W poradni pomogą ci w wyborze zawodu

Nie wiesz, jaką szkołę wybrać? Na jakim kierunku dalej się kształcić? Pomogą ci pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej – tam znajdziesz wsparcie dla uczniów w zakresie planowania dalszego kształcenia i kariery zawodowej. Rodzice i nauczyciele mogą liczyć na pomoc w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości i uzdolnień ich dzieci i uczniów

Kadra poradni psychologiczno-pedagogicznej pomaga młodzieży w dokonaniu jednego z najważniejszych wyborów w ich życiu. W placówce diagnozują predyspozycje edukacyjno-zawodowe, udostępniają aktualizowane na bieżąco informacje edukacyjne i zawodowe o strukturze szkół, sieci placówek oświatowych, kierunkach kształcenia i drogach uzyskiwania kwalifikacji zawodowych.

– Dział doradztwa zawodowego w naszej poradni jest wyposażony w pracownię komputerową z pięcioma stanowiskami dla uczniów i w urządzenia audiowizualne. Zainteresowane osoby mogą obejrzeć filmy o zawodach i skorzystać ze stron internetowych dotyczących problematyki zawodoznawczej – mówi Jolanta Romanowska, pedagożka, doradczyni zawodowa z poradni.

Zadania działu doradztwa zawodowego

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna organizuje zajęcia dla 6-latków w przedszkolach. Przede wszystkim kadra wprowadza dzieci w świat zawodów, pomaga zrozumieć pojęcia typu „praca”, „wykonywany zawód” i maluchy dowiadują się, jakie zawody można wykonywać. W placówce chcą kształtować pozytywne postawy wobec pracy i motywację do działania. I opowiadać dzieciom, jak powstają różne produkty, ile osób jest w to zaangażowanych.

– Wiedza dzieci na temat pełnionych funkcji w społeczeństwie przez osoby działające w różnych branżach jest systematycznie pogłębiana i utrwalana. Dzięki takim działaniom przedszkolaki wiedzą, jak wygląda dobrze funkcjonujące społeczeństwo i potrafią wskazać atrybuty związane z różnymi zawodami i obowiązkami osób wykonujących daną pracę. Wszystko to odbywa się w formie atrakcyjnej dla dzieci zabawy, dostosowanej do ich wieku i możliwości psychofizycznych – podkreśla Romanowska.

Dla dzieci z trzecich klas podstawówek pracownicy poradni prowadzą zajęcia o orientacji zawodowej, poznawaniu swoich predyspozycji i zainteresowań zawodowych oraz świecie różnych zawodów na terenie szkół.

Ósme klasy z podstawówek uczestniczą w indywidualnych badaniach preferencji edukacyjno-zawodowych. Te działania mają pomóc uczniom w wyborze ścieżki dalszego kształcenia i planowaniu przyszłej kariery zawodowej. – W poradni prowadzimy indywidualne badania zainteresowań zawodowych uczniów szkół ponadpodstawowych pod kątem poznania ich preferencji edukacyjno–zawodowych, wyboru dalszej ścieżki kształcenia, kierunku studiów i planowania kariery zawodowej – mówi Paweł Zapeński, dyrektor poradni w Nowej Soli.

Zainteresowani doradztwem mogą skorzystać z grupowych zajęć na terenie poradni. Zajęcia grupowe dotyczące poradnictwa zawodowego, wyboru dalszej ścieżki kształcenia i rozwoju kariery zawodowej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych mogą odbyć się na terenie placówek oraz poradni.

– Zbieramy informacje na temat potrzeb wynikających z powiązań pomiędzy kształceniem a rynkiem pracy, lokalnego rynku pracy, wolnych miejsc w szkołach, nowo otwartych kierunków nauczania i ewentualnych likwidacji istniejących kierunków – opowiada Jolanta Romanowska.

Poradnia wymienia informacje dotyczące rynku pracy z Powiatowym Urzędem Pracy, organami administracji samorządowej, placówkami oświatowymi i szkołami wyższymi, lokalnymi przedsiębiorcami i organizacjami działającymi na rzecz edukacji i zatrudnienia. Dzięki temu na bieżąco gromadzone są wiadomości na temat typów i sieci szkół ponadpodstawowych i wyższych. – Planujemy też wprowadzenie innowacji w postaci letnich warsztatów z doradztwa zawodowego – dodaje Romanowska.

Pandemia a wybór zawodu

W tym roku szkolnym pracownikom poradni udało się przeprowadzić spotkania indywidualne wśród 71 osób, grupowe dla 118 uczniów, a ze spotkań na terenie szkół skorzystało 80 zainteresowanych. Liczba spotkań jest mniejsza niż zwykle ze względu na pandemię koronawirusa. – Niektórzy dyrektorzy organizują spotkania podczas panujących obostrzeń. Wtedy są mniejsze grupy i liczą do pięciu osób – mówi Romanowska.

Rodzice uczniów mogą uczestniczyć w badaniach i testach zainteresowań, jeśli interesuje ich informacja zwrotna o tym, jaki kierunek szkoły i jaki zawód chce wybrać jego dziecko.

Testy zainteresowań zawodowych składają się z prostych pytań, ale można się wiele dowiedzieć. – Od początku września prowadzimy zajęcia w formie indywidualnej. Warunek jest taki, że rodzic składa wniosek do poradni o przeprowadzenie badań pod kątem wyboru zawodu i kierunku kształcenia – podkreśla Jolanta Romanowska.

Z poradnią można się skontaktować pod tym numerem: 68 387 47 00. A wniosek znajduje się na stronie internetowej www.pppns.pl.

Jolanta Romanowska dodaje, że kadra poradni stara się docierać do młodych ludzi za pomocą pedagogów w szkole, bo to często oni organizują i przedstawiają ofertę działu.

Po każdym badaniu prowadzone jest szeroko rozumiane doradztwo zawodowe. Po badaniach uczestnicy mogą obejrzeć filmy o zawodach, przeglądnąć strony internetowe i informatory o szkołach.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content