Sposób przyjmowania oraz załatwiania spraw

W zależności od rodzaju sprawy załatwiane są: osobiście, listownie, telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki.

W przypadku spraw wymagających dodatkowych wyjaśnień Wnioskodawca otrzymuje informację o przewidywanym terminie załatwienia sprawy wraz z uzasadnieniem.

Interesanci przyjmowania są od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00.

Skip to content