55 lat herbu Nowej Soli

Geneza herbu Nowej Soli związana jest z nadaniem miejscowości praw miejskich w połowie XVIII stulecia.

– Funkcjonująca w osadzie faktoria solna, rozwinięte rzemiosło, a przede wszystkim nadodrzańskie położenie sprawiło, że administracja pruska (a może i sam król) podjęła decyzję o podniesieniu osady do rangi miasta. Przywilej miejski dla Nowej Soli opublikowano w Poczdamie 8 października 1743 r. Wraz z prawami miejskimi Fryderyk II nadał nowemu miastu herb. W dokumencie lokacyjnym umieszczono barwny wizerunek herbu, a jego opis zawarto w 5 pkt.: Niechaj za herb swój ma ono [miasto] poprzecznie podzieloną tarczę, na której górnym, białym polu, tak jak tu w załączeniu, odmalowany jest nasz królewski pruski orzeł, a dolne szmaragdowe [morska zieleń] pole ma nieść na sobie łódź) – napisał w eseju historycznym dr Tomasz Andrzejewski, dyrektor Muzeum Miejskiego w Nowej Soli.

Herb miasta zmieniał się na przestrzeni lat. Jak czytamy dalej w opracowaniu T. Andrzejewskiego, w latach 30. XX w. herbem w wersji Huppa (fot. obok) posługiwały się władze miejskie. Umieszczony został na planie miasta wydanym w 1935 r. oraz na wieży przebudowanego w latach 1934-1937 ratusza przy obecnej ul. Moniuszki. Herb w tej konwencji umieszczony został także na płaskorzeźbionym w kamieniu kartuszu nad wejściem do ukończonego w 1935 r. budynku miejskiej kasy oszczędnościowej przy ul. Moniuszki. Wizerunek tego herbu zachował się do dziś na budynku obecnego Banku Zachodniego WBK i pozostaje jedynym w przestrzeni publicznej historycznym elementem heraldyki miejskiej.

Ostateczny kształt herbu Nowej Soli jest zasługą starań dawnego dyrektora Muzeum Miejskiego Aleksandra Fudaleja, który był gorącym orędownikiem zmiany pruskiego herbu. Podkreślał on konieczność zmiany pruskiego orła na czarnego orła Piastów Śląskich. Ostatecznie udało się to w 1962 roku. Dziś, po 55 latach, herb jest znany, rozpoznawany i szeroko obecny w przestrzeni publicznej. Barka ze sternikiem i beczkami soli jednoznacznie podkreśla historyczne tradycje miasta wyrosłego z warzelni soli.
Anna Karasiewicz

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content