Remonty w szkołach. Zyskają dzieci z niepełnosprawnościami

Miasto zadba o dzieci z niepełnosprawnościami. W szkołach podstawowych nr 2 i 3 trwają remonty, dzięki którym np. uczeń na wózku inwalidzkim będzie mógł kształcić się bez barier. A przeszkoleni nauczyciele pomogą dzieciom niedosłyszącym i niedowidzącym

Nowa Sól pozyskała fundusze z programu „Dostępna szkoła” realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy z Warszawy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego z Krakowa. – Nie było łatwo pozyskać dofinansowanie – nie ukrywa Irena Sienkiewicz, naczelnik Wydziału Oświaty w urzędzie miejskim, i dodaje: – W pierwszej edycji programu wzięły udział aż 122 gminy, z czego wsparcie otrzymało dziewięć. To niemal jak znalezienie igły w stogu siana, tym bardziej cieszę się, że podjęliśmy to ambitne wyzwanie. Inwestujemy nie tylko w poprawę szkolnej infrastruktury, która ułatwi dzieciom naukę, ale i w dokształcanie kadry pedagogicznej. Po skończonych studiach i szkoleniach będą potrafili profesjonalnie zająć się np. dziećmi ze specjalnymi potrzebami, choćby z niedosłuchem i niedowidzącymi.

Specjalistyczne szkolenia

I aby nie być gołosłowną, naczelnik informuje, że miasto wysyła na darmowe studia ośmiu nauczycieli z SP nr 2 i siedmiu z SP nr 3, nabędą specjalistyczne umiejętności na kierunkach: logopedia ogólna, edukacja włączająca, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu, terapia pedagogiczna, edukacja i rehabilitacja osób z dysfunkcją wzroku i słuchu. Oprócz tego we wrześniu 110 pedagogów odbędzie aż dziesięć szkoleń, wszystkie poświęcone dzieciom z niepełnosprawnościami.

Skupmy się chwilę na inwestycjach „twardych”. W ramach przedsięwzięcia „Dostępna szkoła – Nowa Sól” zostanie przystosowana infrastruktura w placówkach nr 2 i 3 dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Koszt całego przedsięwzięcia to 1,35 mln zł. Prace remontowe już ruszyły w „dwójce”, pierwszy etap polega na poprawie dostępności sal lekcyjnych, stołówki szkolnej, biblioteki oraz holu. Ta część inwestycji zamknęła się w kwocie 387 tys. 450 tys. zł, jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Potrzebna wrażliwość i empatia

Warto też wspomnieć o doposażeniu szkół w system słyszenia fm (bezprzewodowe radiowe urządzenie służące do przesyłania sygnału mowy na odległość – dop. red.), monitory i powiększalniki dla dzieci niedowidzących. – To jest pilotażowa inicjatywa, dlatego w tym miejscu chciałabym uczulić wszystkich dyrektorów placówek edukacyjnych, aby byli wrażliwi na potrzeby dzieciaków, które mają trudniejszy start w życiu. Muszą mieć z tyłu głowy, że trzeba zrobić wszystko, co możliwe, aby mogły rozwijać się tak szybko, jak ich w pełni sprawni rówieśnicy – przekonuje naczelnik Sienkiewicz. – Tymczasem przy niektórych remontach czasami uciekały nam potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami. W SP nr 2 od września po raz pierwszy będzie uczyć się dziecko na wózku, co świadczy o tym, że w tej szkole lekcja z empatii już została odrobiona. Mało tego, „dwójka” i „trójka” wkrótce wzbogaci się o odnowione toalety, które uwzględnią potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami. Przetarg na to zadanie miasto ogłosi w sierpniu.

Na koniec pani naczelnik bardzo dziękuje wykonawcy – firmie Zakład Remontowo-Montażowy Martex Grzegorz Chudy. Nie tylko dlatego, że jest bardzo solidna. – Właściciel firmy jest bardzo zaangażowany, podpowiada nam pewne rozwiązania. W dodatku na własny koszt odmaluje jedną z sal lekcyjnych – podkreśla Irena Sienkiewicz.

Rafał Krzymiński

E-WYDANIE TYGODNIKA KRĄG

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content