„Ciepłe mieszkanie”. Kto może dostać kasę?

– Organizujemy nabór deklaracji od mieszkańców miasta, którzy będą chcieli skorzystać z tego programu – słyszymy w urzędzie miejskim w Nowej Soli. Komu należą się pieniądze? I co trzeba zrobić, żeby skorzystać z dofinansowania w ramach „Ciepłego mieszkania”?

Program „Ciepłe mieszkanie” dla osób mieszkających w budynkach wielorodzinnych – choćby w blokach czy kamienicach – został ogłoszony w lipcu 2022 r. Warunek: muszą mieć tytuł prawny do lokalu.

– Dofinansowanie może zostać przeznaczone dla tych osób, które chcą wymienić np. piec kaflowy, piec c.o. kozę na efektywne źródła ciepła (np. pompy ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne) służące do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej lokalu mieszkalnego – opowiadają urzędnicy z nowosolskiego magistratu. – Wraz z wymianą starego pieca będzie można dostać m.in. dofinansowanie na zakup i montaż okien oraz drzwi zewnętrznych.

No dobrze, ale co trzeba zrobić, żeby dostać pieniądze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej? Najpierw nowosolski urząd musi oszacować liczbę osób zainteresowanych udziałem w programie i określić rodzaj oczekiwanego wsparcia. – Dlatego organizujemy nabór deklaracji od mieszkańców miasta, którzy będą chcieli skorzystać z programu – tłumaczą w magistracie. – To będzie podstawa do wystąpienia o dofinansowanie w określonej wysokości.

Program „Ciepłe mieszkanie” zostanie u nas zrealizowany pod warunkiem, że Nowa Sól dostanie dofinansowanie.

Nabór deklaracji potrwa do 30 września. Są dostępne na miejskiej stronie internetowej www.nowasol.pl. Deklaracja wstępna nie jest zobowiązaniem do udziału w programie, czyli jej złożenie nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie pieniędzy. Można je składać w punkcie informacyjnym UM przy ul. Piłsudskiego 12. Jest też możliwość wysłania mejlowo podpisanego skanu wypełnionego wniosku – ekologia@nowasol.pl. Tel. kontaktowy: 68 452 60 87.

*

SZCZEGÓŁY PROGRAMU „CIEPŁE MIESZKANIE”

Kto może skorzystać?

Beneficjentem końcowym programu jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Wysokość dofinansowania

Uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

– podstawowym – do 35 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17 500 zł,

– podwyższonym – do 65 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 26 900 zł,

– najwyższym – do 95 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 39 900 zł.

Podstawowy poziom dofinansowania przysługuje osobom, których roczny dochód nie przekracza 120 tys. zł. Podwyższony poziom skierowany jest do osób, których miesięczny dochód nie przekracza 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2342 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Najwyższy poziom dofinansowania jest dla osób, których miesięczny dochód to maksymalnie 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym albo 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym. O najwyższy poziom mogą się starać także osoby mające prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz: zakup i montaż nowego źródła ciepła (np. pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła typu powietrze/powietrze, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego) do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej lokalu mieszkalnego, podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo można wykonać (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła,

– zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub

środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,

– dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Źródło: Nowasol.pl

E-WYDANIE TYGODNIKA KRĄG

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Mateusz Pojnar

Aktualności, sport

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content