Ochrona danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest „Tygodnik Krąg” sp. z o.o. przy ul. Parafialnej 2b.

Informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach (w tym klauzule informacyjne) dostepne są dla Państwa na naszej stronie www.tygodnikkrag.pl w zakładce O nas- Polityka Ochrony Danych Osobowych oraz w siedzibie Spółki.

Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest p. Ewelina Majerska.

Kontakt z IOD: tel. 68 387 54 35, e-mail: e.majerska@tygodnikkrag.pl

Skip to content