Organizacja ruchu na 1 listopada

Czasową organizację ruchu w rejonie cmentarza komunalnego w Nowej Soli przy ulicy Wandy wprowadza się w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego pieszych odwiedzających cmentarz oraz dla zwiększenia ilości miejsc parkingowych dla samochodów osobowych w związku ze wzmożonym ruchem pieszych i pojazdów.

Zwiększony ruch w rejonie cmentarza związany jest z  obchodem Święta Wszystkich Świętych w dniu 1 listopada 2017 roku. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać od 31 października do 2 listopada.

– Całkowicie zostanie zamknięta ulica Wandy na odcinku od skrzyżowania z ulicą Harcerską do skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego. W celu uniknięcia wjazdu na w/w zamknięty odcinek drogi na ulicy Siennej (od ul. Wandy) zostanie wprowadzony zakaz wjazdu. Jedynie wyznaczone i znane funkcjonariuszom Policji pojazdy zaopatrzenia, będą mogły wjechać na przedmiotową drogę.

– Ulice położone w części południowej od ul. Dąbrowskiego będą ulicami dojazdowymi do cmentarza, a ulice położone w części północnej względem ul. Dąbrowskiego będą ulicami wyjazdowymi.

Większość dróg będzie drogami jednokierunkowymi z możliwością zatrzymywania się po jednej stronie drogi. Dzięki temu ruch pojazdów będzie odbywać się płynnie, a w okolicach cmentarza powstaną miejsca umożliwiające pozostawienie pojazdu.

W celu odciążenia skrzyżowania z ruchem okrężnym przy ul. Dąbrowskiego pozostawia się ul. Witosa jako drogę dwukierunkową.
Ponadto odcinek drogi ul. Dąbrowskiego od ronda do skrzyżowania z ul. Drzymały pozostanie drogą dwukierunkową. Dodatkowo, dla usprawnienia dojazdu do cmentarza od strony cmentarza w Otyniu, ruch jednokierunkowy zostanie wprowadzony na ulicy Wodnej , Działkowej i Ceglanej.

Dodatkowo celem poprawy płynności ruchu w mieście zostaną wyłączone świtała na skrzyżowaniu ul. Witosa i ul. Piłsudskiego oraz na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i Kościuszki, a ruchem w najbardziej wymagających tego momentach, będą kierować funkcjonariusze KPP Nowa Sól.

Jako parkingi, które mają zapewnić bezpieczne pozostawienie pojazdu w okolicach cmentarza wskazuje się: parking przy ul. Fabrycznej, parking przy ul. Żwirki i Wigury oraz parking przy ul. Al. Wolności (Park Krasnala).

Na ulicach o  ruchu jednokierunkowym po lewej stronie drogi zostanie dopuszczone parkowanie pojazdów równolegle do kierunku jazdy.
Dodatkowo w obrębie cmentarza komunalnego w dniu 1 listopada będą pełniły służbę patrole Policji i Straży Miejskiej, które będą także kierowały ruchem dla zapewnienia płynności ruchu pojazdów i pieszych .

Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu 31.10. 2017 godzina 15.00. Przewidywany termin przywrócenia istniejącej organizacji ruchu 2.11.2017 godzina 10.00.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Social media