Sesja pod znakiem skarg

Listę uchwał ostatniej sesji rady gminy zdominowały uchwały poświęcone skargom – trzem na działalność burmistrz Danuty Wojtasik i jednej dotyczącej kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Pierwszą ze skarg w sprawie rzekomo złego traktowania napisali byli już lokatorzy Domu Gościa w Miłakowie, którym tymczasowo przyznano ten lokal po tym, jak ich wcześniejsze miejsce zamieszkania uległo zniszczeniu w pożarze. Po remoncie budynku w Niecieczy, który skarżący zajmowali, gmina zaproponowała im powrót, ale skarżący odmówili wnioskując o zakupienie dla nich kontenera mieszkalnego – jednego z tych, które zwolniły się w Nowej Soli. Gmina odmówiła, ponieważ kontener nie spełnia warunków zamieszkania w nim aż 12-osobowej rodziny.

Skarżącym przyznano mieszkanie socjalne w Gołaszynie, ale mimo to zajmowali bez umowy Dom Gościa w Miłakowie, który, jak się później okazało, został zdewastowany, a przed opuszczeniem go nie odmalowano. Wrócił temat zakupu tym razem dwóch kontenerów za kwotę 8,8 tys. zł, co miało być sfinansowane zasiłkiem celowym od Ośrodka Pomocy Społecznej.

– Burmistrz podejmowała działania mające na celu polubowne zakończenie sporu, ponieważ skierowanie pozwu o eksmisję naraziłoby skarżącą na konieczność poniesienia dodatkowych kosztów procesu – czytamy w uzasadnieniu uchwały, która uznała skargę za bezzasadną.

– Burmistrz wykazała się działaniem daleko wykraczającym ponad niezbędny ich zakres. Wielokrotnie podejmowano próby pomocy rodzinie skarżącej, którzy otrzymali kilka ofert odnośnie przeniesienia. Otrzymali także nieodpłatną ofertę pomocy przy przeprowadzce, odremontowaniu odmalowaniu proponowanego lokalu socjalnego – czytamy dalej w uchwale.

Druga skarga również dotyczyła tematu mieszkaniowego, a dokładnie przeniesienia lokatora z budynku, który zdaniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nie nadaje się do użytku i częściowo musi być rozebrany. I ten skarżący uważa, że został źle potraktowany, natomiast radni odrzucili jego roszczenia. Ustalono, że gmina wyznaczyła lokale zastępcze o znacznie większym standardzie, ale skarżący odmówił przeprowadzki z miejsca, do którego nie ma nawet tytułu prawnego.

Innego rodzaju była skarga trzecia. Tę napisał mieszkaniec, którego zdaniem doszło do bezprawnego zawłaszczenia dóbr intelektualnych i praw autorskich. Skarżący uznał, że taki charakter miało umieszczenie tablicy upamiętniającej 100. rocznicę odzyskania niepodległości na kamiennym stosie przy cmentarzu gdzie on już wcześniej postulował stworzenie miejsca pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej. Rada uznała, że burmistrz nie złamała żadnych przepisów, ponieważ sam pomysł wykorzystania pozostałości po przedwojennym pomniku nie podlega ochronie. Realizacja innej niż mieszkańca koncepcji nie spowodowała naruszenia praw skarżącego.

Pod obrady trafiła też skarga na działalność kierowniczki Ośrodka Pomocy Społecznej, ale tę zgodnie z procedurami skierowano do rozpatrzenia w samym ośrodku.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Artur Lawrenc

Aktualności, oświata

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content