Fundusz alimentacyjny i świadczenia rodzinne [CO, GDZIE, KIEDY]

– Od 1 sierpnia będzie można składać wnioski w papierowej wersji o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – mówi Małgorzata Stokłosa z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli

Pamiętajcie, wniosek składa się biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania rodzica. Trzeba wpisać adres zamieszkania, a nie zameldowania! Wnioski będzie można pobrać i złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Soli (ul. Staszica 1 D) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-13.00. – Mogą też być wysyłane pocztą – zaznacza Małgorzata Stokłosa z MOPS.

Ważny apel: wnioski należy wypełniać starannie, drukowanymi literami. Po wypełnieniu musicie sprawdzić, czy wszystkie dane są prawidłowe: numery pesel wnioskodawcy i członków rodziny, aktualne miejsce zamieszkania, numer konta; wniosek trzeba przeczytać i zaznaczyć odpowiednie do sytuacji rodziny pola.

Prawidłowe wypełnienie wniosku zdecydowanie skróci weryfikację i rozpatrzenie wniosku – zwraca uwagę Małgorzata Stokłosa. I dodaje: – W przypadku świadczeń z funduszu alimentacyjnego nowy okres świadczeniowy rozpoczyna się 1 października – aktualne decyzje przyznające prawo do tych świadczeń wygasają z 30 września.

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od dochodu rodziny. Kryteria dochodowe nie uległy zmianie. W świadczeniach rodzinnych dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 674 zł. A gdy w rodzinie jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności – 764 zł.

Z kolei w świadczeniach z funduszu alimentacyjnego dochód na osobę nie może przekroczyć 900 zł.

Wysokości świadczeń nie uległy zmianie.

***

WAŻNE! MOPS zaznacza, że:

– gdy osoba ubiegająca się o świadczeniafunduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek z dokumentami do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do 31 października,

– gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek z dokumentami od 1 września do 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wypłata przysługujących świadczeń z tego funduszu następuje do 30 listopada,

– gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek z dokumentami od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wypłata przysługujących świadczeń z tego funduszu następuje do 31 grudnia,

– gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek z dokumentami od 1 listopada do 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wypłata przysługujących świadczeń z tego funduszu następuje do 31 stycznia,

– gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek z dokumentami od 1 grudnia danego roku do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wypłata przysługujących świadczeń z tego funduszu następuje do ostatniego lutego następnego roku.

Nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych zaczyna się 1 listopada – aktualne decyzje przyznające prawo do tych świadczeń wygasają z 31 października:

– gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek z wymaganymi dokumentami do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i wypłata przysługujących świadczeń następuje do 30 listopada,

– gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek z dokumentami od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 grudnia,

– gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek z dokumentami od 1 listopada do 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego lutego następnego roku.

W przypadku nieprawidłowo wypełnionego wniosku lub gdy po weryfikacji wniosku w systemie Empatia podane przez wnioskodawcę dane będą się od siebie różniły, te osoby będą wzywane celem złożenia wyjaśnień i poprawienia wniosku.

E-WYDANIE TYGODNIKA KRĄG

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Mateusz Pojnar

Aktualności, sport

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content