Terapeutka Sylwia Tasarek: Trzeba sobie uświadomić, że alkoholizm to choroba

– Jedną z najtrudniejszych rzeczy na początku drogi jest przyznanie się do tego, że mam problem. Wiele osób boryka się z uzależnieniem lub innymi skutkami nadużywania alkoholu. Choroba przebiega w bardzo różny sposób, m.in. w zakresie świadomości istniejącego problemu – mówi Sylwia Tasarek, specjalistka terapii uzależnień

Od poniedziałku po rocznej przerwie ponownie uruchomiono punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin.

– Placówki odwykowe udzielają coraz lepszej, coraz bardziej profesjonalnej pomocy, dlatego punkty konsultacyjne od dawna już znacząco zmodyfikowały swoją rolę i zakres porad. I to bardzo dobrze. W tej chwili nie zajmują się tylko osobami uzależnionymi od alkoholu. Dzisiaj punkty konsultacyjne udzielają pomocy i wsparcia osobom uzależnionym, współuzależnionym, rodzicom, dzieciom i młodzieży – mówi Sylwia Tasarek, specjalistka terapii uzależnień w trakcie certyfikacji.

Zadaniem punktu konsultacyjnego jest przekierowanie człowieka do placówki, która zajmie się nim profesjonalnie, udzielając kompleksowej pomocy zgodnie z jego problemem.

Warto jednak pamiętać, że punkty informacyjno-konsultacyjne nie są uprawnione do prowadzenia psychoterapii osób uzależnionych. – Psychoterapia jest zbiorem świadczeń zdrowotnych przypisanych wyłącznie podmiotom leczniczym prowadzącym działalność leczniczą w rodzaju świadczenia stacjonarnego, całodobowego i ambulatoryjnego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej. To regulują właściwe przepisy prawa – dodaje Tasarek.

Zadania punktu konsultacyjnego

Punkt konsultacyjny prowadzi działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie. Oferta skierowana jest m.in. do młodzieży i dorosłych uzależnionych od alkoholu, dorosłych dzieci alkoholików i osób współuzależnionych. Na pomoc mogą liczyć też dzieci i młodzież z rodzin, w których występuje alkohol czy ofiary przemocy domowej, fizycznej, emocjonalnej i seksualnej.

Pracownicy przede wszystkim motywują osoby współuzależnione do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego i wspierają osoby pijące w podjęciu ważnych decyzji. W punkcie osoby uzależnione od alkoholu zachęcane są do podjęcia leczenia odwykowego i psychoterapii. Można tam liczyć na wsparcie po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupach wsparcia. Pracownicy punktu mogą też zainicjować interwencje w przypadku, gdy rozpoznają zjawiska przemocy w rodzinie. Poza tym w punkcie można zasięgnąć aktualnych informacji o miejscach pomocy i kompetencjach służb i instytucji na terenie miasta zajmujących się systemową pomocą dla rodziny. – Współdziałamy też z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – dodaje Sylwia Tasarek.

Oprócz tego terapeuta w punkcie prowadzi działania edukacyjno-informacyjne i motywujące, udostępnia pomocne materiały, prowadzi informację telefoniczną, statystyki udzielanych porad i konsultacji.

Ważna jest odpowiednia pomoc

Warto zaznaczyć, że wszystkie porady w punkcie są bezpłatne. Po pomoc zgłosić się może każdy, kto przeżywa różne trudności emocjonalne i życiowe. Osoby, które przyjdą do punktu konsultacyjnego, mogą liczyć na wsparcie w problemie związanym z uzależnieniem i na pewno nie zostaną z tym same. – W tym miejscu osoby zaniepokojone swoim piciem uzyskają pomoc w oszacowaniu stopnia zagrożenia uzależnieniem. Uzależnieni od alkoholu mogą zwrócić się po poradę psychologiczną lub informację na temat adresów odpowiednich placówek leczenia uzależnień, klubów abstynenckich i mityngów AA – podkreśla terapeutka.

Członkowie rodzin mogą liczyć na pracowników punktu, którzy pomogą im znaleźć odpowiednią pomoc. Punkt udziela również informacji o pomocy oferowanej osobom, które wychowały się w rodzinie alkoholowej, a później w dorosłym życiu mają problemy emocjonalne i przeżywają charakterystyczne trudności w bliskich związkach z ludźmi.

Alkoholizm to choroba

Jedną z najtrudniejszych rzeczy na początku drogi jest przyznanie się do tego, że mam problem. – Wiele osób boryka się z uzależnieniem lub innymi skutkami nadużywania alkoholu. Choroba przebiega w bardzo różny sposób i wykazuje zależność od osobowości ludzi na nią cierpiących, m.in. w zakresie świadomości istniejącego problemu – mówi Sylwia Tasarek. I dodaje: – Związana jest z tym nierzadko wewnętrzna walka i decyzja poszukiwania profesjonalnej pomocy.

Niestety, osoby uzależnione niekiedy nie chcą pomocy albo wstydzą się o nią poprosić. Najczęściej jednak o problemach pijącego informuje otoczenie, głównie osoba najbliższa, która w przeciwieństwie do uzależnionego zauważa negatywne skutki jego picia.

– Wewnętrzna walka związana jest z przyznaniem przed samym sobą, że „coś jest nie tak”. To jest najtrudniejsze na początkowym etapie i właściwie zawsze wymaga pracy psychoterapeutycznej, bo nałóg reguluje emocje i właściwie broni się przed niepiciem – dodaje Tasarek.

W walce z problemem alkoholowym ważne jest to, by przestać się wstydzić i uświadomić sobie, że alkoholizm to choroba i wymaga leczenia – jak każde inne schorzenie.

Punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin jest w siedzibie Stowarzyszenia Odrodzenie przy ul. Drzymały 4. Czynny jest w poniedziałki i środy w godz. 17.00-19.00.

E-WYDANIE TYGODNIKA KRĄG

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content