W niedzielę na wybory!

26 maja wybierzemy swoich przedstawicieli do europarlamentu. Przypominamy o najważniejszych zasadach głosowania, które zacznie się o godzinie 7.00, a zakończy o 21.00

Czas na przeprowadzenie wyborów, zgodnie z ustaleniami Rady Parlamentu, przypada między 23 a 26 maja. Polska, jak większość krajów, przeprowadzi wybory swoich reprezentantów w ciągu jednego dnia w ostatnim możliwym terminie, czyli w najbliższą niedzielę.

Lokale wyborcze zostaną otwarte o godzinie 7.00 i zamkną się dla głosujących o godzinie 21.00. Wówczas pracujące w nich komisje rozpoczną liczenie głosów.

Nieodłącznym elementem umożliwiającym przystąpienie do wyborów jest ukończenie 18. roku życia oraz posiadanie przy sobie aktualnego dowodu osobistego. W celu uzyskania kart wyborczych należy udać się do stanowiska swojej komisji wyborczej i okazać ważny dokument. Głosowania dokonuje się poprzez postawienie znaku X przy nazwisku jednego kandydata.

Kartę do głosowania należy wrzucić do urny w taki sposób, aby strona zadrukowana nie była widoczna.

Niedopuszczalne jest głosowanie za członka rodziny lub za inną osobę. Zakaz ten nie dotyczy osób posiadających pełnomocnictwo do głosowania. Kart do głosowania nie wolno wynosić poza lokal wyborczy.

Osobie niepełnosprawnej na jej prośbę może pomagać w głosowaniu inna osoba, w tym także niepełnoletni. Pomoc ta może mieć charakter tylko techniczny, nie może polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub głosowania w zastępstwie tego wyborcy.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Artur Lawrenc

Aktualności, oświata

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content