadencji. Czas leci szybko, już cztery lata za nami – rozpoczął W. Tyszkiewicz.

Podkreślił, że budżet został w jego przekonaniu zrealizowany dobrze, a wykonanie pokazuje profesjonalizm i żelazną konsekwencję w działaniu ludzi zarządzających naszym miastem.

Prezydent przypomniał najważniejsze liczby budżetu na 2017, w którym zaplanowano dochody w kwocie blisko 168 mln zł, a wydatki na poziomie 165 mln, środki na zadania inwestycyjne w kwocie blisko 39 mln zł i nadwyżkę budżetu w kwocie 2,6 mln. W wyniku zmian dokonanych na przestrzeni roku nastąpiło zwiększenie dochodów gminy o kwotę 3,1 mln, zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 814 tys. zł i zmniejszenie nakładów na zadania inwestycyjne o kwotę 7,1 mln zł. W wyniku przeprowadzonych zmian nadwyżka budżetowa uległa zwiększeniu o kwotę 4 mln zł. Dochody budżetu gminy zostały wykonane w kwocie 167 mln zł, co stanowi 97,9 proc. zaplanowanych dochodów.

– Na szczególną uwagę zasługuje wykonanie dochodów własnych w kwocie 57 mln zł, w tym wpływy z podatków i opłat lokalnych wykonano w kwocie 30 mln zł. Na podkreślenie zasługuje też realizacja wpływów z podatku od nieruchomości na poziomie 104,9 proc. planu rocznego. Będziemy kładli duży nacisk, aby usprawnić ściągalność podatków – zapowiedział prezydent.

Wydatki budżetu gminy zostały wykonane w kwocie 154 mln zł. – Racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi przez wszystkie jednostki organizacyjne gminy umożliwiło pełną realizację zadań bieżących na kwotę 126,5 mln zł, wykonanie zadań inwestycyjnych na kwotę 27,5 mln zł. Jest to zadowalający wskaźnik wykonania zaplanowanych wydatków – zaznaczył włodarz miasta.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w budżecie zostały wykonane w kwocie 27,5 mln zł, tj. 86,6 proc. planu rocznego. – Warto w tym miejscu mocno podkreślić, że zakres rzeczowy zaplanowanych zadań inwestycyjnych został wykonany w stu procentach. Ponadto jest to kolejny rok utrzymania na wysokim poziomie nakładów inwestycyjnych w mieście, co świadczy o dużej determinacji i konsekwencji w dążeniu do rozwoju Nowej Soli. Wszystkie zadania inwestycyjne zostały zrealizowane zarówno ze środków własnych gminy, jak i dotacji ze środków unijnych i krajowych – mówił W. Tyszkiewicz.

Zasygnalizował, że ogromny wysiłek włożony w realizację zadań inwestycyjnych opłacił się.

– Dzisiaj musimy bardzo ostrożnie podchodzić do planowania inwestycji w najbliższych latach. Rynek się zdecydowanie zmienia, co bardzo mocno odczuwamy. Koszty drożeją lawinowo i będziemy musieli z troską i uwagą podchodzić do inwestycji – podkreślił W. Tyszkiewicz.

Ostatecznie w 2017 r. osiągnięto nadwyżkę budżetu w kwocie 13,5 mln zł, która umożliwiła spłatę całości zobowiązań z lat ubiegłych w wysokości 6,5 mln zł.
– Nabieraliśmy sił, żeby przygotować się do nieco trudniejszych czasów. Nie zaciągaliśmy kredytów przez blisko 10 lat. Dzisiaj prawdopodobnie bez kredytów się nie obejdzie. RIO ani inne instytucje, które analizują nasz budżet, nie dostrzegają, że zatroszczyliśmy się mocno o przyszłe dochody, które będą rosły. Zapewnią nam to wysiłki związane z budową stref przemysłowych. Nie jesteśmy w złej sytuacji, jak wiele innych gmin – podkreślił prezydent.

Dodał, że zadowalający poziom realizacji dochodów budżetowych w roku 2017 oraz oszczędne i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi przez wszystkie jednostki organizacyjne gminy umożliwiły pełną realizację zadań bieżących oraz wykonanie wszystkich zaplanowanych zadań inwestycyjnych. – Na koniec 2017 r. miasto dokonało spłaty wszystkich zobowiązań z lat ubiegłych, a zadłużenie gminy wyniosło ogółem 44 mln zł, co stanowi 26,4 proc. wykonanych dochodów.

Według starego wskaźnika bezpieczny poziom zadłużenia wynosił do 60 proc. Był moment, że otarliśmy się o 60, zeszliśmy do poziomu 26, by znów teraz mieć zdolność kredytową, żeby miasto mogło się dalej rozwijać – dodał na koniec W. Tyszkiewicz.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content