Nowe przepisy ruchu drogowego. Ważne zmiany dla kierowców, ale i pieszych

W czerwcu zmieniło się prawo o ruchu drogowym. Nowe przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo pieszych na drogach. Ujednolicona została też dopuszczalna prędkość w obszarze zabudowanym. Kierowcy muszą teraz zachować minimalny odstęp między pojazdami również na autostradach i drogach ekspresowych

Od początku czerwca pieszy wchodzący na przejście ma pierwszeństwo przed samochodami. – W celu zwiększenia ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych ustawodawca doprecyzował przepisy dotyczące zachowania się kierujących pojazdami, zobowiązując ich do obserwacji nie tylko przejścia dla pieszych, ale i jego okolicy oraz do stworzenia możliwości bezpiecznego przejścia przez jezdnię dla pieszych znajdujących się na przejściu. I dla tych, którzy na to przejście wchodzą – informują policjanci.

Nowe obowiązki kierowców

W związku z wejściem w życie zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym na kierowców nałożone zostały nowe obowiązki. Podczas jazdy muszą zachować szczególną ostrożność w momencie, gdy zbliżają się do przejścia dla pieszych – zmniejszyć prędkość tak, by nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego, który już jest na tym przejściu albo właśnie na nie wchodzi. Kierowcy muszą ustąpić pierwszeństwa pieszemu.

Nowe regulacje dotyczą także przechodniów. Ci również muszą uważać podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię. W dalszym ciągu zabrania się pieszemu wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych.

Co ważne, od wtorku 1 czerwca nie można korzystać z telefonu i innych urządzeń podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię czy torowisko.

Mniejsza prędkość dopuszczalna

Kierowcy wiedzą, że dotychczas w obszarze zabudowanym mogli poruszać się z prędkością do 50 km/h w godzinach od 5.00 do 23.00, a w godz. 23.00-5.00 z prędkością 60 km/h. Teraz będą musieli zdejmować nogę z gazu w nocy, bo prędkość została ujednolicona. Przez całą dobę obowiązuje 50 km/h.

Kolejną ważną kwestią jest zachowanie na autostradach. – Kierujący pojazdem obowiązany jest zachować minimalny odstęp od poprzedzającego go – na tym samym pasie ruchu – pojazdu – słyszymy w policji.

Ten odstęp zależy od prędkości, z którą się jedzie – ma być jej połową. Dla przykładu, przy prędkości 100 km/h odstęp nie może być mniejszy niż 50 m. Tej zasady nie stosuje się oczywiście podczas wyprzedzania.

E-WYDANIE TYGODNIKA KRĄG

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Mateusz Pojnar

Aktualności, sport

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content