Postaraj się o kasę na wymianę pieca

1 lutego ruszył nabór wniosków do trzeciej edycji miejskiego programu „Żegnamy kopciuchy”. Założenia są niezmienne – poprawa jakości powietrza w Nowej Soli. Jest jeszcze jedna dobra informacja, miasto zwiększy dofinansowanie do wymiany pieców

Jak podkreśla Joanna Kaproń z komórki monitorowania środowiska urzędu miejskiego, kontynuowana będzie walka ze smogiem. – Podobnie jak w poprzednich latach podejmujemy szereg działań zmierzających do poprawy jakości powietrza. To przede wszystkim realizacja programów oferujących wsparcie w procesie wymiany źródeł ciepła na paliwa stałe oraz edukacja ekologiczna mieszkańców na temat szkodliwości smogu – wyjaśnia Kaproń.

Od czwartku 1 lutego trwa nabór wniosków do trzeciej edycji miejskiego programu „Żegnamy kopciuchy”. Oferuje on dofinansowanie do wymiany pieców i kotłów na paliwo stałe na inne, bardziej ekologiczne źródła ciepła – ogrzewanie elektryczne, pompy ciepła, ogrzewanie gazowe, ogrzewanie olejowe, jak również kotły na paliwo stałe lub na biomasę spełniające wymogi minimum klasy 5 oraz wymogi dotyczące ekoprojektu lub podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Aby przystąpić do tego programu, do 28 lutego trzeba złożyć wniosek o udzielenie dotacji do urzędu miasta.

– Z uwagi na wzrost cen materiałów i usług na rynku usług budowlanych, prezydent Jacek Milewski zdecydował o zwiększeniu wysokości dotacji, która od tego roku może wynieść do 6 tysięcy zł (było do 5 tys. zł) w przypadku osób fizycznych i najemców nieruchomości komunalnych i do 10 tys. zł (było do 8 tys. zł) w przypadku wspólnot mieszkaniowych – informuje Joanna Kaproń. I dodaje: – Do tej pory z miejskiego programu skorzystało około 70 beneficjentów, którym łącznie wypłacono dotacje w wysokości ponad 320 tys. zł, dzięki czemu udało się zlikwidować łącznie około 70 pieców.

O czym trzeba pamiętać?

Trzeba jednak pamiętać, że o dotację można ubiegać się tylko raz w całym okresie obowiązywania programu – nie dotyczy domów w budowie i budynków wykorzystywanych tymczasowo (np. domki letniskowe). Wnioskodawcy mogą postarać się o wsparcie finansowe dla zadań planowanych do realizacji w danym roku budżetowym, wykonanych po podpisaniu umowy, ale nie później niż do 15 października danego roku.

Urzędnicy przypominają jeszcze o kilku innych zasadach:

* nie likwidujmy pieca przed podpisaniem umowy o dofinansowanie;

* wymianę pieca możemy zacząć dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie;

* jeżeli podpisaliśmy umowę na dofinansowanie, to do 15 października danego roku musimy poinformować urząd o realizacji zadania. Do tej informacji należy dołączyć kopię faktury na zakup nowego źródła ciepła, dowód uiszczenia opłat za wystawione faktury i inne niezbędne załączniki,

* faktura na zakup nowego źródła ciepła musi być wystawiona na dotowanego, z którym gmina ma podpisaną umowę o przyznaniu dotacji;

*przed przekazaniem dotacji odwiedzą Was kontrolerzy, którzy sprawdzą, czy w mieszkaniu (domu) zostało właściwie zamontowane nowe źródło ciepła;

*inwestycja musi być zgodna ze wszystkimi wymogami prawa budowlanego.

Ciepłe mieszkanie

Wsparcie do wymiany systemów ogrzewania na paliwo stałe oferuje także program „Ciepłe mieszkanie” finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Miasto pozyskało na ten cel kwotę ponad 700 tys. zł oraz wystąpiło o kolejne 200 tys. zł.

Program przewiduje dotację do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Nabór wniosków do tego programu na tę chwilę jest ciągły. –  Od stycznia 2027 r. miasto Nowa Sól, podobnie zresztą jak wszystkie gminy w województwie, będzie objęte tzw. uchwałą antysmogową – zdradza Kaproń. – I kontynuuje: – Nie będzie można np. korzystać ze starych pieców niespełniających norm ekologicznych. Chcemy zabezpieczyć mieszkańców do końca 2026 r. i umożliwić im ubieganie się o dofinansowanie do wymiany źródła energii. Przypomnę też o naszych działaniach. W zeszłym roku wymieniliśmy sto pieców węglowych w mieszkaniach komunalnych. Jeśli dodamy do tego programy „Żegnamy kopciuchy” i „Ciepłe mieszkanie” , pozbyliśmy się już około 200 trujących pieców. Z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków wynika, że pieców pozaklasowych mamy w sumie około tysiąca, tak że pracy nie zabraknie. Z drugiej strony obowiązuje jeszcze program „Czyste powietrze” obsługiwany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i część mieszkańców również korzysta z dotacji, tak że pewnie kopciuchów do wymiany jest już mniej niż wspomniany tysiąc. Niektórzy też wymieniają piece na własną rękę, nie korzystając z dotacji – precyzuje Kaproń.

Więcej informacji na temat prowadzonych programów można uzyskać w urzędzie miejskim – komórka monitorowania środowiska lub nr tel. 68 452 60 00.

Rafał Krzymiński

E-WYDANIE TYGODNIKA KRĄG

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content