Kiedy wycinkę trzeba zgłosić?

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody od 17 czerwca 2017 r. właściciele nieruchomości, którzy od 1 stycznia br. mogli bez żadnych formalności usuwać drzewa ze swoich nieruchomości, od teraz muszą w formie zgłoszenia poinformować odpowiedni organ o zamiarze usunięcia drzewa.

Zgłoszenie będzie dotyczyło wyłącznie drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgłoszenie nie będzie wymagane w przypadku drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekroczy: a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Powyższy wyjątek z progami obwodów pni dotyczyć będzie wszystkich przypadków czyli także osoby lub instytucje, które muszą uzyskiwać w drodze decyzji administracyjnej zezwolenie na usunięcie drzew.

Zgłoszenie zgodnie z ustawą będzie musiało zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokona oględzin w terenie oraz sporządzi protokół. W przypadkach wskazanych w ustawie możliwe będzie wniesienie przez organ sprzeciwu, co zablokuje możliwość usunięcia drzewa lub pozwoli naliczyć karę w przypadku, gdyby takie usunięcie jednak się odbyło. Kara wymierzana będzie także w przypadku usunięcia drzewa bez wymaganego zgłoszenia.

Pozostałe przepisy dotyczące możliwości usuwania drzew pozostają niezmienne, dlatego dla pozostałych przypadków konieczne będzie uzyskiwanie zezwolenia na usunięcie drzew w drodze decyzji administracyjnej.
(al)

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Artur Lawrenc

Aktualności, oświata

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content