Czas pokaże, jak będzie dalej

Sprawa zakupu tomografu dla szpitala w Nowej Soli wciąż budzi wiele emocji. Włodarze czterech gmin nie przyłączyli się do porozumienia finansowego zainicjowanego przez powiat, które miało wesprzeć tę inwestycję. Czy w związku z tym zagrożone są budowane przez lata partnerstwa w powiecie nowosolskim? O głos w sprawie poprosiliśmy starostę powiatu nowosolskiego Iwonę Brzozowską

Justyna Gurban: Kiedy dowiedziała się pani o problemach nowosolskiego szpitala?

Iwona Brzozowska: Na początku stycznia dyrektor Bożena Osińska wysłała pismo do rady powiatu i do mnie z prośbą o dofinansowanie zakupu nowego tomografu. Wyjaśniła w nim, że urządzenie ma już 10 lat i w ostatnich latach często ulegał awariom, których naprawa jest bardzo kosztowna.

Rocznie na naprawy tomografu szpital wydaje nawet 200 tys. zł. Koszt nowego urządzenia to ok. 5,5 mln zł. Pani dyrektor zaznaczyła również, że nowy tomograf będzie doposażony w dodatkowe opcje, w tym kardiologiczną, co pozwoli na jeszcze lepszą diagnostykę a także szybszą dynamikę spłaty.

Po pierwszym spotkaniu z włodarzami gmin w temacie dofinansowania zakupu tomografu była pani optymistką?

14 stycznia przekazałam włodarzom z powiatu nowosolskiego informacje, które dostałam od dyrektor szpitala. Nie ukrywałam, że zakup tomografu to zbyt duża inwestycja jak na możliwości powiatu. Liczyłam, że tak jak w przypadku zakupu karetki wspólnie uda nam się wesprzeć szpital finansowo. Na spotkaniu padła propozycja, że powiat da 150 tys. zł, miasto Nowa Sól dołoży 175 tys., a kolejne 175 tys.
zostanie rozdzielone na poszczególne gminy. Nie usłyszałam wtedy deklaracji, ale żaden z włodarzy nie powiedział „nie”. Uznałam, że będziemy działać solidarnie dla dobra wszystkich mieszkańców.

Kiedy pojawiły się konkretne kwoty?

Zaraz po spotkaniu przygotowaliśmy szczegółową propozycję udziału gmin w montażu finansowym. Udział gmin miał być proporcjonalny do liczby mieszkańców. Zasada ta była stosowana od wielu lat przy realizacji wspólnych przedsięwzięć. 18 stycznia wysłaliśmy pisma do wszystkich włodarzy. Wójtowie i burmistrzowie mieli przedstawić je swoim radnym.

Kiedy dowiedziała się pani o tym, że nie wszystkie gminy dołączą do porozumienia?

Jako pierwsze odezwało się miasto. 25 stycznia dostałam pismo od prezydenta Wadima Tyszkiewicza, że Nowa Sól deklaruje 175 tys. zł. 31 stycznia deklarację złożył również wójt gminy Kolsko Henryk Mastysik. Tego samego dnia otrzymałam również pismo od burmistrza Otynia, który prosił o dodatkowy czas na skonsultowanie tematu z radnymi. O taki czas poprosił również Bytom Odrzański.

7 lutego otrzymałam kolejne pismo w sprawie. Tym razem od burmistrz gminy Nowe Miasteczko Danuty Wojtasik. Pani burmistrz przedstawiła swoje warunki partnerstwa finansowego, w których 250 tys. miał zapewnić powiat, 175 tys. miasto Nowa Sól, a pozostałe gminy wspólnie 75 tys. zł.

18 lutego odbyło się kolejne spotkanie z włodarzami. Czy tym razem padły deklaracje?

Swój udział w porozumieniu podtrzymały miasto Nowa Sól i gmina Kolsko. Burmistrzowie Bytomia Odrzańskiego i Otynia byli za, ale poprosili o dodatkowy czas, ponieważ nie udało im się przedstawić sprawy radnym. Kilka dni później odbyły się sesje rady i obie gminy dołączyły do porozumienia, co znalazło swoje odbicie w konkretnych pismach.

Na spotkaniu nie było burmistrza Kożuchowa Pawła Jagaska ani wójta gminy Siedlisko Dariusza Strausa. Włodarze tych gmin nie przekazali mi też, żadnych informacji na temat udziału lub nie w tym montażu finansowym. Wcześniej jedynie z mediów dowiedziałam się, że gmina Kożuchów nie ma pieniędzy w budżecie, ponieważ musiała zainwestować w piec do szkoły.

Na spotkaniu były burmistrz Nowego Miasteczka i gminy wiejskiej. Czy z ich strony padły jakieś deklaracje?

Podczas spotkania poprosiłam panią burmistrz Wojtasik o przedstawienie swojej propozycji podziału środków w ramach dofinansowania dla szpitala. Żaden z włodarzy nie opowiedział się za tą opcją, więc uznaliśmy ten wątek za zamknięty.

Z kolei wójt gminy wiejskiej Izabela Bojko wprost powiedziała, że nie chce w tym temacie współpracować ze starostwem i przekaże dotację dla szpitala na innych zasadach.

Po spotkaniu wysłałam kolejne pisma do Siedliska, Kożuchowa i Nowego Miasteczka z prośbą o zajęcie stanowiska.

Tym razem otrzymała pani konkretne odpowiedzi?

Burmistrz Paweł Jagasek odpowiedział, że w tym roku nie przekaże pieniędzy, ale rozważy możliwość pomocy finansowej po spotkaniu z radą społeczną szpitala.

Wójt Dariusz Straus zapewnił, że pomóc chce, ale nie zgadza się z zaproponowanymi warunkami. Na razie nie mam informacji o tym, na jakich zasadach taka pomoc miałaby być przekazana.

Z kolei burmistrz Nowego Miasteczka wysłała pismo, w którym podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie i nie zgadza się z zaproponowanym podziałem.

Brak jednomyślności w temacie tomografu to początek podziału w partnerstwach samorządowych na terenie powiatu?

Nadal realizujemy wspólne projekty – budujemy ścieżkę rowerową, realizujemy wspólny transport, na dniach rozstrzygnie się ostatecznie przetarg na przebudowę drogi powiatowej w Miłakowie, którą to inwestycję realizujemy wspólnie z gminą Nowe Miasteczko. Dotychczas funkcjonowanie powiatu oparte było na współpracy z gminami, jak będzie dalej, czas pokaże.

Dotację dla szpitala na zakup tomografu przekażemy w ramach partnerstwa z miastem Nowa Sól, gminą Otyń, Bytom Odrzański i Kolsko.

Pomoc deklarują także gminy spoza powiatu np. gmina Niegosławice, Wschowa czy Głogów. Takie inicjatywy bardzo cieszą.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content