Kto jest Lubuskim Samarytaninem?

– Chcąc potwierdzić codzienną troskę o osoby chore i cierpiące oraz wyrazić wdzięczność dla tych, którzy się nimi opiekują, wręczymy wybranym osobom i placówkom medycznym nagrody Lubuski Samarytanin – zapowiada ks. Tomasz Duszczak, współorganizator gali, która odbędzie się w Nowosolskim Domu Kultury

– W tegoroczne 27. uroczystości Światowego Dnia Chorego, które obchodzimy w kościele we wspomnienie Najświętszej Marii Panny z Lourdes 11 lutego, w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej wpisuje się Dzień Służby Zdrowia. W tych dniach chcemy potwierdzić codzienną troskę i bliskość o osoby chory i cierpiące przebywające w szpitalach, hospicjach i domach prywatnych, a jednocześnie pragniemy wyrazić wdzięczność wobec osób, które na co dzień nie tylko opiekują się chorymi, ale na wzór dobrego Samarytanina widzą konieczność zatrzymania się obok potrzebującego bliźniego i pośpieszenia z pomocą – mówi ks. Tomasz Duszczak, kapelan nowosolskiego szpitala.

– Wdzięczność chcemy wyrazić zarówno wszystkim placówkom medycznym naszej diecezji, jak i poszczególnym pracownikom służby zdrowia oraz rodzinom, które w swoich domach towarzyszą chorym w aspekcie medycznym, pielęgnacyjnym oraz codziennego słuchania i ludzkiego bycia obok – dodaje kapłan z parafii pw. św. Józefa w Nowej Soli.

Na kanwie takich przemyśleń zrodził się pomysł wręczenia nagród o nazwie Lubuski Samarytanin, które ustanowił biskup Tadeusz Lityński na wniosek diecezjalnego duszpasterstwa chorych i służby zdrowia. Wyróżnienie może otrzymać osoba, placówka medyczna, stowarzyszenie lub instytucja wyróżniająca się bezinteresownością, przykładem w integralnej opiece, towarzyszeniu chorym i szerzeniu idei humanizacji medycyny i opieki medycznej.

Kapitułę nagrody tworzy znakomite gremium, w składzie którego są nie tylko delegaci biskupa i duchowni, którym bliskie są tematy służby zdrowia, ale też dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze, prezesi izb lekarskich, przewodniczący izb pielęgniarek i położnych i dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

– Członkowie kapituły mają prawo zgłoszenia kandydatów, zaś po ich prezentacji prawo wyboru nominowanych, którzy ostatecznie są zatwierdzani przez biskupa zielonogórsko-gorzowskiego. 10 stycznia 2019 roku w siedzibie Lubuskiego Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia odbyło się posiedzenie, podczas którego mogliśmy zobaczyć piękne osobowości oddane posłudze chorym. Dlatego już na tym etapie bardzo dziękujemy za szlachetną, codzienną posługę wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, położnym, ratownikom medycznym, rehabilitantom, fizjoterapeutom i wolontariuszom – wylicza ks. Duszczak.

Pierwsze uroczystości Lubuskiego Samarytanina odbędą się 9 lutego w Nowej Soli. O godz. 15.00 w kościele św. Józefa Rzemieślnika na Zatorzu będzie sprawowana msza św. pod przewodnictwem księdza biskupa T. Lityńskiego w intencji pracowników służby zdrowia i tych osób, które opiekują się chorymi.

– Serdecznie zapraszamy nowosolan do wspólnej modlitwy, przez którą możemy wyrazić naszą wdzięczność wobec środowiska medycznego. Natomiast o godz. 17.00 w Nowosolskim Domu Kultury, przy udziale zaproszonych gości, władz rządowych i samorządowych, pracowników służby zdrowia, odbędzie się uroczysta gala Lubuski Samarytanin, na której poznamy instytucje i osoby, które otrzymają wyróżnienie – zapowiada kapelan szpitala.

Ks. T. Duszczak przy tej okazji już dziś dziękuje wszystkim, którzy pomogli przy organizacji uroczystości lub objęli ją swoim patronatem, w tym np. biskupowi Lityńskiemu, wojewodzie, urzędowi miasta, starostwu, mediom oraz sponsorom – Grupie KIM z Zielonej Góry i Centrum Medycznemu Aldemed.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Artur Lawrenc

Aktualności, oświata

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content