Pora na rewitalizację Nowej Soli. Trwają konsultacje społeczne

Do 31 marca urząd miejski prowadzi konsultacje społeczne w sprawie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Nowa Sól. – Ważne jest dla nas zdanie każdego mieszkańca, bo wszystkim nam zależy na tym, abyśmy mieszkali w jeszcze bardziej przyjaznym i wygodnym mieście do życia niż obecnie – mówi Iwona Kubacka-Kazieczko, naczelnik Wydziału Architektury w nowosolskim magistracie

Prace nad Gminnym Obszarem Rewitalizacji obejmują między innymi: wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, konsultacje społeczne z nowosolanami i podjęcie uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Urzędnicy planują też warsztaty z instytucjami i osobami, które wezmą udział w projektach rewitalizacyjnych oraz opracowanie, konsultacje i przyjęcie GPR.

Dzielnica portowa do odnowy

– Podzieliliśmy miasto na kilkanaście obszarów – wyjaśnia Iwona Kubacka-Kazieczko.

– Badamy różne mało pozytywne zjawiska społeczne: bezrobocie, ubóstwo, skalę pobierania zasiłków z opieki społecznej. I z tych danych, na które nie mamy żadnego wpływu, wyłoniliśmy obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. Z założenia odrzuciliśmy z oceny tzw. tereny niezamieszkałe: strefy przemysłowe, ogródki działkowe i tereny zalewowe. Skupiliśmy się na gęsto zamieszkałych obszarach. Do rewitalizacji wybraliśmy dzielnicę portową, Kaczą Górkę i część ulic w ścisłym centrum Nowej Soli – wylicza Kubacka-Kazieczko.

Jaka jest definicja obszaru zdegradowanego? W opracowaniu przygotowanym przez urząd miejski przeczytaliśmy, że: „To obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, wysokiej liczby mieszkańców będących osobami ze szczególnymi potrzebami, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym”.

Autorzy opracowania zwracają uwagę, że wyznaczenie obszaru zdegradowanego jest możliwe tylko w przypadku wystąpienia na nim koncentracji negatywnych zjawisk społecznych oraz co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk: gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych. Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20 proc. powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30 proc. liczby mieszkańców.

Rewitalizacja terenu po Odrze trwa

– Gdyby spojrzeć na Nową Sól jako całość, są takie dzielnice, które w naturalny sposób rozwijają się dynamicznie np. strefy przemysłowe czy powstające nowe osiedla domków jednorodzinnych i wraz z nimi sklepy i usługi – podkreśla Ewa Batko, rzeczniczka urzędu miejskiego. – Są i takie miejsca, które nie mają takiej szansy z różnych powodów, np. braku odpowiedniej infrastruktury: dróg, chodników i dużej odległości od szkół i placówek kultury. I jednym z takich mniej szczęśliwych miejsc jest teren po byłej fabryce nici Odra.

Ewa Batko przypomina, że teren po Odrze doczekał się rewitalizacji. Miasto zresztą prowadzi ją konsekwentnie krok po kroku. Ostatnio dostawiono na powietrzu małą siłownię do street workoutu. Urzędnicy zaobserwowali, że na tym obszarze w jednym z opuszczonych budynków spotykali się młodzi ludzie, aby pojeździć na deskorolkach. I postanowili wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom. Bo jak zwraca uwagę Kubacka-Kaziecko rewitalizacja z prawdziwego zdarzenia dotyczy nie tylko miejsc, ale przede wszystkim ludzi. Nie chodzi przecież o to, aby tylko pomalować fasadę budynku, ale zapewnić mieszkańcom dostęp do kultury czy klubu seniora, w którym spotkają swoich rówieśników i dzięki temu nie będą samotni. – Chodzi o to, aby coś się zadziało na danym terenie, aby mieszkańcy spędzający czas w domach zaczęli aktywnie uczestniczyć w życiu miasta – podkreśla Kubacka-Kazieczko. I dodaje: – I właśnie dlatego zależy nam na zdaniu każdego mieszkańca, bo chcemy żyć w jeszcze bardziej przyjaznej Nowej Soli niż obecnie.

Prezydencki zespół

W urzędzie miejskim powołano zespół ds. rewitalizacji, którego koordynatorem jest prezydent Jacek Milewski. W jego skład weszli też między innymi wiceprezydent Karina Jarosz, Beata Kulczycka, naczelnik Wydziału Programowania i Promocji, Andrzej Drozdek, naczelnik Wydziału Inwestycji, Piotr Żuberek, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Jolanta Kabzińska, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Iwona Kubacka Kazieczko, naczelnik Wydziału Architektury oraz Adam Kałuski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Po zakończeniu konsultacji rada miejska przyjmie uchwałę o obszarze zdegradowanym i przeznaczonym do rewitalizacji. Następnym etapem będzie przyjęcie Gminnego Programu Rewitalizacji. Miasto otworzy też bank pomysłów, do którego każdy może złożyć konkretną propozycję.

Badania przeprowadziła Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju z Poznania, ta sama, która przygotowała Strategię Rozwoju Miasta Nowa Sól na lata 2022-2030. Uwagi do dokumentu można zgłaszać do 31 marca za pośrednictwem formularza i ankiety internetowej w punkcie informacji nowosolskiego urzędu.

Rafał Krzymiński

E-WYDANIE TYGODNIKA KRĄG

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content