Nowa Sól wskazana jako lider rozwoju

Nasze miasto stoi w zakresie rozwoju ramię w ramię z takimi ośrodkami jak Rzeszów czy Pruszków. W uzasadnieniu do nagrody podkreślono, że Nowa Sól swoją pozycję zawdzięcza konsekwentnej polityce pozyskiwania inwestorów i budowie nowych przestrzeni dla działalności gospodarczej

Podczas gali, która odbyła się w przedostatni poniedziałek na Local Trends w Sopocie, Związek Miast Polskich uhonorował miasta w dwóch kategoriach, przyznając im tytuły Lidera Rozwoju i Lidera Edukacji. Podstawą wyboru laureatów były wyłącznie dane ze statystyki publicznej, w tym administracyjnej, powszechnie dostępnej dla wszystkich JST.

Nagrody wręczał prezes ZMP i senator RP Zygmunt Frankiewicz wraz z Magdaleną Czarzyńską-Jachim, prezydent Sopotu. ZMP już po raz drugi przyznaje te tytuły, chcąc podkreślić znaczenie innowacyjnego zarządzania w miastach i docenić zaangażowanie samorządów w rozwój lokalny i edukację.

W kategorii Lider Rozwoju ZMP wyróżnił miasta, które najlepiej rozwijały się w ostatnich latach, a miarą tego rozwoju jest powierzchnia mieszkań, obiektów przeznaczonych do działalności gospodarczej i budynków usług publicznych nowo wybudowanych w ostatnich pięciu latach. Do oceny wykorzystano dane pochodzące z Monitora Rozwoju Lokalnego, dostępnego na stronie internetowej monitorrozwoju.pl. Specjalne wyróżnienia przyznano za inwestycje przygotowane do realizacji w kolejnych latach.

Tytuł Lidera Rozwoju otrzymały Rzeszów, Pruszków, Ożarów Mazowiecki, Łosice, Mielno i Nowa Sól.

Nowa Sól została doceniona w kategorii miast prezydenckich położonych poza obszarami metropolitalnymi. „Miasto swoją pozycję zawdzięcza konsekwentnej polityce pozyskiwania inwestorów i budowie nowych przestrzeni dla działalności gospodarczej” – podkreślono w uzasadnieniu do przyznania nagrody stolicy naszego powiatu.

Mariusz Pojnar
Latest posts by Mariusz Pojnar (see all)
FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Mariusz Pojnar

Aktualności, kronika

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content