PFRON i powiat sfinansują mieszkania młodym z niepełnosprawnościami

Osoby z niepełnosprawnościami nie wygrały losu na loterii, ale często bardzo dobrze sobie radzą. Teraz będzie im łatwiej dzięki umowie, którą powiat podpisał z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Absolwenci szkół dostaną wsparcie w wynajmie mieszkań, będą też mogli zamienić swój lokal na taki bez barier

Powiat nowosolski przystąpił do dwóch nowatorskich programów realizowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Oba są częścią dużego programu „Samodzielność, Aktywność, Mobilność!”.

W pierwszym programie „Mieszkanie dla absolwenta” młody człowiek, który ukończył szkołę podstawową, ponadpodstawową (wszystkie typy szkół) lub wyższą w okresie 36 miesięcy od daty złożenia wniosku, będzie mógł ubiegać się o wsparcie na wynajem lokalu. To propozycja dla mieszkańca powiatu nowosolskiego, który ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ponadto taka osoba powinna złożyć oświadczenia o braku możliwości zamieszkania w miejscowości, w której chce podjąć aktywność zawodową oraz o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu. I tak dla przykładu absolwent nowosolskiej szkoły średniej mieszka z rodzicami w Kolsku lub Nowym Miasteczku, ale u siebie ma kłopoty z pracą. Owszem, znalazł ją w Nowej Soli, ale barierą nie do przeskoczenia jest opłacenie czynszu w bloku.

Tym bardziej że za mieszkania płaci się obecnie jak za zboże. Pozostawiony bez wsparcia może wypaść z rynku pracy, co w najlepszym razie tylko opóźni jego drogę do finansowej i życiowej niezależności.

„Dajemy im wędkę, a nie rybę”

– Chodzi o to, aby pomóc osobom z niepełnosprawnościami w rozpoczęciu samodzielnego życia – wyjaśnia Aldona Porczyńska-Nalewajko, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli. – Dzięki temu, że państwo zapłaci im za wynajmowane mieszkanie, nie muszą oni ubiegać się o kredyty hipoteczne na zakup własnej nieruchomości lub korzystać z pożyczek na wpłatę kaucji albo pierwszych czynszów przy wynajmie mieszkania. W tym miejscu warto podkreślić, że uczestnicząc w tej inicjatywie, dajemy tym młodym ludziom przysłowiową wędkę a nie rybę. Będą musieli przez rok znaleźć zatrudnienie, w przeciwnym wypadku stracą pomoc. Program ten ma jednocześnie motywować do aktywności na rynku pracy – przekonuje pani dyrektor.

– A co jeśli absolwentowi nie uda się przez wspomniany rok rozpocząć pracy zawodowej? – dociekamy.

– Tylko w okresie pierwszych 12 miesięcy wsparcia wynajmujący może złożyć oświadczenie o braku zatrudnienia i jednocześnie aktywnie go poszukiwać. Aby otrzymać wsparcie w 13. miesiącu, konieczne jest podjęcie zatrudnienia. Natomiast jeżeli z powodu różnych sytuacji życiowych po tym okresie osoba straci pracę, lecz aktywnie będzie jej poszukiwać, tzn. udowodni nam na piśmie, że zarejestrowała się w Powiatowym Urzędzie Pracy, aktywnie poszukuje zajęcia i bierze udział w rozmowach kwalifikacyjnych i nawet jeśli żadna firma jej nie zatrudniła, dostanie kolejne pół roku na znalezienie pracy. Oczywiście jak nie będzie jej szukała, nie ma mowy o wsparciu finansowym – spieszy z wyjaśnieniem Porczyńska-Nalewajko.

Program „Mieszkanie dla absolwenta” umożliwia otrzymanie dofinansowania wynajmu przez trzy lata. Uwaga, w pierwszym roku dopłata wyniesie 100 proc., w drugim 70 proc., a w trzecim i zarazem ostatnim „tylko” 40 proc.! Przekładając to na konkretne liczby – młodzi mogą liczyć na ok. 1,3-2 tysiące złotych miesięcznie (w zależności od lokalizacji mieszkania – w większym mieście wyższa kwota, osoba na wózku inwalidzkim też wyższe dofinansowanie).

Na tę inicjatywę powiat zawnioskował do PFRON o kwotę 600 tys. zł, która wystarczy dla 10 absolwentów szkół: pięciu na wózkach inwalidzkich i pięciu dla pozostałych osób z niepełnosprawnościami. Aby skorzystać z dofinansowania, trzeba spełnić jeszcze dodatkowe warunki związane z umową najmu nieruchomości. Co to oznacza?

Beneficjent musi faktycznie mieszkać w wynajmowanym lokalu. Na każdego najemcę (może być jeden lub kilku) nie może przypadać mniej niż 20 m kw. powierzchni użytkowej.

To poważne przedsięwzięcie

Z kolei program „Dostępne mieszkanie” pozwoli osobie z niepełnosprawnością, korzystającej z mieszkania z barierami architektonicznymi, zamienić je na lokal pozbawiony takich barier. Program kierowany jest do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. – Powiat wnioskował o 160 tys. zł na to zadanie, co pozwoli dwóm osobom na zamianę lokalu – tłumaczy Aldona Porczyńska-Nalewajko i dodaje: – To bardzo poważne przedsięwzięcie. Trzeba wyzbyć się własnego mieszkania i zdobyć inny lokal. Jeśli zainteresowanie tym programem będzie większe, wystąpimy do PFRON o dodatkowe fundusze dla kolejnych mieszkańców powiatu nowosolskiego – deklaruje dyrektorka PCPR. I co ważne, zainteresowana osoba musi posiadać tytuł prawny do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (dotyczy mieszkańców bloków). Wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego. Limit kształtuje się na poziomie ok. 70 tys. zł. I tu chodzi o to, aby młody człowiek miał troszkę mniej pod górkę, na początku drogi zawodowej.

Zainteresowani programami mieszkańcy nie mogą wypełnić wniosku w wersji papierowej, a wyłącznie w formie elektronicznej w bezpłatnym Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) udostępnianym przez PFRON. Trzeba jednak posiadać profil zaufany – nie powinno stanowić to problemu, bo osoby z niepełnosprawnościami z reguły mają takie profile – te są niezbędne, aby ubiegać się o świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wszystkie wnioski będą na bieżąco weryfikowane przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny. Mieszkańcy mają czas na złożenie wniosków w programie „Mieszkanie dla absolwenta” w terminie do końca 2023 roku, a w programie „Dostępne mieszkanie” do końca 2024 r., wnioski będą przyjmowane w trybie ciągłym, do wyczerpania środków.

Warto też śledzić stronę PCPR w Nowej Soli http://pcprnowasol.pl, gdzie pojawi się kompendium wiedzy na ten temat. A już teraz ze szczegółami programów można zapoznać się TUTAJ.

Rafał Krzymiński

E-WYDANIE TYGODNIKA KRĄG

(red)
Latest posts by (red) (see all)
FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content