10 mln zł na remonty i rozbudowę dróg

Ponad 10 mln zł dofinansowania przekazało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa na drogi w powiecie nowosolskim w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”


Jak informuje Lubuski Urząd Wojewódzki, Wojewoda Lubuski podpisał umowy z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Dofinansowanie w 2017 roku otrzyma 11 powiatów i 12 gmin województwa lubuskiego, wśród nich znalazły się Kożuchów, Otyń oraz gmina i powiat nowosolski

Lista wniosków, które zostały objęte dofinansowaniem LUW, liczy 23 pozycje. Zapotrzebowanie lubuskich gmin było o wiele większe, zgłoszono 61 wniosków. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”  jest kontynuacją tzw. „schetynówek”.

„Strategicznym celem Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego oraz zwiększenie dostępności transportowej przez tworzenie spójnej, zrównoważonej  i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym poprzez wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego eliminujących największe zagrożenia w ruchu drogowym, a tym samym zmniejszenie liczby i skutków wypadków spowodowanych mankamentami infrastruktury drogowej.

Dokonana w ramach Programu przebudowa i rozbudowa lokalnej infrastruktury drogowej oznaczać będzie sieć dróg publicznych gminnych i powiatowych o właściwych dla danej kategorii parametrach technicznych, a co za tym idzie dróg bezpiecznych dla ich użytkowników. Ponadto zapewnione będzie lepsze powiązanie dróg lokalnych z sobą wzajemnie oraz z. drogami wojewódzkimi i krajowymi, poprawa parametrów użytkowych i stanu technicznego dróg.

Zadania dofinansowane w ramach Programu (w latach 2016-2019 ogółem kwota 4 mld zł) przyczynią się do podniesienia poziomu i jakości życia mieszkańców Polski” – czytamy na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Ministerstwo dofinansowało zaakceptowane wnioski w kwocie prawie 35 mln zł, szacowany koszt wybudowania i remontów dróg w województwie wyniesie łącznie ok. 80 mln zł.

Na listę wniosków objętych dofinansowaniem dostały się inwestycje drogowe przewidziane w naszym powiecie. Dwie z tych inwestycji zostaną zrealizowane w Kożuchowie.


Gmina Otyń:

Przebudowa drogi gminnej Nr 004018F – ul. Konopnickiej w Modrzycy wraz z budową odwodnienia i oświetlenia o długości 1150m (cała wartość projektu 3 208 086 zł, dofinansowanie 50%)


Gmina Nowa Sól:

Rozbudowa drogi gminnej nr 003734F w Lubieszowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym o długości 615m (wartość 1 599 984zł, dofinansowanie 50%)


Gmina Kożuchów:

Przebudowa drogi na ulicy Osiedle XXX-Lecia PRL w Podbrzeziu Dolnym – Gmina Kożuchów o długości 1425m (wartość 4 794 724, dofinansowanie 50%)


Powiat Nowosolski:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3002F ul. Garbarska w m. Kożuchów o długości 615m (wartość 1 500 000zł, dofinansowanie 50%).

Marek Grzelka

 

Marek Grzelka

Marek Grzelka

Tel. 508 100 132 at m.grzelka@tygodnikkrag.pl
Sport, historia, aktualności
Marek Grzelka
Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail

Marek Grzelka

Sport, historia, aktualności

Loading Facebook Comments ...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *