Sprawdź nowe zasady świadczenia 500+

Zgodnie z nowymi zasadami świadczenie wychowawcze można teraz bez względu na dochód otrzymać również na pierwsze dziecko. Drogą elektroniczną wniosek można składać już w lipcu, ale czas na wypłacenie pieniędzy za pierwsze miesiące (z wyrównaniem od lipca) urzędy mają do października

Świadczenie 500+ przyznane w poprzednim okresie składania wniosków obowiązuje jeszcze do października tego roku. Od 1 lipca można natomiast składać wnioski drogą elektroniczną, a w sierpniu w tradycyjnej formie papierowej, które dotyczą dzieci, na które do tej pory to wsparcie nie przysługiwało.

Jeden mail i jeden wniosek!

– Zdarzyło się już kilkanaście osób, które już teraz chciały złożyć wniosek, natomiast system rusza od lipca. Wnioski można będzie składać od wtorku do piątku między 8.00 a 12.00, a w poniedziałki od 8.00 do 15.30. Aby otrzymać świadczenie z wyrównaniem od lipca, wniosek należy złożyć do końca września – mówi dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Grażyna Wlazły.

– Nie jest natomiast tak, że każdy wniosek zostanie sprawdzony i zrealizowany od razu w lipcu. Nie ma już weryfikacji dochodów, która zajmowała w niektórych przypadkach dużo czasu, ale nadal wykonywana będzie weryfikacja napływających wniosków odnośnie do innych danych, jak np. pesel, adres zamieszkania czy kwestie związane z rozwodami. Czasem rozpatrzenie wniosku wstrzymuje tak banalna sprawa, jak złe wypełnienie rubryki „organ właściwy”, gdzie klienci potrafią zamiast „prezydent Nowej Soli” wpisać swoje imię i nazwisko. Często też źle podają numer swojego konta bankowego. Na pewno nic nikomu nie przepadnie i każdy otrzyma należne mu wyrównanie – zaznacza pani dyrektor.

– Bardzo ważne jest, żeby nie wysyłać w kilku wiadomościach różnych wersji wniosków, bo my nie możemy sami z nich wybierać tego właściwego. Taka sytuacja kończy się wezwaniem klienta i umorzeniem postępowania wycofanych wniosków – dodaje G. Wlazły.

W systemie elektronicznym trzeba też zwracać uwagę na właściwą nazwę organu i wpisywać pełną nazwę – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a nie np. Ośrodek Pomocy Społecznej, bo wtedy wniosek trafi do ośrodka gminy wiejskiej.

Wszystkie dzieci na jednym wniosku

Nowy formularz wniosków jest krótszy, ułatwiona jest też procedura składania dokumentów elektronicznie, bo np. nie podaje się już składu rodziny czy danych dotyczących dochodów. Od 1 lipca prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów.

– Kolejna zmiana mówi, że od lipca rodzice dzieci urodzonych po 30 czerwca tego roku będą mieli aż trzy miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Korzystniejsze jest też liczenie wyrównania, bo za jego początek liczyć będzie się dzień urodzenia dziecka. Do tej pory było tak, że jak dziecko urodzone było np. 15 lutego, a klient przyszedł do ośrodka w połowie marca, to świadczenie było liczone od początku marca – wyjaśnia Małgorzata Stokłosa, kierownik działu świadczeń rodzinnych.

– Co również ważne, rodzice, którzy mają już przyznane świadczenie na drugie i kolejne dzieci do końca września, od lipca powinni składać jeden wspólny wniosek na wszystkie dzieci. Na pierwsze dziecko świadczenie będzie przyznane na okres od 1 lipca do końca maja 2021 roku, natomiast w przypadku pozostałych czas ten liczony jest od października, ponieważ ciągle jeszcze obowiązują poprzednie decyzje – dodaje M. Stokłosa.

Pozytywne rozpatrzenie wniosków kończyć się będzie nadesłaniem takiej informacji na wskazany adres e-mail. Jeśli ktoś takowego nie wskaże, to informację o świadczeniu będzie można odebrać w formie papierowej w MOPS. – A nawet nieodebranie jej nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia – zaznacza M. Stokłosa.

I dodaje: – Prosimy mieć też na uwadze, że w czasie przyjmowania wniosków od klientów pracownicy nie są w stanie jednocześnie udzielać informacji telefonicznych.

 

Zasady przyznawania świadczenia 500+

Wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) można składać od 1 lipca – drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia – drogą tradycyjną – papierową.

Od 1 sierpnia wniosek o świadczenie wychowawcze (500+) będzie można złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Soli przy ul. Muzealnej 46 w pokoju 100 w godzinach:

– w poniedziałki – od 8.00 do 15.30

– od wtorku do piątku – od 8.00 do 12.00.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach, tj. od lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na takich zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.) Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.

Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.

Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.

Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.

Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.

Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Zniesione zostało kryterium dochodowe. To oznacza, że rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej. Formularz wniosku został znacznie skrócony. Łatwiej także będzie można składać wnioski drogą elektroniczną.

Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Od 1 lipca rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku -świadczenie 500+ otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Istotne jest, że powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.

Do 30 czerwca świadczenie wychowawcze (500+) otrzymywały dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Od 1 lipca świadczenie otrzymają również dzieci umieszczone w innych instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, czyli w pozostałych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Dotyczy to także dzieci, które zostały umieszczone w domach pomocy społecznej.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o świadczenie wychowawcze (500+) właściwy organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.
Dokładne wypełnienie wniosków

– Prawidłowy nr pesel

– Adres zamieszkania

– Nr konta bankowego

Przez system elektroniczny – wysyłamy jeden wniosek! Nie wysyłamy po kilka wniosków.

Zwracać uwagę na to, gdzie ma wpłynąć wniosek – należy wybrać Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Artur Lawrenc

Aktualności, oświata

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content