Historyczne mury po liftingu. Będą kolejne kroki

Skończył się pierwszy etap remontu konserwatorskiego murów obronnych miasta. – Przeprowadzone prace są początkiem wieloetapowego zadania – zaznacza Karolina Idryjan z urzędu lubuskiego konserwatora zabytków

Pierwszy etap obejmował odcinek od pl. Jedności Robotniczej do ul. Limanowskiego. – Prace obejmowały wzmocnienie murów, ich naprawę i uzupełnienie, jak również uczytelnienie i ekspozycję najcenniejszych historycznie elementów obwodu na tym odcinku – wylicza Karolina Idryjan z urzędu lubuskiego konserwatora zabytków. – Poprzedzono je badaniami konserwatorskimi, architektonicznymi i archeologicznymi, co umożliwiło rozpoznanie zabytku i podjęcie decyzji konserwatorskich na etapie realizacji prac.

W trakcie badań fosy ustalono zasięg i formę średniowiecznych bastei. To umożliwiło ich wyniesienie i wyeksponowanie. Konserwacji poddano też kamienne mury, które miały liczne uszkodzenia, porastała je również roślinność.

fot. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków

– Na podstawie badań konserwatorskich dobrano skład, ustalono fakturę i kolorystykę materiału do uzupełnień spoinowania – dodaje Idryjan. – Przemurowano wtórnie wprowadzone fragmenty lica i miejsca, gdzie uległo wysypaniu, przy uczytelnieniu i kontynuacji kamiennego wątku z wyraźnymi warstwami wyrównawczymi. I przy zachowaniu otworów maculcowych.

W ramach prac odgruzowano także basteję w pobliżu ul. Głogowskiej. Została udostępniona dla zwiedzających. – Umożliwiono wejście do jej wnętrza, odślepiono okienka strzelnicze, założono drewniany podest, z którego mamy widok na obwód tego odcinka murów – podkreślają konserwatorzy. – Remontowi poddano również obiekt stanowiący nadbudowę sąsiedniej baszty, zwany Domkiem Gotyckim – został zbudowany u schyłku XIX w. Odtworzono stropy, przełożono i uzupełniono historyczną posadzkę ceramiczną, którą odsłonięto pod zalegającym we wnętrzu gruzem. Wyremontowano dach z zastosowaniem historycznej dachówki, a stolarkę drzwiową poddano renowacji.

Konserwatorzy zaznaczają, że średniowieczne fortyfikacje Kożuchowa należą do najlepiej zachowanych tego typu budowli w Polsce. – Tworzą niemal kompletny pierścień wokół lokacyjnego miasta – tłumaczy Idryjan. – Składają się z dwóch obwodów: wewnętrznego – z zachowanymi częściowo fragmentami bramy i basztami, oraz zewnętrznego – z bastejami. W północno-zachodnim odcinku jest brama Krośnieńskiej, a od północy obwód zamyka zamek. Wokół murów, w miejscu dawnej fosy, na przełomie XIX i XX w. założono promenadę.

– Mury obronne Kożuchowa tworzą niezwykle malowniczą panoramę ufortyfikowanego miasta – słyszymy. – Przeprowadzone prace są początkiem wieloetapowego zadania, które pozwoli lepiej rozpoznać fortyfikacje Kożuchowa, umożliwiając ich rewaloryzację i przywrócenie zatartych form.

E-WYDANIE TYGODNIKA KRĄG

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Mateusz Pojnar

Aktualności, sport

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content