Droga przez Lasocin w głębokiej rezerwie

– Byłam świadkiem, kiedy pan jechał na rowerze i przez tira został zepchnięty do rowu. My i tak jeszcze uważamy, bo staramy się schodzić z drogi tirowcom, ale przecież tak nie powinno być – mówiła na naszych łamach jedna z mieszkanek Lasocina.

Mieszkańcy tej miejscowości skarżyli się na zły stan drogi. Alarmowali także, że odkąd trwa rozbudowa trasy S3, przez Lasocin sunie ciężki transport, który zagraża ich życiu i zdrowiu. – Chcemy chodnika, poszerzenia drogi, żebyśmy czuli się bezpiecznie. Na obwodnicy robi się piękne przejścia dla zwierząt, a o nas, ludziach, gdzie tu chodzi o nasze bezpieczeństwo, o nasze życie, jakoś się nie pamięta… – mówiła rozżalona mieszkanka miejscowości.
Słuszność tych argumentów potwierdzała także policja. – Pisaliśmy do Zarządu Dróg Wojewódzkich o pobocza w tamtym miejscu, które wydają się niezbędne, ale jak dotychczas nie zapadły decyzje, żeby ZDW miał to realizować – stwierdziła w tamtym tekście sierżant Justyna Sęczkowska., rzeczniczka KPP w Nowej Soli.

Jednak z samego Zarządu Dróg Wojewódzkich nie płyną optymistyczne wieści dla mieszkańców Lasocina.

„Odpowiadając na Pana zapytanie z dnia 14.06.2017 r., w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 283 w m. Lasocin, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze informuję, że podstawowym dokumentem w oparciu o który realizowane są inwestycje na drogach wojewódzkich w ramach RPO-Lubuskie 2020, zatwierdzony uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego, w którym nie ujęto inwestycji na drodze woj. nr 283 obejmujących swym zakresem m. Lasocin. Powyższy dokument wyczerpuje dostępną alokację przeznaczoną na infrastrukturę drogową, co uniemożliwia obecnie włączenie dodatkowych zadań – czytam w odpowiedzi na zadane pytania podpisanej przez Grzegorza Szulca, z-cę dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami w ZDW.

To oznacza, że żadnej przebudowy na opisywanej drodze na pewno nie będzie wcześniej niż za 3,5 roku. Jednocześnie urzędnicy ZDW piszą, że została opracowana lista zadań rezerwowych, będąca integralną częścią wspomnianego planu, obejmująca zadania możliwe do realizacji ze środków UE, które będą brane pod uwagę przy kolejnych aktualizacjach planów. |

„Na liście tej znajduje się „Przebudowa drogi woj. nr 283 w m. Lasocin z szacunkowym kosztem 5,8 mln zł. Natomiast zadania ujęte na liście rezerwowej nie posiadają wskazanych źródeł finansowania, dlatego też ewentualna realizacja inwestycji uzależniona będzie od posiadanych środków finansowych” – informuje dyrektor Szulc.

Jednocześnie ZDW zapewnia, że „na bieżąco w miarę występujących potrzeb wykonywana jest naprawa poboczy oraz jezdni”.
Na pocieszenie dla mieszkańców Lasocina potaje fakt, że 24 czerwca zlikwidowany został objazd pojazdów powyżej 3,6 m do miejscowości Kożuchów poruszających się drogą wojewódzką nr 283.

Mariusz Pojnar

Mariusz Pojnar
Latest posts by Mariusz Pojnar (see all)
FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Mariusz Pojnar

Aktualności, kronika

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content