Konsultacje w sprawie inteligentnego miasta

W urzędzie do prac nad strategią przystąpiono jesienią ubiegłego roku. Teraz dokument jest konsultowany z mieszkańcami. Tak było podczas spotkania w małej sali Nowosolskiego Domu Kultury

Projekt Strategii Rozwoju Nowej Soli 2030 jest już gotowy. To najważniejszy dokument, który wytyczy kierunki rozwoju miasta na najbliższe osiem lat. Ten dokument jest nadrzędny nad innymi, które w mieście powstają w sferze gospodarczej, społecznej czy przestrzennej. Projekt strategii przygotowali pracownicy Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju z Poznania, ale także przez zespół roboczy oddelegowany do prac z ramienia urzędu miasta. – Chce, żeby państwo sobie uświadomili, że jesteśmy na etapie konsultacji, podczas których wszyscy mieszkańcy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy mogą wziąć udział w konsultacjach, m.in. poprzez wypełnienie formularza, który jest dostępny na stronie internetowej Nowej Soli – mówił podczas spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami Tomasz Michałowicz, ekspert ds. strategii i rozwoju lokalnego z WANiR.

W projekcie strategii są uwzględnione cele rozwoju miasta na najbliższe lata, ale także misja, która powinna przyświecać działalności sektora publicznego. – Nowa Sól to miasto na fali, dążące do stworzenia przyjaznego i bezpiecznego miejsca do życia, otwarte na nowoczesność, rozwój i społeczeństwo obywatelskie. Miasto, które jednoczy, przyciąga i integruje ludzi – mówiła o misji Nowej Soli Magdalena Opoka, specjalista strategii rozwoju oraz  koordynatorka powstania nowosolskiej strategii.

Uczestnikom spotkania mówiła także o wizji zawartej w zapisach strategii. Wyczytamy w niej, że „Nowa Sól to miasto inteligentne z bogatą kulturą i tradycją, zapewniające swoim mieszkańcom bezpieczeństwo, dostęp do różnorodnej oferty sportowo-rekracyjnej i integrujące pokolenia”.

– Dzięki swojej atrakcyjności przyciąga zarówno turystów, jak i inwestorów. Wyróżnia się innowacyjnością w regionie w nauce i gospodarce dzięki wyspecjalizowanej kadrze zawodowej – mówiła podczas konsultacji Opoka. I dodała: – Misja i wizja są kompatybilne z kierunkami i celami strategicznymi Nowej Soli. Jakie to cele? Odpowiedź na te i inne pytania można znaleźć w Projekcie Strategii Rozwoju Nowej Soli 2030, do przeczytania której zachęcamy każdego mieszkańca Nowej Soli.

Na temat strategii można się wypowiedzieć do 6 października. Dokument można znaleźć na stronie urzędu miasta w zakładce strategia rozwoju. Jest także załączony formularz, w którym można nanieść swoje uwagi. Dla tych, którzy zechcą przeczytać dokument i podpowiedzą  oś, co będzie można wykorzystać w zapisie strategii, jest przewidziana mała niespodzianka. Jaka? – Rejs Laguną dla autorów wybranych 30 konstruktywnych uwag, merytorycznych, a nie banalnych lub takich, które nie wniosą niczego nowego do strategii – mówi Beata Kulczycka, naczelniczka Wydziału Programowania i Promocji w nowosolskim magistracie.

E-WYDANIE TYGODNIKA KRĄG

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Mariusz Pojnar

Aktualności, kronika

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content