Esemesy szybko informują o niezapłaconych podatkach

Miasto wysyła do nowosolan esemesy z informacją o zaległościach w podatkach, opłatach lokalnych i innych należnościach. To dobra informacja dla wszystkich spóźnialskich, którzy dzięki nowoczesnej formie komunikacji unikną zapłaty za wysłanie upomnienia przez urzędników

Przed wprowadzeniem elektronicznej nowości w kontaktach pomiędzy urzędnikami a mieszkańcami wielu nowosolan telefonicznie próbowało dowiedzieć się o ewentualnych zaległościach w opłacaniu podatków. Nie mogli jednak w ten sposób zasięgnąć języka, bo prosili o poufne dane osobowe. Esemesowy system powiadamiania sprawia, że nie muszą wychodzić z domu, aby nie tylko zaspokoić ciekawość, ale i sprawdzić, czy mają uregulowane wszystkie zobowiązania finansowe.

Poszło sto esemesów

– To ważny krok w stronę usprawnienia pracy w urzędzie. W esemesie przypominającym znajduje się kwota należności i indywidualny numer konta przypisany do każdego podatnika – informuje Justyna Gurban, zastępczyni skarbniczki miasta. I dodaje: – Wysłaliśmy około stu esemesów do osób, które złożyły dobrowolne oświadczenie woli o udostępnieniu swojego numeru telefonu dla celów informacyjnych przypominających o terminie płatności oraz zaległościach z tytułu podatków i wszelkiego rodzaju należnościach uiszczanych na rzecz gminy Nowa Sól-Miasto. Odnotowaliśmy więcej zaległości podatkowych w stosunku do poprzedniego roku. Co ważne esemesy dotarły do osób, które mają zadłużenie do 160 zł (tyle wynoszą koszty egzekucji komorniczej – dop. red.).

– Dzięki temu rozwiązaniu podatnicy nie ponoszą dodatkowych opłat, bo esemes jest darmowy – przypomina Gurban. – Z kolei pisemne wezwanie do zapłaty kosztuje dłużnika 16 zł. Taka forma informacji jest tańsza nie tylko dla zapominalskich, ale również dla gminy. W ten sposób ograniczamy koszty całego procesu wezwań, jak np. koszt papieru, druku czy wysyłki.

Są już pierwsze wpłaty

– A jak zareagowali mieszkańcy upomniani esemesowo przez urzędników? – dopytujemy.

– Już po trzech minutach po wysłaniu esemesów otrzymaliśmy pierwszy telefon. Pani chciała wiedzieć, czy faktycznie urząd miejski wysyła takie zawiadomienia i ile wynosi jej kwota zadłużenia. I tu muszę zaznaczyć, że takich informacji nie udzielamy telefonicznie. Zapewniamy jednak – w esemesach nie ma błędów, zawierają dane z systemu księgowości podatkowej. To kwota należności głównej, do której trzeba jeszcze doliczyć odsetki  – odpowiada zastępczyni skarbniczki.

Pierwsze powiadomienia wyszły we wtorek 30 maja, dzień później na koncie pojawiły się pierwsze wpłaty. Do osób, które mają zadłużenie większe niż 160 zł, wysłano pisemne upomnienia (za drugą ratę płatności za nieruchomości). Przed trzecią ratą podatnicy, którzy złożyli dobrowolne oświadczenie o udostępnieniu swojego numeru telefonu w celu otrzymywania krótkich wiadomości tekstowych, dostaną informację o zbliżającym się terminie płatności.

Jak to działa?

Aby otrzymać krótką wiadomość tekstową (SMS) od miasta, trzeba wyrazić zgodę w specjalnym oświadczeniu, na umieszczenie i wykorzystanie swojego numeru komórkowego w bazie danych gminy Nowa Sól-Miasto. Esemes jest zatytułowany: UM Nowa Sól.

SMS powiadamia mieszkańców o zbliżającym się terminie płatności lub powstaniu zaległości dotyczących posiadanych zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, użytkowania wieczystego gruntu, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność, dzierżawy oraz opłat lokalnych za targowisko miejskie, zajęcie pasa drogowego i najmu pomieszczeń, jak również mandatów karnych.

I na koniec przypominamy o jeszcze jednej ważnej nowości. Od marca w siedzibie magistratu przy ul. Piłsudskiego 12 stoi opłatomat. Obsługuje mieszkańców w godzinach: poniedziałek – 7.00-16.30, wtorek, środa, czwartek – 7.00 15.30 i w piątki – 7.00-14.30.

Rafał Krzymiński

E-WYDANIE TYGODNIKA KRĄG

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content