Kiedy skorzystać z porady psychologicznej dla dziecka? [ROZMOWA]

– Każdy rodzic, który jest zaniepokojony zachowaniem swojego dziecka lub doświadcza trudności wychowawczych, a także każda młoda osoba, która potrzebuje wsparcia psychologicznego, może się po takie zwrócić do punktu konsultacyjno-informacyjnego – mówi Monika Bendyk-Wasilewska. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w siedzibie przy ul. Jaracza 1 w Nowej Soli

Mariusz Pojnar: Czy w czasach pandemicznych psycholog ma dużo więcej pracy niż przed pandemią?

Monika Bendyk-Wasilewska: Rzeczywiście zapotrzebowanie na porady psychologiczne zwiększyło się, dlatego tak ważne są punkty informacyjno-konsultacyjne czy inne ośrodki, w których każdy może bezpłatnie uzyskać pomoc. Poza codziennymi problemami oraz trudnościami życiowymi czy wychowawczymi ludzi, z jakimi zmagali się psychologowie, doszły jeszcze te związane z pandemią, a obecnie wojną i jej następstwami. W związku z tym zauważa się naturalny wzrost zainteresowania uzyskaniem profesjonalnego wsparcia w kryzysach wywołanych czynnikami zewnętrznymi, środowiskowymi. Niektóre osoby wymagają także dodatkowego wsparcia terapeutycznego w wyniku doświadczanych lęków, stresu, objawów depresyjnych, trudności w nawiązywaniu relacji z innymi osobami po długim okresie izolacji (np. nauki zdalnej) lub trudności w adaptacji, uzależnień od sprzętów multimedialnych (komputera/tabletu/telefonu itp.) lub internetu. Czy objawów, które pojawiły się po przebyciu COVID-19 (np.: u dzieci trudności z koncentracją uwagi, pamięcią oraz innymi funkcjami poznawczymi).

Czy w tych czasach jest więcej depresji i załamań?

Zdecydowanie tak, czasy są niepewne, w jednym okresie skumulowało się wiele niesprzyjających wydarzeń – najpierw pandemia, a teraz wojna, co łączy się z konsekwencjami m.in. psychologicznymi, społecznymi oraz ekonomicznymi i zaburza poczucie bezpieczeństwa, jedną z podstawowych potrzeb, a także stabilność życiową, równowagę. Może to doprowadzić do przeciążenia emocjonalnego i pojawienia się między innymi objawów lękowych czy depresyjnych.

U różnych osób może się to przejawiać w różny sposób, u dzieci także. Warto obserwować swoje zachowania i odczucia, a także zachowania, odczucia i sposób funkcjonowania swojego dziecka. Każda zmiana w ich schemacie powinna wzbudzić zainteresowanie i uwagę, a w razie zaniepokojenia zawsze warto udać się na konsultację do psychologa.

Jakie dzieci trafiają do punktu?

Trudno ująć to w jakieś konkretne ramy. Trudności, z jakimi zgłaszają się rodzice z dziećmi czy młodzież, naprawdę są różnorodne.

Chciałabym podkreślić, że każdy rodzic, który jest zaniepokojony zachowaniem swojego dziecka lub doświadcza trudności wychowawczych, a także każda młoda osoba, która potrzebuje wsparcia psychologicznego, może się po takie zwrócić do punktu konsultacyjno-informacyjnego i je bezpłatnie otrzyma.  Wystarczy zadzwonić lub przyjść i umówić się na wizytę. Przykładowo może to być związane z przejawianiem przez dziecko zachowań agresywnych w domu lub przedszkolu czy szkole, z trudnościami wychowawczymi związanymi z problemami rozwodowymi i rozpadem rodziny, objawami pojawiającymi się w związku z aktualną sytuacją pandemiczną lub wojną, trudnościami emocjonalnymi, problemami tożsamościowymi czy innymi kryzysami itp.

Na podstawie jakich objawów, jakich zachowań rodzic powinien zdecydować, żeby przyjść na konsultację do pani?

Właściwie wszystkie zachowania dziecka, które odbiegają od jego codziennego schematu, reakcje nieadekwatne do jego wieku, brak reakcji lub reakcje nadmierne zasługują na uwagę ze strony rodziców, a w razie zaniepokojenia nimi lub ich powtarzania się warto zasięgnąć opinii psychologa. Pomoże to rozwiać ewentualne wątpliwości, a w razie potrzeby podjąć odpowiednie działania ukierunkowane na to, by takie zachowania się nie utrwaliły.

Warto zwrócić się po pomoc psychologiczną również w sytuacji, kiedy dziecko przejawia zachowania nieakceptowane społecznie, nie chce dostosowywać się do zasad i norm, wykonywać pewnych obowiązków, jest agresywne, czyli kiedy pojawiają się różnego rodzaju trudności wychowawcze.

Rodzic powinien przyjść po poradę także w sytuacji, kiedy sam dostrzega pewne trudności w przebiegu procesu rozwoju swojego dziecka lub otrzymał informację ze żłobka, przedszkola lub szkoły o możliwym występowaniu takich problemów u dziecka.

Zachęcam, by zwracać się po pomoc także w kwestiach związanych z trudnościami pojawiającymi się w rodzinie, a mającymi wpływ na funkcjonowanie i samopoczucie dzieci, np.: kwestie wychowawcze dotyczące opieki nad dziećmi, problemy uzależnień w rodzinie, trudności w nawiązywaniu prawidłowej relacji z własnym dzieckiem oraz we wszystkich innych kwestiach niepokojących rodziców lub młodzież.

Chciałabym podkreślić, że również młodzież może się zgłosić po poradę psychologiczną w zakresie własnego zdrowia psychicznego, przebiegu rozwoju, kształtowania się tożsamości i innych spraw.

E-WYDANIE TYGODNIKA KRĄG

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Mariusz Pojnar

Aktualności, kronika

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content