Wody Polskie: Rozbudowa wałów w Nowej Soli idzie w dobrym tempie

Urzędnicy stwierdzają nawet optymistycznie, że „powoli zaczyna zbliżać się do finiszu”. – Ma kompleksowo zabezpieczyć obszary położone wzdłuż doliny Odry ze szczególnym uwzględnieniem Nowej Soli – mówi Jarosław Garbacz, rzecznik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Jak pisaliśmy w poprzednim numerze Tygodnika Krąg”, wały przeciwpowodziowe w Nowej Soli rosną zgodnie z planem. Inwestycję prowadzą regionalne Wody Polskie. – Wszystko idzie w dobrym tempie i powoli zaczyna zbliżać się do finiszu – ocenia rzecznik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Jarosław Garbacz.

Gdy inwestycja się zakończy, ma zdecydowanie wzmocnić ochronę przed ewentualną falą wezbraniową ponad 40 tys. ludzi i infrastruktury na obszarze 22 km kw.

Wszystko realizuje firma Sinohydro Corporation Limited. Prace prowadzone są m.in. na wałach Odry i Czarnej Strugi w Nowej Soli.

„Przedsięwzięcie jest wykonywane ze szczególnym poszanowaniem nadrzecznej przyrody i zgodnie ze wszelkimi przepisami ochrony środowiska – zapewniają w najnowszym komunikacie Wody Polskie. – Zakładane są choćby nasadzenia kompensacyjne drzew i krzewów na wskazanych przez miasto terenach oraz nasadzenia roślinności wodnej i kształtowanie nowych siedlisk dla ryb”.

W dalszej części komunikatu czytamy o postępach prac: Dotychczas zostały zrealizowane roboty ziemne korpusu lewobrzeżnego wału Odry na odcinku od portu do Czarnej Strugi oraz korpusy wałów Czarnej Strugi – od Lubieszowa do ul. Północnej – wraz z niezbędnymi obiektami towarzyszącymi, jak wyloty sieci deszczowych, przepusty, konstrukcje żelbetowe i mury oporowe. Trwa też rozbudowa lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego Odry w pobliżu portu, gdzie realizowane są prace okładzinowe murów oporowych i w najbliższym czasie powinno rozpocząć się układanie nawierzchni brukowej na koronie wału. Ponadto ruszyły roboty ziemne związane z nowym wałem Odry przegradzającym dolinę Czarnej Strugi oraz obiektami przyszłej przepompowni zlokalizowanej w tym rejonie. Jednocześnie prowadzone są roboty na budowlach Czarnej Strugi. Tu aktualnie trwa rozbudowa wałów oraz przebudowa obiektów infrastruktury na odcinku od ul. Przemysłowej do rejonu drogi ekspresowej S3. Realizowane są prace przy murach oporowych w rejonie os. Konstytucji 3 Maja oraz pomiędzy ul. Chałubińskiego i mostem kolejowym”.

W trakcie jest budowa dwóch wylotów kolektorów deszczowych i dróg technicznych. Trwa też końcowy etap robót na przepuście rzeki Kożuszna i na murach oporowych w rejonie S3.

Koszt prac, które rozpoczęły się jesienią 2019 r. i potrwają do końca drugiego kwartału 2023, opiewa na 144 mln zł – przypominają Wody Polskie. – Inwestycja jest realizowana w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”.

Jest współfinansowana przez Bank Światowy, Bank Rozwoju Rady Europy i z pieniędzy budżetu państwa.

E-WYDANIE TYGODNIKA KRĄG

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Mateusz Pojnar

Aktualności, sport

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content