Jagasek: Dobrze spełniam swoją rolę

Burmistrz Paweł Jagasek otrzymał na ostatniej sesji absolutorium. Jedynie Marcin Jelinek był przeciwny. Na sesji nie pojawili się radni Niezgodzki, Pikulski i Marek

Budżet gminy na 2017 r. przyjęty został po stronie dochodów w wysokości 59,5 mln i po stronie wydatków – 64,8 mln z planowanym deficytem 5,3 mln. W trakcie realizacji budżetu podjęto 12 uchwał rady i wydano 23 zarządzenia burmistrza zmieniające budżet. Po zmianach plan dochodów budżetowych wyniósł 62,8 mln i został zrealizowany w kwocie 62,2 mln, co stanowi 99 proc. planu.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 69 mln, zrealizowany został na poziomie 66,9 mln zł, co stanowi 97 proc. planu. Stopień realizacji dochodów bieżących ukształtował się na poziomie przekraczającym 100 proc., a dochodów majątkowych na poz. 87 proc. Wydatki bieżące stanowią 97 proc. planu, a wydatki majątkowe – 94 proc. Wykonanie przychodów i rozchodów zostało wykonane w stu procentach.

– Wykonanie budżetu jest zasługą nas wszystkich – radnych, sołtysów, kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych i pracowników. Ze swojej strony wszystkim dziękuję – zaznaczył Ireneusz Drzewicki, przewodniczący rady.

Opinię komisji rewizyjnej odczytała jej członkini, radna Halina Perdian, bo przewodniczący (Jacek Niezgodzki), wiceprzewodniczący (Adrian Pikulski) i członek tejże komisji (Andrzej Marek) nie byli obecni na sesji. Najważniejsze jest jednak to, że komisja pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za 2017 r. i wniosła do rady o udzielenie burmistrzowi absolutorium. – Na podstawie rozpatrzonych materiałów źródłowych i wysłuchania informacji komisja pozytywnie ocenia realizację budżetu gminy, robiąc uwagi dotyczące nienależnego gospodarowania mieniem komunalnym w związku z jego wyprzedażą – to była jedyna uwaga komisji do burmistrza, co nie zmieniło jej stanowiska wnoszącego o udzielenie absolutorium.

Niestety, nie było możliwości rozmowy wyjaśnienia tej uwagi ze strony nieobecnego przewodniczącego i jego zastępcy.

– Nie będę z panem burmistrzem polemizował. Być może się spotkamy na tej sali po wyborach, może nie. Dziękuję państwu za wykonanie budżetu, natomiast pan burmistrz doskonale wie, z czym się nie zgadzam i wielokrotnie to akcentowałem, dlatego moje głosowanie w sprawie absolutorium nie będzie zaskoczeniem.

Mam nadzieję, że nasze spory być może rozstrzygną mieszkańcy. Zawsze wolę popatrzeć w oczy, kiedy takie decyzje podejmuję, dlatego myślę, że moje głosowanie przeciw pana burmistrza nie zdziwi – powiedział radny Marcin Jelinek.

Burmistrz spokojnie przyjął te słowa, a nawet za nie podziękował. – Dziękuję wszystkim za to absolutorium, ale dziękuję też Marcinowi, który zawsze potrafi powiedzieć, dlaczego jest przeciw. Szkoda, że trzech członków komisji rewizyjnej nie ma, bo to właśnie komisja rewizyjna powinna dziś przedstawić swoje racje. Dziękuję za ciężką pracę w 2017 r. Dużo inwestycji zakończyło się sukcesem. Dziękuję radnym za częste dyskusje, czasem ostre, czasem mniej, ale zawsze udawało się dojść do konsensusu i dzięki temu w pełni zrealizowaliśmy nasz budżet. Dziękuję pani skarbnik za pilnowanie finansów – mówił P. Jagasek.

Burmistrz podziękował również pani sekretarz, kierownikom jednostek pomocniczych i pracownikom urzędu miejskiego. – Bez ich wytężonej pracy wiele by się mogło nie udać. Są zawsze do dyspozycji, pracują ciężko dla dobra naszych mieszkańców. A to jest najważniejsze – podkreślił burmistrz.

Dodał również, że sesja absolutoryjna i budżetowa są najważniejszymi w roku. – Cieszę się, że wszystko się ułożyło. Dziękuję radnym, że zagłosowali „za”. To dla mnie ważne, oznacza to, że dobrze spełniam swoją rolę burmistrza Kożuchowa. A wy, radni, jesteście po to, by mi pomagać, wspierać, a czasem powiedzieć wiele krytycznych słów, które biorę do siebie i poprawiam swoje działania, żeby jeszcze lepiej pracować na rzecz gminy – zakończył P. Jagasek, po czym wręczył pani skarbnik kwiaty.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content