Nadzieja dla Fredry, a Nowe Żabno na aucie?

Lubuski Urząd Wojewódzki ogłosił listę wniosków o dofinansowanie do przebudowy dróg, które zostały zakwalifikowane do etapu oceny merytorycznej. Szansę na końcowe powodzenie ma m.in. ulica Fredry w Nowej Soli. Poza listą znalazła się szeroko komentowana propozycja gminy wiejskiej na rozbudowę sieci dróg w Nowym Żabnie, ale gmina odwołała się od takiej decyzji

Wojewoda lubuski zatwierdził listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej oraz listę odrzuconych formalnie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Najważniejszą informacją dla nowosolan jest fakt, że do drugiego etapu konkursu została zakwalifikowana przebudowa ul. Fredry w Nowej Soli. Przypomnijmy, że w związku z rosnącymi z każdym rokiem kosztami kompleksowego remontu kanalizacji deszczowej i nawierzchni dróg na dawnym osiedlu XXX-lecia urząd zdecydował się podzielić to zadanie na dwie części. Pierwszą z nich ma być remont samej ulicy Fredry biegnącej wzdłuż garaży i torów w stronę wiaduktu, natomiast drugą przebudowa sieci pozostałych, mniejszych dróg wewnątrz osiedla. Wniosek, który przeszedł pozytywnie ocenę formalną, dotyczy części pierwszej, a prace budowlane zostały wycenione na blisko 7,3 mln zł. Urząd wnioskuje o przyznanie maksymalnego dofinansowania, czyli na poziomie 3 mln zł.
Wśród dróg gminnych i wniosków, które będą przechodzić ocenę merytoryczną, są także: przebudowa ul. Szosa Bytomska w gminie Nowe Miasteczko (wartość 634 tys. zł, wniosek na 50 proc.), przebudowa drogi wraz z oświetleniem w Zakęciu (wartość 3,3 mln zł, wniosek na 50 proc.) i rozbudowa drogi w Modrzycy wraz z odwodnieniem i oświetleniem (wartość 4,7 mln zł, wniosek na 50 proc.) – obie w gminie Otyń.

Pierwszego etapu nie przeszedł wniosek gminy wiejskiej Nowa Sól pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej nr 003729F oraz budowa dróg gminnych w miejscowości Nowe Żabno”, który był osią historii, jaka wybuchła tuż przed wyborami samorządowymi.

Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, wniosek o dofinansowanie został odrzucony z błahych powodów, dlatego gmina złożyła odwołanie, które zdaniem pracowników ma wszelkie argumenty ku temu, żeby zostało przyjęte. – Wśród powodów odrzucenia wniosku było wskazanie, że np. jedna z dróg jest za szeroka, a to nieprawda, ponieważ droga niemal w całości składa się z łuków, które zgodnie z przepisami mogą być szersze niż odcinki proste. Inny z wątpliwych argumentów to policzenie jako czwartej drogi (a można w jednym wniosku maksymalnie wskazać trzy) odcinka, który jest tylko techniczną drogą manewrową z miejscami postojowymi, a nie pełnoprawną drogą – usłyszeliśmy.

W sumie do drugiego etapu przeszły 32 wnioski dotyczące dróg gminnych, a dziewięć zostało odrzuconych.

Druga z ogłoszonych list dotyczy wniosków na drogi powiatowe. Wśród 21 pozytywnie ocenionych formalnie są trzy nowosolskie. Dwa dotyczą okolicznych gmin i są to: pierwszy etap przebudowy drogi powiatowej w Miłakowie w gminie Nowe Miasteczko (wartość 6 mln zł, wniosek na 50 proc.) i budowa obwodnicy Sokołowa (wartość 4 mln zł, wniosek na 50 proc.). Ocenę merytoryczną przechodzić będzie również wniosek starostwa na przebudowę ulicy Kamiennej w Nowej Soli wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zielonogórską (wartość 4,4 mln zł, wniosek na 50 proc.).

***

Wczoraj, tj. w poniedziałek 5 listopada minął termin ewentualnego składania zastrzeżeń, co do rozstrzygnięć pierwszego etapu konkursu. Po ich rozstrzygnięciu do listy wniosków odrzuconych na etapie oceny formalnej nastąpi ocena merytoryczna wniosków, na podstawie której komisja ustali wstępną listę rankingową wniosków w ramach programu. Ogłoszenie wstępnej listy rankingowej wniosków nastąpi do 13 listopada 2018 roku.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Artur Lawrenc

Aktualności, oświata

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content