Nowa Sól: esemes powiadomi o zaległości podatkowej

To będzie duże ułatwienie dla podatników. O wszystkich zobowiązaniach finansowych wobec urzędu miejskiego dowiemy się dzięki nowoczesnemu esemesowemu systemowi informowania mieszkańców

O kolejnym kroku w cyfryzacji urzędu miejskiego zdecydował prezydent Jacek Milewski. SMS powiadomi mieszkańców o zbliżającym się terminie płatności lub powstaniu zaległości dotyczących posiadanych zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, użytkowania wieczystego gruntu, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność, dzierżawy oraz opłat lokalnych za targowisko miejskie, zajęcie pasa drogowego i najmu pomieszczeń, jak również mandatów karnych.

Co zrobić, żeby otrzymać krótką wiadomość tekstową (SMS) od miasta? Trzeba wyrazić zgodę w specjalnym oświadczeniu, na umieszczenie i wykorzystanie swojego numeru komórkowego w bazie danych gminy Nowa Sól-Miasto. Co ważne, jeśli należności zostaną uregulowane w terminie siedmiu dni od daty otrzymania wiadomości tekstowej (SMS), zobowiązany uniknie obowiązku uregulowania kosztów upomnienia lub kosztów wezwania.

– Ta zmiana z pewnością ułatwi życie wielu mieszkańcom, bo przecież każdy z nas w natłoku różnych obowiązków ma prawo zapomnieć o terminowym uiszczeniu podatku czy opłaty lokalnej – mówi Justyna Gurban, zastępca skarbnika miasta. – Zachęcamy zainteresowanych nowosolan do skorzystania z tej możliwości. Bez podpisanego oświadczenia prezydent nie ma jednak prawa wykorzystywać numerów telefonów mieszkańców do przesyłania takich informacji, nawet gdy znajdują się w bazie kontaktów urzędu – podkreśla Gurban.

Obecnie wielu mieszkańców telefonicznie próbuje „wyciągnąć” od urzędników informacje o ewentualnych zaległościach w opłacaniu podatków. Pomimo najlepszej woli inspektorów odpowiedzialnych za miejskie finanse ich naturalna ciekawość nie może być zaspokojona, bo takie informacje to są poufne dane osobowe. Dzięki nowemu systemowi nie będą już musieli wychodzić z domu, aby dowiedzieć się o zaległościach. To też kolejny krok do usprawnienia pracy w urzędzie.

Należy jednak mieć świadomość, że brak otrzymania stosownej informacji nie wpływa w żaden sposób na obowiązek zapłaty należności pieniężnych w ustawowym terminie.

Koniecznie podpisz oświadczenie!

Oświadczenia można otrzymać w Wydziale Finansowo-Budżetowym urzędu miejskiego (parter), przy ul. Piłsudskiego 12. Druk oświadczenia jest też dostępny na stronie urzędu miejskiego w zakładce: Podatki i opłaty lokalne. Wydrukowane i podpisane oświadczenie dostarczamy w godzinach pracy urzędu: poniedziałki: 7.30-16.30, wtorek-czwartek: 7.30-15.30 i w piątki: 7.30-14.30 lub przesyłamy pocztą.

Istnieje również możliwość mailowego przesłania takiego oświadczenia, jednak musi być ono podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym osoby składającej oświadczenie. Pozyskanie wszystkich danych do uruchomienia systemu wymaga czasu. Z nowego kanału komunikacji z urzędem miejskim nowosolanie skorzystają na początku kwietnia 2023 roku. – To najlepszy termin, bo wtedy podatnikom dostarczane są decyzje wymiarowe podatków na bieżący rok. I liczymy na to, że właśnie wtedy pobierzemy najwięcej oświadczeń – uzupełnia Justyna Gurban.

Będą oszczędności

– To rozwiązanie przygotowujemy głównie z myślą o osobach młodych i w średnim wieku, bo one częściej korzystają ze smartfona. Osoby starsze tradycyjnie są solidniejsze w opłacaniu wszystkich rachunków i podatków, choćby dlatego, że czują się spokojniejsze i bezpieczniejsze, kiedy spełnią ten obowiązek – dodaje Ewa Batko, rzecznik urzędu miejskiego.

Jest jeszcze jeden aspekt całej sprawy. Urzędnicy nie ukrywają, że po raz kolejny nowoczesność równa się oszczędność. –  Esemes to wydatek kilku groszy i nie generuje dodatkowych kosztów w postaci wysyłania zawiadomień, a jedno z nich kosztuje podatników kilkanaście złotych. To oszczędność dla urzędu miejskiego, który zmniejszy liczbę wysyłanych upomnień, ale i dla podatników – ci nie pokryją kosztów upomnień wraz z odsetkami za zwłokę. W ten sposób unikną też całej procedury windykacyjnej – kończy Gurban.

Rafał Krzymiński

E-WYDANIE TYGODNIKA KRĄG

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content