Zawiślak wraca na fotel dyrektora

Do konkursu przystąpiło dwóch kandydatów: aktualny dyrektor Sławomir Kopyciel oraz nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie Jacek Zawiślak, który pełnił już tę funkcję w latach 2007-12 (wcześniej był też wicedyrektorem). Konkurs odbył się 28 kwietnia, a 4 maja burmistrz Danuta Wojtasik wydała zarządzenie w sprawie jego zatwierdzenia. W najbliższym czasie zostanie powierzona funkcja nowemu dyrektorowi z mocą obowiązującą od 1 września 2017.

Niespełnienie wymogów

– Oferta pana Kopyciela została odrzucona ze względu na niespełnienie wymogów formalnych – zamiast oceny pracy, o której jest mowa w art. 6a Karty Nauczyciela, kandydat przedłożył ocenę cząstkową z kuratorium – mówi D. Wojtasik. – Pan Kopyciel złożył wniosek o uzasadnienie, które otrzymał od przewodniczącego komisji Pawła Pawliszyna, a następnie dwoje członków komisji: Jadwiga Podgórska i Mirosław Kiesiak (na co dzień pracownicy szkoły) złożyli wniosek o unieważnienie konkursu ze względu na rzekomy brak zapewnienia tajności głosowania – dodaje burmistrz Nowego Miasteczka.

Relacje innych członków komisji nie wykazały jednak, żeby podczas konkursu doszło do złamania procedur. – Uważam, że gdyby wystąpiły jakieś uchybienia tajności głosowania, członkowie komisji złożyliby zastrzeżenia już w trakcie pracy komisji, a nie uzależniali swoją opinię od rozstrzygnięcia konkursu – komentuje D. Wojtasik.

Będzie nam się doskonale współpracować

– Jako organ prowadzący zweryfikowałam postępowanie konkursowe na podstawie złożonej przez przewodniczącego komisji dokumentacji. W tym przypadku nie mam do prac komisji żadnych zastrzeżeń i nie znalazłam podstaw do niezatwierdzenia konkursu. Gratuluję panu Jackowi i jestem pewna, że będzie nam się doskonale współpracować – przyznaje pani burmistrz.

S. Kopyciel, który od września będzie w Zespole Szkół pracował tylko jako nauczyciel informatyki, przegranej nie zamierza w żaden sposób komentować. J. Zawiślak cieszy się, że będzie miał możliwość dokończyć to, czego nie zdążył zamknąć przed utratą funkcji. – Przed nami m.in. modernizacja szkoły, ale też wdrożenie reformy edukacji. Będziemy mieli co robić, jest wiele spraw do poukładania – mówi przyszły dyrektor placówki.
Przypomnijmy, że J. Zawiślak przy poprzednich wyborach na burmistrza był jednym z kontrkandydatów Wiesława Szkondziaka i D. Wojtasik. Z około 650 głosami (około 100 mniej od D. Wojtasik i ok. 400 mniej niż W. Szkondziak) zajął miejsce trzecie i nie wszedł do drugiej tury. Wówczas swoje poparcie oficjalnie przekazał przyszłej pani burmistrz.
Artur Lawrenc

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Artur Lawrenc

Aktualności, oświata

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content