Szarama w radzie przedsiębiorców

Mieszkający w Otyniu ogólnopolski ekspert branży motoryzacyjnej Łukasz Szarama został członkiem Rady Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw, na czele której stoi powołany przez premiera minister Adam Abramowicz

Rada Przedsiębiorców działająca przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców jest organem opiniodawczym i doradczym, który ma zapewnić stały i bezpośredni kontakt rzecznika ze środowiskiem przedsiębiorców.

Zadaniem członków rady ma być wspieranie rzecznika w działaniach na rzecz obrony praw polskich przedsiębiorców; monitorowanie sytuacji przedsiębiorców z sektora małych i średnich firm; diagnozowanie problemów i reagowanie w przypadkach wymagających interwencji rzecznika; opiniowanie oraz opracowywanie projektów ustaw, które bezpośrednio wpływają na takich przedsiębiorców.

Członkiem opisywanej rady został mieszkający od dwóch lat w Otyniu ekspert branży motoryzacyjnej, biegły sądu, prokuratury i Izby Administracji Skarbowej Łukasz Szarama.

– Zaproszenie, mimo dzielących nas różnic światopoglądowych, dostałem indywidualnie od ministra, jednakże ze względu na fakt, iż rada tworzona jest przez osoby rekomendowane, np. przez organizacje branżowe, to w moim przypadku rekomendacja nastąpiła od strony Polskiej Izby Motoryzacji. Obok mnie w radzie pracują eksperci chociażby z Business Centre Club, Konfederacji Lewiatan, Związku Rzemiosła Polskiego czy innych czołowych organizacji – mówi Ł. Szarama.

– Wspólnie z rzecznikiem omawiamy aktualne i planowane rozwiązania prawne oraz analizujemy propozycje firm. Na posiedzeniach formułowane są więc opinie, wnioski, pytania i zalecenia dla poszczególnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorców. W trakcie takich posiedzeń przedstawiciele poszczególnych resortów odpowiadają na pytania, dyskutują i analizują argumenty, zastrzeżenia i propozycje rady oraz oczywiście samego rzecznika – opowiada otynianin, który brał udział m.in. w obradach, w których skutecznie zablokowano plan Ministerstwa Finansów dotyczący wystawiania paragonów przed zapłatą za towar czy usługę.

– Na mój obszar działania składa się szeroko pojęta tematyka branży motoryzacyjnej, jak usługi, handel, likwidacja szkód i regulacje. Otwarty jestem oczywiście na zgłaszanie wszystkich absurdów prawnych, jak też propozycje pozytywnych rozwiązań, dostrzeganych przez innych. Z inicjatywą spotkania w tej sprawie wyszła chociażby burmistrz Otynia Barbara Wróblewska. Istotne jest, że zasiadanie w Radzie Rzecznika MSP to funkcja społeczna. Jedyne co mnie interesuje, to rzeczowe, pozytywne i skuteczne rozwiązania dla firm. Bardzo ważna jest dla mnie apolityczność i pogodzenie moich wszystkich obowiązków, jakie obecnie mam – podkreśla Ł. Szarama.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Artur Lawrenc

Aktualności, oświata

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content