Mieszkańcy oburzeni działaniem Nowosolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej [LIST DO REDAKCJI]

„Składamy wniosek o zmianę terminu zwołania walnego zgromadzenia na 20-24 czerwca 2022 r., wierząc w optymistyczne informacje ministra zdrowia o zakończeniu stanu zagrożenia epidemiologoczinego przed wakacjami. Pozwoli to zainteresowanym na przygotowanie uchwał i zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej na warunkach jednakowych dla wszystkich” – pisze w liście do redakcji Zenon Kalisz, szef Lubuskiego Stowarzyszenia Obrony Praw Członków Spółdzielni Mieszkaniowych

W imieniu członków Nowosolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zgłaszamy zdecydowany protest przeciwko zwołaniu walnego zgromadzenia w terminie 23-27 maja 2022 r.

Uzasadnienie:

1. 21 lutego 2022 odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej NSM. Zgodnie z protokołem nr 2/2022, pkt 7, Zarząd przedstawił propozycję podziału walnego zgromadzenia na części. Prezes Zarządu przedstawił również decyzję w sprawie wyborów do Rady Nadzorczej, którą poniżej w całości cytujemy. Prezes Zarządu Bogusław Greń poinformował Radę Nadzorczą, że porządek obrad jest wstępny, Zarząd nie wie jeszcze, w jakiej formie odbędzie się walne zgromadzenie, wszystko zależy od sytuacji epidemicznej.

Ponadto w oparciu o ustawę z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, znaną też pod skróconą nazwą Tarcza Antykryzysowa 4.0, Zarząd podjął decyzję o wstrzymaniu się z wyborami do Rady Nadzorczej.

Zgodnie z art. 90a ustawy w przypadku, gdy kadencja Rady Nadzorczej spółdzielni upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega ona przedłużeniu do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 90, tj. w terminie sześciu tygodni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

W związku z tym nowa Rada Nadzorcza zostanie wybrana na pierwszym walnym zgromadzeniu, które odbędzie się po zakończeniu epidemii.

Rada Nadzorcza uchwałą nr 8/2022 zatwierdziła podział walnego zgromadzenia na części. Tym samym zaakceptowała decyzję Zarządu dotyczącą przeniesienia terminu wyboru nowej Rady Nadzorczej na pierwsze walne zgromadzenie zorganizowane po zakończeniu stanu zagrożenia epidemiologicznego i epidemii.

Uważamy, że wszystkie [sprawy – red.] związane z funkcjonowaniem NSM, wynikające z powyższego, powinny być regulowane w analogiczny sposób uchwałami Rady Nadzorczej lub decyzjami Zarządu.

2. Niestety, Zarząd z powodów niczym nieuzasadnionych zignorował własną decyzję i postanowił przeprowadzić walne zgromadzenie w okresie 23-27 maja 2022, a w porządku obrad uwzględnił również wybory do Rady Nadzorczej.

Wbrew dotychczasowym zasadom, opisanym w pkt 1, Zarząd swoją nową decyzję przedstawił na stronie internetowej NSM w pozycji „informacje”, na której zainteresowani członkowie nigdy nie szukają uchwał i decyzji organów NSM ogłaszanych w odrębnym trybie. Również do 27 kwietnia 2022 na tablicach ogłoszeń nie pojawiły się żadne informacje na temat walnego zgromadzenia.

Z przykrością stwierdzamy, że tablice te, oszklone i zamykane na klucz, ponadto zawieszone na wysokości około 2 metrów, służą wyłącznie Zarządowi do potwierdzenia wykonania przez Zarząd jego statutowych obowiązków dotyczących informowania członków spółdzielni w tej formie. Nie służą do zwiększenia zainteresowania członków funkcjonowaniem NSM, ponieważ bez użycia drabinki nie można tych informacji przeczytać. Skutkuje to frekwencją na walnych zgromadzeniach, która według prokołu z lustracji wynosi średnio około 3 proc., łącznie z „pełnomocnikami”.

Wracając do ogłoszonego terminu. Zarząd najprawdopodobniej uznał, że stan zagrożenia epidemiologicznego zakończył się 1 kwietnia 2022 r. Pozwalamy sobie za „Dziennikiem Gazetą Prawną” zacytować zamieszczone w internecie stanowisko ministra zdrowia w tej sprawie. „Od 1 kwietnia 2022 r. COVID-19 jest przez polski system zdrowia traktowany jako zwykła choroba. Stan epidemii będzie jednak trwał”. Jak wynika z informacji „DGP”, odejście od niego jest przewidywane w tym roku, być może jeszcze przed wakacjami.

Jak więc wynika z powyższego, Zarząd nie miał żadnego umotywowania do kwestionowania uchwały nr 8/2022 Rady Nadzorczej (porządek zebrania) i zmiany swojej decyzji o przesunięciu terminu wyborów do Rady Nadzorczej na okres po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego.

3. Chcemy pozostać w przekonaniu, że termin zwołania walnego zgromadzenia jest wyłącznie wynikiem niewłaściwej interpretacji dotyczącej faktycznego stanu zagrożenia epidemiologicznego. Nie można jednak wykluczyć, że celem tego zamieszania było wypromowanie kandydatów „prozarządowych”, czyli aktualnych członków Rady Nadzorczej, którzy mają prawo kandydowania do tego organu na drugą kadencję.

Niestety, funkcjonująca jeszcze Rada Nadzorcza nie spełnia oczekiwań swoich wyborców. Spełniła natomiast oczekiwania Prezesa Zarządu, przyznając mu coroczną indeksację wynagrodzenia o wskaźnik inflacji (uchwała nr 75/2021) oraz podwyższenie z dniem 1 marca 2022 wynagrodzenia o 15 proc. (uchwała nr 75/2021). Tak więc nie ma wątpliwości, że Zarząd chętnie by widział te osoby ponownie w Radzie Nadzorczej.

Uważamy również, że ogłoszony termin walnego zgromadzenia i uwzględnienie w porządku obrad wyborów do Rady Nadzorczej oraz wyznaczenie daty 5 maja 2022 jako ostateczny termin uchwał i kandydatów do Rady Nadzorczej jest nie do przyjęcia – w tym okresie nikt nie jest w stanie zgłosić odpowiedzialnych kandydatów czy uchwał.

Ponadto potencjalni kandydaci, którzy potraktowali poważnie decyzję Zarządu o przełożeniu wyborów do Rady Nadzorczej na okres po zakończeniu epidemii, z przyczyn zrozumiałych nie mają szans na jakąkolwiek kampanię wyborczą.

Reasumując, składamy wniosek o zmianę terminu zwołania walnego zgromadzenia na 20-24 czerwca 2022 r., wierząc w optymistyczne informacje ministra zdrowia o zakończeniu stanu zagrożenia epidemiologicznego przed wakacjami. Pozwoli to zainteresowanym na przygotowanie uchwał i zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej na warunkach jednakowych dla wszystkich.

Mamy nadzieję, że problem ten dla dobra nas wszystkich zostanie rozwiązany na zasadach wewnątrzspółdzielczych, a nasza propozycja zostanie zaakceptowana bez konieczności szukania innych rozwiązań.

Merytoryczna treść pisma była konsultowana z byłymi przewodniczącymi Rady Nadzorczej, Panią Alicją Szymańską, Józefem Kostrzewskim, Janem Sieradzkim, Tadeuszem Ozimińskim.

Z poważaniem

Zenon Kalisz, przewodniczący Lubuskiego Stowarzyszenia Obrony Praw Członków Spółdzielni Mieszkaniowych

*tytuł i lead od redakcji

E-WYDANIE TYGODNIKA KRĄG

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content