Emocje – da się z nimi żyć

– Spotkania z Jeżykiem to typowy program psychoedukacyjny, a chodzi w nim o to, by nauczyć dzieci radzenia sobie z uczuciami – tłumaczy Gabriela Juncewicz z urzędu miasta w Nowej Soli. 24 lutego w Nowej Soli rusza program skierowany do dzieci: „EMOCJonującE spotkania z Jeżykiem”

Zdarza nam się mówić lub słyszeć od innych „kontroluj swoje uczucia”, „nie poddawaj się smutkowi”, „panuj nad gniewem” czy „nie ulegaj złości”. Osoby dojrzałe często mają już wypracowane metody na niepoddawanie się nastrojom. Sprzyja temu doświadczenie nabyte przez liczne sytuacje z przeszłości, w których najzwyczajniej nie można było wyrażać uczuć wprost. Choćby dlatego, że nie wypadało lub mogłoby doprowadzić to do przykrych konsekwencji.
W przypadku dzieci, które dopiero uczą się samokontroli, niewyrażanie uczuć w sposób spontaniczny sprawiać może trudność. I o ile nie ma nic złego w głośnym wyrażeniu radości w sytuacji, która na to pozwala, o tyle już wyrażanie w ten sam sposób gniewu niekoniecznie jest zjawiskiem społecznie akceptowanym.
By wyćwiczyć w dzieciach właściwy sposób okazywania uczuć lub komunikowania otoczeniu, że istnieją, należy je po prostu tego nauczyć. I z myślą o dzieciach właśnie nowosolski urząd miasta uruchamia serię zajęć o charakterze edukacyjnym, opatrzoną sympatyczną nazwą „EMOCJonującE spotkania z Jeżykiem”.
– Spotkania z Jeżykiem to typowy program psychoedukacyjny – tłumaczy Gabriela Juncewicz, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w Nowej Soli. – A chodzi w nim o to, by nauczyć dzieci radzenia sobie z emocjami. W tym celu zaproponowaliśmy cykl spotkań dla młodzieży i dzieci umożliwiających nabycie umiejętności w zakresie rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych i radzenia sobie z nimi – dodaje.
– Jednym z założeń programu jest nauczenie dzieci sposobów rozwiązywania konfliktów bez agresji i przemocy. Oczywiście udział dziecka w zajęciach poprzedzony będzie spotkaniem z rodzicem, by zdefiniować obszar pracy z młodym człowiekiem. Same zajęcia natomiast realizowane będą w formie warsztatowej, z wykorzystaniem metod adekwatnych do wieku uczestników – wyjaśnia G. Juncewicz.
By dostosować naukę do możliwości poznawczych młodych ludzi, planowane jest wykorzystywanie przystępnych dla dzieci form pracy, tj. arteterapia, bajkoterapia, muzykoterapia, zabawoterapia czy filmoterapia. Edukacja w sferze emocji będzie również połączona z elementami treningu umiejętności społecznych.
– Dzieci będą pracowały w 10-osobowych zamkniętych grupach. Umożliwi im to sprawdzanie nowo nabytych umiejętności bezpośrednio w kontakcie z rówieśnikami. Po prostu będą uczyć się od siebie nawzajem – mówi G. Juncewicz.
Celem zajęć jest przede wszystkim ukształtowanie w dzieciach adaptacyjnych sposobów reagowania na złość, frustrację czy stres. Dzieci bedą uczyć się rozpoznawania i nazywania stanów emocjonalnych, a także wzmacniać swoje zasoby emocjonalne.
– Program ma zapewnić uczestnikom nabycie umiejętności psychospołecznych, by wchodzili w satysfakcjonujące relacje interpersonalne. Równie ważne jest zbudowanie obiektywnej samooceny u dziecka oraz wzmocnienie jego poczucie bezpieczeństwa – tłumaczy Juncewicz.
Pełen cykl spotkań psychoedukacyjnych dla dzieci obejmuje 15 zajęć prowadzonych przez psychologa. W poniedziałki w godzinach 16.00-17.00 odbywać się będą zajęcia młodszej grupy, natomiast we wtorki w godzinach 17.30-18.30 pracować będzie grupa starsza (10-12 lat).
Marta Brych-Jackiewicz

Pierwsze „EMOCJonującE spotkania z Jeżykiem” odbędą się 24 lutego w punkcie konsultacyjnym przy ul. Jaracza 1 w Nowej Soli.
Można zgłosić swoje dziecko do udziału w programie umawiając je telefoniczne pod numerem tel. 68 459 03 05. Zapisy trwają do 19 lutego. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content