Organizacja ruchu na 1 listopada

Czasową organizację ruchu w rejonie cmentarza komunalnego w Nowej Soli przy ulicy Wandy wprowadza się w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego pieszych odwiedzających cmentarz oraz dla zwiększenia ilości miejsc parkingowych dla samochodów osobowych w związku ze wzmożonym ruchem pieszych i pojazdów.

Zwiększony ruch w rejonie cmentarza związany jest z  obchodem Święta Wszystkich Świętych w dniu 1 listopada 2017 roku. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać od 31 października do 2 listopada.

– Całkowicie zostanie zamknięta ulica Wandy na odcinku od skrzyżowania z ulicą Harcerską do skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego. W celu uniknięcia wjazdu na w/w zamknięty odcinek drogi na ulicy Siennej (od ul. Wandy) zostanie wprowadzony zakaz wjazdu. Jedynie wyznaczone i znane funkcjonariuszom Policji pojazdy zaopatrzenia, będą mogły wjechać na przedmiotową drogę.

– Ulice położone w części południowej od ul. Dąbrowskiego będą ulicami dojazdowymi do cmentarza, a ulice położone w części północnej względem ul. Dąbrowskiego będą ulicami wyjazdowymi.

Większość dróg będzie drogami jednokierunkowymi z możliwością zatrzymywania się po jednej stronie drogi. Dzięki temu ruch pojazdów będzie odbywać się płynnie, a w okolicach cmentarza powstaną miejsca umożliwiające pozostawienie pojazdu.

W celu odciążenia skrzyżowania z ruchem okrężnym przy ul. Dąbrowskiego pozostawia się ul. Witosa jako drogę dwukierunkową.
Ponadto odcinek drogi ul. Dąbrowskiego od ronda do skrzyżowania z ul. Drzymały pozostanie drogą dwukierunkową. Dodatkowo, dla usprawnienia dojazdu do cmentarza od strony cmentarza w Otyniu, ruch jednokierunkowy zostanie wprowadzony na ulicy Wodnej , Działkowej i Ceglanej.

Dodatkowo celem poprawy płynności ruchu w mieście zostaną wyłączone świtała na skrzyżowaniu ul. Witosa i ul. Piłsudskiego oraz na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i Kościuszki, a ruchem w najbardziej wymagających tego momentach, będą kierować funkcjonariusze KPP Nowa Sól.

Jako parkingi, które mają zapewnić bezpieczne pozostawienie pojazdu w okolicach cmentarza wskazuje się: parking przy ul. Fabrycznej, parking przy ul. Żwirki i Wigury oraz parking przy ul. Al. Wolności (Park Krasnala).

Na ulicach o  ruchu jednokierunkowym po lewej stronie drogi zostanie dopuszczone parkowanie pojazdów równolegle do kierunku jazdy.
Dodatkowo w obrębie cmentarza komunalnego w dniu 1 listopada będą pełniły służbę patrole Policji i Straży Miejskiej, które będą także kierowały ruchem dla zapewnienia płynności ruchu pojazdów i pieszych .

Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu 31.10. 2017 godzina 15.00. Przewidywany termin przywrócenia istniejącej organizacji ruchu 2.11.2017 godzina 10.00.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content