Mocne i słabe strony Nowej Soli. Miasto zrobiło ankietę, pracuje nad strategią rozwoju

Roboczy zespół pod przewodnictwem Beaty Kulczyckiej spotkał się w zeszłym tygodniu, by wstępnie zapoznać się z wynikami ankiety, która posłuży do przygotowania Strategii Rozwoju Miasta Nowej Soli 2030

Ankieta, która była dostępna w grudniu na stronie internetowej urzędu miasta, została uruchomiona w ramach prac nad Strategią Miasta Nowa Sól. Jej wypełnienie trwało zaledwie 15 minut. Ten kwadrans każdego z 518 mieszkańców, którzy zdecydowali się ją wypełnić, pozwolił odzwierciedlić rzeczywiste potrzeby społeczno-gospodarcze nowosolan oraz zarysować wizję tego, jak rozwój Nowej Soli postrzegają sami mieszkańcy.

W czwartek w urzędzie miasta spotkał się roboczy zespół złożony z szefów miejskich jednostek, takich jak Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji czy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, i naczelników poszczególnych wydziałów, którzy wysłuchali wstępnych wniosków dotyczących przeprowadzonej ankiety. Zreferowała je Beata Kulczycka, szefowa Wydziału Programowania i Promocji w nowosolskim urzędzie miasta.

Dobrze oceniamy stan dróg i estetykę

Wizyt na stronie internetowej, na której była dostępna ankieta, było blisko 1200. Wypełniło ją ponad pół tysiąca mieszkańców, z czego ponad 90 procent to nowosolanie, a ponad 60 proc. z tej próby badawczej to były przedstawicielki płci pięknej.

Najbardziej aktywną grupą wiekową, która poświęciła kwadrans na wypełnienie ankiety, była ta w przedziale wiekowym między 36 a 45 lat, a drugą w kolejności w przedziale wiekowym 26-35.
– To nas bardzo cieszy. Ankietę wypełnili w większości ludzie aktywni zawodowo, którzy stanowią aż 68 proc. próby badawczej, z czego 66 proc. pracuje w Nowej Soli – referowała Beata Kulczycka.

Z tej grupy aż 63 proc. dojeżdża do pracy samochodem, 26 proc. chodzi pieszo, a 18 dojeżdża rowerem, tylko nieco ponad 10 proc. na terenie miasta korzysta z komunikacji miejskiej.

Jakie obszary nowosolanie oceniają w mieście najlepiej?

Z ankiety wynika, że stan dróg i estetykę miasta, czyli to jak wyglądają m.in. skwery i ukwiecone ronda. – Jeśli chodzi o dostęp do usług przedszkolnych czy żłobkowych, to zostało to ocenione średnio w pięciostopniowej skali, na korzyść placówek prywatnych, także patrząc przez pryzmat świadczenia usług i na infrastrukturę dostępną w tych placówkach. Dobrze została oceniona jakość edukacji w szkołach podstawowych – mówiła naczelniczka Wydziału Programowania i Promocji w nowosolskim UM.

Wypełniający ankiety wysoko ocenili ofertę promocyjną miasta, dużo niżej ofertę kulturalną skierowaną do młodszego odbiorcy. Z raportu wynika, że brakuje oferty kulturalnej typowo skierowanej do młodzieży. – Na to było większe narzekanie niż na ofertę dla dorosłego odbiorcy, w tym dla seniorów – powiedziała Kulczycka.

Co poprawić w mieście?

W badaniu ankietowani wskazali także pięć najważniejszych aspektów, które są do poprawy w Nowej Soli w najbliższych pięciu latach. Najwięcej z nich – bo blisko 300 – wskazało na dostęp do usług medycznych, a w drugiej kolejności na jakość powietrza (blisko 250 ankietowanych). Ankietowani wybierali dalszą poprawę infrastruktury drogowej, w tym dróg, ale też chodników, ścieżki rowerowe oraz rewitalizację terenów poprzemysłowych w mieście.

Odpowiedzieli także na pytanie, co ich zdaniem powinno być wizytówką Nowej Soli? Z ich odpowiedzi wynika, że w przeważającym stopniu jest to turystyka nadodrzańska, która zyskała 152 głosy. Niżej znalazł się szeroko rozumiany porządek, czystość i estetyka (80 głosów), przemysł i strefa (34), ścieżki rowerowe (21), kultura (16) i sport (13 głosów).

Beata Kulczycka: – Jak widać, turystyka i zagospodarowanie terenów nad Odrą są doceniane przez mieszkańców i na to cały czas powinniśmy ukierunkowywać nasze działania, bo to zyskuje aprobatę nowosolan.

To wstępne wnioski po przeprowadzonej ankiecie. Na początku lutego autorzy badania przedstawią szczegółową analizę mocnych i słabych stron Nowej Soli.

Na tej podstawie zostanie przygotowany projekt strategii, który ma być gotowy do maja. Wtedy ma być poddany konsultacjom społecznym. – To jest obowiązkowa procedura, żeby do końca czerwca go skonsultować społecznie, a później przedstawić pod ocenę urzędu marszałkowskiego, żeby jesienią tę strategię poddać pod obrady rady miasta w Nowej Soli – zapowiada Beata Kulczycka.

E-WYDANIE TYGODNIKA KRĄG

Mariusz Pojnar
Latest posts by Mariusz Pojnar (see all)
FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Mariusz Pojnar

Aktualności, kronika

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content