Przysługuje ci dodatek węglowy? Sprawdź, gdzie można złożyć wniosek

Dodatek wynosi 3 tys. zł i jest przyznawany jednorazowo. Wnioski można składać od ub. środy w punkcie przy ul. Parafialnej 4

Dodatek węglowy jest przeznaczony dla gospodarstw domowych w Nowej Soli, których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Wnioski o wypłatę dodatku mogą być składane do 30 listopada 2022 r., na piśmie do punktu przy ul. Parafialnej 4, lub drogą elektroniczną (przez ePUAP). Dodatek będzie wypłacany w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Więcej informacji, wnioski i załączniki na stronie: http://nowasol.pl/aktualnosci/informacje/dodatek-weglowy-wnioski/17-08-2022. Wnioski do wypełnienia w wersji papierowej można też otrzymać w punkcie, który jest czynny w poniedziałek, w godz. 7.30-16.30, od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30 i w piątki w godz. 7.30-14.30.

W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka tego samego gospodarstwa domowego dodatek 3 tys. zł zostanie przyznany temu z wnioskodawców, który złożył wniosek jako pierwszy.

Gdzie odebrać dodatek węglowy 3 tys. zł?

Pieniądze trafią na konto wnioskującego (jeśli numer konta został podany we wniosku) lub zostaną dostarczone przekazem pocztowym.

Jak wypełnić wniosek o przyznanie dodatku węglowego?

Wypełnienie wniosku nie jest trudne. Wystarczy podać imię i nazwisko, obywatelstwo, PESEL lub numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania oraz numer telefonu lub adres mailowy. Do wniosku trzeba załączyć oświadczenie, w którym trzeba podać dane członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy oraz informację dotyczącą źródeł ogrzewania na paliwo stałe.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej. Za fałszywe oświadczenie grozi mandat w wysokości do kilku tysięcy złotych.

Masz pytania? Zadzwoń na numer: 531 512 287

Dzwoń w godzinach pracy UM: poniedziałek: 7.30-16.30, wtorek-czwartek: 7.30-15.30, piątek: 7.30-14.30.

Rafał Krzymiński

E-WYDANIE TYGODNIKA KRĄG

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content