Przemoc? Jeśli widzę lub słyszę coś niepokojącego, to reaguję!

Wsparcie znajdziesz w punkcie konsultacyjnym przy ul. Jaracza 1, który prowadzi urząd miejski w Nowej Soli. – Dyżurujący w punktach specjaliści to osoby przygotowane do pomocy całej rodzinie – informuje Gabriela Juncewicz z Wydziału Spraw Społecznych nowosolskiego magistratu

Do punktu mogą zgłosić się osoby, które potrzebują pomocy w zakresie nie tylko uzależnień czy przemocy w rodzinie, ale także problemów wychowawczych czy pomocy dzieciom w trudnościach rozwojowych i psychospołecznych.

– Od października w punkcie realizujemy również zajęcia specjalistyczne dla dzieci, m.in. trening umiejętności społecznych czy treningi EEG Biofeedback. Jeśli w rodzinie osoby zgłaszającej się po pomoc konsultant zdiagnozuje problem, to następnie weryfikuje jego złożoność, po czym układa plan pomocy osobie lub rodzinie – wylicza Gabriela Juncewicz z Wydziału Spraw Społecznych nowosolskiego magistratu.

Pomoc w punkcie udzielana jest bezpłatnie. Dodatkowo w placówce można skorzystać z pomocy mediatora rodzinnego. Mediacje rodzinne są oczywiście dobrowolne dla osób chcących osiągnąć porozumienie bez konfliktu.

– Obecna sytuacja, w której się znaleźliśmy, a więc trwająca pandemia, to czas izolacji, często izolacji całych rodzin, który może spowodować nasilenie się aktów agresji czy przemocy w rodzinie. Chciałabym uwrażliwić nas – mieszkańców miasta – nie udawajmy, że nie słyszymy i że nie widzimy, a reagujmy na akty agresji, przemocy. Mamy do tego prawo, a wręcz mamy taki obowiązek! – podkreśla Juncewicz.

Zgłoszenia aktów przemocy powinno się dokonywać na numer alarmowy 112. Można także poinformować miejscowy Ośrodek Pomocy Społecznej, dzielnicowego, komisję rozwiązywania problemów alkoholowych lub nawet pedagoga szkolnego czy lekarza pierwszego kontaktu.

To są instytucje, które mogą rozpocząć procedurę niebieskiej karty, która obejmuje swoją pomocą całą rodzinę. Jako świadek przemocy w rodzinie możemy także udać się do punktu przy ul. Jaracza 1 i uzyskać informacje, jak pomóc osobom doznającym przemocy w rodzinie.

Konsultanci pracujący w punkcie współpracują także z innymi instytucjami na terenie miasta w przypadku pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin, osób z rodzin zagrożonych przemocą czy rodziców, którzy mają trudności wychowawcze lub potrzebują wsparcia specjalisty.

Pomimo ograniczeń spowodowanych okresem pandemii punkt jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 18.00. Konsultanci dyżurują także pod nr tel. 68 459 03 90, przyjmują zgłoszenia mejlowe – liniawsparcia@nowasol.pl, więc osoby pozostające w izolacji również mogą uzyskać pomoc.

E-WYDANIE TYGODNIKA KRĄG

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Mariusz Pojnar

Aktualności, kronika

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content