„Ulga 4+”. Polski ład a rodziny wielodzietne

Cała reforma obejmuje szeroki wachlarz zmian. Jedną z nich, o której się niewiele mówiło w przestrzeni publicznej, jest ulga 4+. Ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia

Rodzice wychowujący co najmniej czwórkę dzieci – zarówno samotni rodzice (opiekunowie prawni), jak i małżonkowie oraz rodzice, którzy pozostają w związkach nieformalnych – będą korzystać z PIT-0 dla rodzin 4+.

Nie wszyscy skorzystają z ulgi

Oprócz tego ulga jest dla rodziców lub opiekunów wykonujących obowiązek alimentacyjny lub rodziców zastępczych osób pełnoletnich, które nie ukończyły jeszcze 25 lat, a uczą się w szkołach, o których mowa w krajowych lub zagranicznych przepisach regulujących system oświatowy lub w szkolnictwie wyższym.

– Z reformy nie skorzystają podatnicy, jeśli ich dziecko w roku podatkowym, na podstawie orzeczenia sądu, zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych – zaznacza Bożena Lewandowska, kierowniczka Działu Obsługi Bezpośredniej w nowosolskim urzędzie skarbowym.

Ulga nie jest też dla tych, których dorosłe, uczące się dziecko do ukończenia 25. roku życia w roku podatkowym stosowało przepisy o podatku liniowym albo przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, z wyjątkiem ryczałtu ewidencjonowanego od przychodów z tzw. prywatnego najmu, w zakresie m.in. osiągniętych przychodów czy poniesionych kosztów albopodlegało opodatkowaniu podatkiem tonażowym lub na zasadach określonych w ustawie o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych i uzyskało dochody w łącznej wysokości przekraczającej 3,089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej, podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej, dochody z kapitałów pieniężnych rozliczane w PIT-38 lub przychody objęte ulgą dla młodych i dla powracających z emigracji.

Na czym polega ulga 4+?

W reformie chodzi o zwolnienie od podatku PIT przychodów na etacie, z umów zlecenia zawartych z firmą i przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Ulga obejmuje przychody: opodatkowane według skali podatkowej 17 proc. i 32 proc., jednolitą stawką 5 proc. (IP Box) albo 19 proc. stawką podatku dla przedsiębiorców, lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85, 528 zł rocznie u każdego z rodziców (opiekunów prawnych), uzyskane od 1 stycznia 2022 r.

Do limitu przychodów nie kwalifikują się przychody opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie ustawy o PIT, zwolnione od podatku dochodowego i takie, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

– Podatnicy osiągający przychody za pośrednictwem płatnika (praca na etat lub umowa zlecenie), aby skorzystać z ulgi w trakcie roku przy obliczaniu zaliczek na podatek, mogą płatnikowi złożyć pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków do stosowania zwolnienia i na tej podstawie płatnik będzie uwzględniał zwolnienie przy poborze zaliczek na podatek. Należy pamiętać, że oświadczenie takie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej, musi zawierać klauzulę „Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” – podkreśla Lewandowska.

Podatnicy osiągający przychody bez pośrednictwa płatnika mogą to zwolnienie stosować na bieżąco, ale też w rozliczeniu rocznym.

Obowiązki korzystającego z ulgi

Podatnik, który skorzysta z ulgi dla rodzin 4+ w określonym terminie, będzie musiał złożyć informację zgodnie z ustalonym wzorem o liczbie dzieci i ich numerach PESEL. W przypadku braku tych numerów należy podać imiona i nazwiska, a także daty urodzenia dzieci. – Podatnik nie będzie miał obowiązku złożenia tej informacji, jeżeli w złożonym zeznaniu podatkowym, w którym skorzysta z ulgi na dzieci, oświadczy, że równocześnie skorzystał z ulgi dla rodzin 4+, a prawo do ulgi na dzieci, jak i ulgi dla rodzin 4+ przysługiwało na te same dzieci – dodaje Bożena Lewandowska.

Na żądanie organów podatkowych osoba, która skorzystała z ulgi, będzie musiała przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do omawianego zwolnienia, w tym: odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą i zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Urzędy skarbowe, pomimo panującej epidemii są, otwarte dla klientów. Jeśli musisz przyjść do urzędu skarbowego, umów wcześniej wizytę. Najszybszym i najprostszym sposobem umówienia wizyty pozostaje rezerwacja internetowa. Strona rezerwacyjna jest dostępna pod adresem: wizyta.podatki.gov.pl.

***

Usługa umawiania wizyty w urzędzie skarbowym umożliwia zaplanowanie spotkania w konkretnym dniu i o konkretnej godzinie, dogodnie dla podatnika. Ułatwia to załatwianie spraw i zwiększa bezpieczeństwo klientów, którzy przychodząc na konkretną godzinę, nie przebywają w dużych skupiskach osób.

Wizytę umówisz w czterech prostych krokach:

1. Wybierz województwo oraz urząd.
2. Wybierz sprawę, którą chcesz załatwić.
3. Wybierz datę i godzinę wizyty.
4. Podaj dane kontaktowe.

Formularz umawiania wizyt zawiera wyszukiwarkę, dzięki której korzystając ze słów kluczowych można szybko znaleźć rodzaj sprawy, z którą chcesz przyjść do urzędu skarbowego.

E-WYDANIE TYGODNIKA KRĄG

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content