Remonty w szkołach dla dzieci z niepełnosprawnościami

Zakończył się pierwszy etap remontu w SP 2, który ma na celu poprawić dostępność placówki dla dzieci z niepełnosprawnościami: na wózkach, niedosłyszących i niedowidzących

W ramach projektu dla potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami jest przystosowana infrastruktura w placówkach nr 2 i 3. Przyjrzeliśmy się zmianom. Robią wrażenie. Szkolna stołówka, biblioteka i hol przeszły generalny remont. Odświeżone też zostały sale lekcyjne – są teraz żywsze i bardziej przyjazne. Niektóre zmiany pozornie błahe, są w istocie bardzo ważne, bo np. dzięki powiększonym otworom w drzwiach dzieci na wózkach będą poruszać się łatwiej.

Szkoła bez barier

– Do naszej placówki integracyjnej uczęszcza najwięcej w mieście dzieci z niepełnosprawnościami – mówi Marta Czerniawska, dyrektor SP nr 2 im. Marii Konopnickiej z Oddziałami Integracyjnymi. – Dostępna szkoła jest pozbawiona barier architektonicznych. W wakacje przeprowadziliśmy remonty wejścia do szkoły. Wymieniliśmy posadzki i drzwi w siedmiu salach lekcyjnych oraz odmalowaliśmy sale. Planujemy też wymianę poręczy na klatkach schodowych. Dostosujemy toalety dla uczniów z niepełnosprawnościami – wylicza pani dyrektor. I dodaje: – Dostępna szkoła ma też wspomagać edukację uczniów, którym jest trudniej niż rówieśnikom. Rewolucja polega na tym, że zatrudniamy specjalistów, np. surdopedagogów i logopedów, aby pracowali z naszymi dziećmi. A siedmiu naszych nauczycieli podjęło studia z edukacji włączającej, pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz edukacji i rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku i słuchu.

Cała kadra pedagogiczna w maju i w czerwcu przeszła szkolenia z alternatywnych sposobów komunikacji (np. nauka języka migowego), aby niesłyszącym i niedosłyszącym było w szkole łatwiej. Doszkoleni nauczyciele poprowadzą zajęcia rewalidacji (w skrócie terapia i edukacja dzieci z niepełnosprawnościami). To zajęcia poza tzw. systemem lekcyjnym i praca w małych, pięcioosobowych grupach. Szkoła zakupi programy edukacyjne i niezbędny sprzęt: system słyszenia fm (bezprzewodowe radiowe urządzenie służące do przesyłania sygnału mowy na odległość – dop. red.), ale i też monitory i powiększalniki dla dzieci niedowidzących.

Lekcje tolerancji

W szkole są windy, w tym platforma do przewożenia dzieci na wózkach inwalidzkich. Pracują w niej też asystenci osoby niepełnosprawnej. A nauczyciele w szkole integracyjnej powinni mieć większe pokłady empatii. – Jako społeczeństwo musimy się uczyć wspólnie żyć z ludźmi z niepełnosprawnościami. Mają takie same potrzeby jak wszyscy, tylko jest im trudniej. I te zasady wpajamy naszym uczniom – przekonuje Czerniawska. – Pokazujemy im też, że dziecko pełnosprawne i z niepełnosprawnością nie różnią się. I właśnie dlatego udogodnienia
edukacyjne wprowadzane na lekcjach dla wszystkich uczniów są takie same. Łączny koszt inwestycji to 1,35 mln zł. Ta część inwestycji w „dwójce” zamknęła się w kwocie 387 tys. 450 tys. zł jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

– Jestem bardzo dumna z tego przedsięwzięcia – mówi Irena Sienkiewicz, naczelnik Wydziału Oświaty w urzędzie miejskim. – W tym miejscu chciałabym podkreślić, że na pewno nie udałoby to się nam bez pomocy Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych. Wybraliśmy dwie szkoły, „dwójkę” i „trójkę”. Ten pilotażowy projekt to przysłowiowy strzał w dziesiątkę. Model „Dostępnej szkoły” powinien być znany każdej placówce edukacyjnej, bo remontując szkoły nie wolno nam zapominać o dzieciach z niepełnosprawnościami. One mają prawo czuć się w nich tak jak ich w pełni zdrowi i sprawni rówieśnicy.

W SP nr 3 rozpoczęły się dopiero prace remontowe, gdzie powstaną dwa gabinety do rewalidacji i logopedyczny oraz gabinet profilaktyki zdrowotnej. Toalety zostaną dostosowane dla dzieci z niepełnosprawnościami. Odświeżone będą sale lekcyjne. Koszt – 300 tys. zł. Od stycznia rozpocznie się zakup wspomnianych pomocy dydaktycznych i wyposażenia sal lekcyjnych. A to m.in. meble, kozetki, monitory dotykowe, powiększalniki i klawiatury dla osób słabowidzących. Wykonawcą prac w SP 2 jest Zakład Remontowo-Montażowy Martex Grzegorz Chudy.

Pedagodzy się kształcą

Przypomnijmy. Miasto Nowa Sól zdobyło fundusze z programu „Dostępna szkoła” realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy z Warszawy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego z Krakowa. W pierwszej edycji programu uczestniczyły aż 122 gminy, z czego wsparcie dostało tylko dziewięć. Miasto inwestuje jednak nie tylko w poprawę szkolnej infrastruktury, ułatwiającej dzieciom naukę, ale i w dokształcanie kadry pedagogicznej. Tak, aby po skończonych studiach i szkoleniach mogli profesjonalnie zająć się np. dziećmi ze specjalnymi potrzebami, z niedosłuchem i niedowidzącymi.

Z obu szkół 15 pedagogów odbywa studia podyplomowe na kierunkach: logopedia ogólna, edukacja włączająca, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu, terapia pedagogiczna, edukacja i rehabilitacja osób z dysfunkcją wzroku i słuchu. To tym bardziej ważne, że bardzo trudno jest pozyskać do pracy surgologopedów (pomagają niesłyszącym) i tyflopedagogów (rehabilitują osoby niewidome). Oprócz tego we wrześniu ok. 70 nauczycieli i pracowników kuchni bierze udział w 10 szkoleniach – wszystkie są poświęcone dzieciom z niepełnosprawnościami.

Rafał Krzymiński

E-WYDANIE TYGODNIKA KRĄG

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content