20-lecie jednostki strzeleckiej

Od kilku do kilkudziesięciu członków, od zasięgu lokalnego do wojewódzkiego, od zadań proobronnych do poszerzenia działalności o np. sekcję psów i wolontariatu oraz aktywny udział w życiu miasta – tak kształtowała się 20-letnia historia Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej 3006 Nowa Sól, o której w przededniu urodzinowych obchodów pisze jej dowódca Lesław Urbanowski

Nowosolska jednostka strzelecka powstała w 1999 roku z inicjatywy ówczesnego nauczyciela przysposobienia obronnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 „Elektryk” Roberta Peciaka, który w stopniu sierżanta Związku Strzeleckiego objął funkcję dowódcy jednostki.
Jednostka wchodziła w skład ZS „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej. Oficjalne rozpoczęcie działalności przypada jednak na Święto Konstytucji 3 Maja w 2001 r. wraz z pierwszym zaprzysiężeniem strzelców w kościele św. Barbary.

Celem działania jednostki była działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej i jej umacniania, wychowywanie strzelców w duchu patriotycznym i państwowotwórczym oraz przygotowanie ich do służby wojskowej i obrony cywilnej, jak również podnoszenie poziomu sprawności fizycznej, uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole, a także popularyzowanie tradycji czynu niepodległościowego i problematyki obronności państwa.

Swoje cele jednostka realizowała głównie przez szkolenia w zakresie wychowania patriotyczno-obronnego, systematyczne szkolenie wojskowe, zajęcia teoretyczne i gry terenowe oraz udział w uroczystościach patriotycznych, obchodach rocznicowych o charakterze państwowym i wojskowym. Jednostka prężnie się rozwijała, a jej kolejnymi dowódcami byli: sekc. ZS Radosław Tur i druż. ZS Leszek Bugajewski.

Taką działalność strzelcy prowadzili do kwietnia 2012 r., kiedy to obowiązki dowódcy objął st. chor. ZS Lesław Urbanowski. Jednostka, zachowując swój dotychczasowy patriotyczno-obronny charakter i realizując cele statutowe zaczęła zmieniać oblicze i otwierać się szerzej na działalność w środowisku lokalnym.

Nową kartą w historii jednostki było przekształcenie się w stowarzyszenie. Pozostając w strukturach „Strzelca”, jednostka podjęła działania zmierzające do uzyskania osobowości prawnej, czego efektem było wpisanie jej 3 grudnia 2012 r. do Krajowego Rejestru Sądowego pod nazwą Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka 3006.

Na bazie uchwalonego statutu dotychczasowe cele działania zostały uzupełnione o takie treści, jak np.: propagowanie wiedzy oraz wspieranie działań mających na celu ochronę środowiska, działalność profilaktyczną na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym czy działania na rzecz podnoszenia wiedzy i umiejętności w zakresie ratownictwa i pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zmianie uległa również struktura organizacyjna jednostki. Oprócz dotychczasowych struktur zbliżonych do wojskowych, w jednostce powołane zostały: Dowództwo (Zarząd), Komisja Rewizyjna, a także Sekcja Psów Pracujących i Ochrony Zwierząt.

Sekcja rozpoczęła realizację nowych celów statutowych jednostki polegających na działalności na rzecz ochrony zwierząt i szerzeniu wiedzy kynologicznej, zwłaszcza w środowisku dzieci i młodzieży oraz działalności dogoterapeutycznej. Przewodnicy, którzy są pedagogami, terapeutami czy fizjoterapeutami, wraz ze swoimi psami uczą m.in. bezpiecznych zachowań przy psie, zasad socjalizacji i opieki nad czworonogami, a także zasad pierwszej pomocy przedmedycznej dla ludzi i zwierząt. Ponadto sekcja organizuje różnego rodzaju warsztaty i kursy kynologiczne dla mieszkańców, propaguje adopcje psów oraz w ramach corocznych wystaw psów rasowych organizuje konkursy dla psów bez rodowodu.

Ważnym etapem w działalności szkoleniowej strzelców było podpisanie 28 lutego 2013 r. porozumienia o współpracy z 10. Brygadą Kawalerii Pancernej w Świętoszowie. Stworzyło to możliwość realizowania zajęć strzeleckich w jednostce wojskowej w oparciu o jej bazę szkoleniową i sprzęt oraz szkolenie się pod okiem specjalistów. Nowosolscy strzelcy brali też wspólnie z żołnierzami brygady udział w kilku ćwiczeniach poligonowych, takich jak chociażby „Puma 16” czy „Anakonda 17”. Dało to również możliwość merytorycznego i sprzętowego wsparcia szkoleń organizowanych przez strzelców dla siebie, jak i innych organizacji proobronnych. Ta owocna współpraca trwa do dnia dzisiejszego.

Kolejnym krokiem w rozwoju jednostki było utworzenie we wrześniu 2013 r. Centrum Wolontariatu. Centrum skupia przedszkolaków, dzieci i młodzież szkolną oraz osoby dorosłe z terenu powiatu nowosolskiego, angażujące się w działalność społeczną i charytatywną jednostki, a szczególnie sekcji psów pracujących i ochrony zwierząt.

1 lutego 2014 r. odbyło się pierwsze w historii jednostki walne zebranie członków jako najwyższej władzy stowarzyszenia. Efektem była zmiana nazwy na „Samodzielna Jednostka Strzelecka 3006 Nowa Sól Związku Strzeleckiego <<Strzelec>> Organizacji Społeczno-Wychowawczej”, która uwzględniała element patriotyzmu lokalnego. Na zebraniu zatwierdzono również obecny znak rozpoznawczy stowarzyszenia.

Przełomem w historii jednostki był rok 2016, kiedy to strzelcy wystąpili ze struktur Związku Strzeleckiego stając się samodzielnym stowarzyszeniem i przyjmując obecną nazwę „Samodzielna Jednostka Strzelecka 3006 Nowa Sól”. Zachowanie numeru było ukłonem w stronę korzeni jednostki. W tym stanie prawnym SJS 3006 Nowa Sól funkcjonuje do chwili obecnej.

Istotnym elementem w działalności szkoleniowej SJS był udział w 2017 r. w programie „Paszport”, zorganizowanym przez Biuro ds. Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej. Jego celem było sprawdzenie poziomu wyszkolenia nowosolskich strzelców i ewentualne dostosowanie go do standardów obowiązujących w wojsku polskim.

Pomyślne zaliczenie ogólnopolskich szkoleń potwierdziło wysokie umiejętności i zaowocowało otrzymaniem przez jednostkę wspomnianego „Paszportu”. Tym samym SJS jako jedyna organizacja o charakterze proobronnym z  zachodniej Polski znalazła się w gronie 22 podmiotów, które uzyskały dopuszczenie przez MON do pełnej współpracy z dowolnymi jednostkami wojskowymi. O tym, że nasi strzelcy są pozytywnie postrzegani w środowisku wojskowym i cieszą się uzasadnioną renomą, świadczą liczne artykuły w prasie wojskowej i lokalnej.

W swojej 20-letniej historii strzelcy nie stanowili i nie stanowią zamkniętego środowiska, ograniczającego się tylko do wewnętrznych szkoleń, ale czynnie angażują się w życie naszej lokalnej społeczności. Niemal od początku swojego istnienia biorą aktywny udział w finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jak też corocznie pomagają przy zabezpieczaniu Półmaratonu Solan i Biegu do Pustego Grobu. Od kilku lat angażują się w uroczystości patriotyczne na terenie miasta, jak chociażby w organizację i przeprowadzenie obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości, nieobce są im festyny charytatywne, jak ubiegłoroczny Festyn dla Rafałka.

W czerwcu ubiegłego roku SJS zorganizowała dla naszych mieszkańców festyn pod nazwą Dzień Służb Mundurowych z udziałem wojska, straży pożarnej, policji i nadleśnictwa, a na przełomie sierpnia i września terenowy Nocny Marsz Niepodległości, który zyskał uznanie uczestników.

Strzelcy utrzymują czynny kontakt ze środowiskiem młodzieży szkolnej. Przez kilka lat byli organizatorem zawodów sportowo–obronnych Komando, uczestniczyli w organizacji Dnia Dziecka w przedszkolach i szkołach podstawowych, a obecnie wspierają szkoleniowo klasy mundurowe w nowosolskim „Elektryku” i w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku.

Szczególnym przedsięwzięciem jednostki, a w zasadzie jej Sekcji Psów Pracujących i Ochrony Zwierząt, jest organizowana od siedmiu lat akcja Serce dla Zwierzaka. Początkowo obejmowała swym zasięgiem powiat nowosolski, ale obecnie rozszerzyła się na powiat zielonogórski, żagański i krośnieński. Jej istotą są organizowane w placówkach oświatowych edukacyjne pogadanki kynologiczne z udziałem psów, a efektem zbierana przez dzieci sucha i mokra karma, koce, posłania, miski czy zabawki dla czworonogów. To wszystko wspiera przytuliska dla zwierząt prowadzone w powiecie nowosolskim. W ciągu sześciu lat udało się zebrać około 24 ton karmy i setki różnych akcesoriów.

Na przestrzeni tych 20 lat jednostka rozwijała się zarówno pod względem osobowym, jak i terytorialnym. Początkowo stanowiło ją kilku, następnie kilkunastu członków działających na terenie Nowej Soli, aby w chwili obecnej osiągnąć stan 54 strzelców oraz 24 przewodników z 34 psami posiadającymi uprawnienia psów terapeutów. Zmienił się również zasięg terytorialny. Aktualnie jednostka skupia strzelców mieszkających praktycznie na terenie całego województwa lubuskiego, a członkowie sekcji psów poza naszym powiatem rozrzuceni są po całym kraju, działają m.in. w Zakopanem, Sztumie czy Lublinie.

Wymiernym efektem wieloletniej proobronnej działalności SJS 3006 Nowa Sól jest fakt, iż spośród byłych lub obecnych członków stowarzyszenia ośmiu strzelców służy aktualnie w wojsku, w tym dwóch oficerów, dwóch podchorążych Akademii Wojsk Lądowych i czterech szeregowych, a kolejnych czterech oficerów i jedenastu szeregowych ukończyło lub kontynuuje obecnie kursy przygotowawcze do tej służby.

Lesław Urbanowski
dowódca SJS3006

20-lecie Strzelców

Samodzielna Jednostka Strzelecka 3006 Nowa Sól jest gotowa do świętowania swoich 20. urodzin! Z tej okazji w Wodnym Świecie w sobotę 13 kwietnia odbędzie się Piknik Strzelecki. Rozpoczęcie wydarzenia zaplanowano na godzinę 13.00. Zaraz na początku odebrane zostaną przyrzeczenia strzeleckie. O 14.00 rozpocznie się dogoterapia – zabawa z psami, a o 14.30 otwarte zawody strzeleckie o puchar dowódcy podzielone na kategorie: 5-7 lat, 8-15 (w obu karabinek ASG) i powyżej 15 lat (wiatrówka). Zapisać się na zawody będzie można w sekretariacie zawodów między godz. 13.00 a 14.15. O 17.00 nastąpi ogłoszenie wyników, a godzinę później piknik się zakończy. W programie również: pokaz sprzętu wojskowego, stoiska nadleśnictwa, WKU z Żagania, nowosolskich strzelców oraz poczęstunek w postaci żołnierskiej grochówki.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Skip to content