Radni piszą do premiera w obronie działkowców

Puste krzesło i rozłożona na nim czerwona róża. Czarno-białe zdjęcie na multimedialnym projektorze. Minuta ciszy i wielki żal. Nie tak miała wyglądać sesja rady miejskiej, która odbyła się w miniony czwartek. Prezydent i koledzy radni w ten sposób pożegnali zmarłego kolegę Kazimierza Ekierta. Rada m.in. wystąpiła też w obronie działkowców, napisała do premiera

W sali sesyjnej tym razem było wyłącznie poważnie. Żaden z radnych nie pozwolił sobie, żeby zakłócić obrady, które z konieczności były inne niż zwykle. Nie oznacza to jednak, że nie przyjęto ważnych uchwał. Wybrano nowych członków Rady Muzeum Miejskiego w Nowej Soli. Zostali nimi: Leszek Kania, dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej, Jarosław Lewczuk, archeolog, muzealnik, konserwator, założyciel Lubuskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Jacek Zawiślak, historyk regionalista, Elżbieta Gonet, była dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Soli i Bogumiła Sadowa, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w starostwie powiatowym w Nowej Soli.

Z inicjatywy prezydenta Jacka Milewskiego nowosolscy radni przez aklamację przyjęli stanowisko w sprawie uwzględnienia uwag Rodzinnych Ogrodów Działkowych do dokumentu przygotowywanego w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

O co chodzi? W ministerstwie trwają prace dotyczące tzw. stref planistycznych. Zgodnie z propozycją gminy będą musiały opracować tzw. plan podstawowy, który zastąpi obecnie funkcjonujące studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego. I jak tłumaczą zaniepokojeni działkowcy, największym niebezpieczeństwem, jest to, że możliwość istnienia i funkcjonowania ROD planuje się tam wpisać tylko w dwóch z 13 rodzajów stref planistycznych. To zaś może doprowadzić do tego, że wiele obecnych ogrodów działkowych trzeba będzie zlikwidować.

I właśnie dlatego radni przyjęli stanowisko, apel do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie obrony Rodzinnych Ogrodów Działkowych. „Szanowny Panie Premierze, Rada Miejska w Nowej Soli zwraca się z prośbą w sprawie uwzględnienia uwag dotyczących możliwości lokalizacji ogrodów działkowych w różnych strefach planistycznych składanych przez rodzinne ogrody działkowe do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy. W opublikowanym do konsultacji projekcie rozporządzenia zaplanowano możliwość lokalizacji ogrodów działkowych tylko w dwóch strefach planistycznych: wielofunkcyjnej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i w strefie zieleni i rekreacji” – czytamy w stanowisku radnych.

I dalej: „Zauważamy jednak, że w naszym rejonie lokalizacje ogrodów działkowych są znacznie bardziej zróżnicowane, co wykracza poza wskazane w projekcie strefy, w znacznej mierze występują w strefie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowo-produkcyjnej i w sąsiedztwie lasów i nieużytków. W pełni popieramy dążenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych do zmian projektu rozporządzenia, tak aby ogrody działkowe mogły być utrzymane i lokalizowane w różnych strefach planistycznych w opracowywanych przez gminy planach ogólnych. W przeciwnym razie może to doprowadzić do likwidacji ROD, co byłoby z wielką szkodą dla lokalnej społeczności” – napisali jednogłośnie w stanowisku radni.

Z podobną inicjatywą w minionym tygodniu wystąpiła zielonogórska rada miasta, tak jak dziesiątki innych samorządów w całym kraju.

Radni wybrali ławników do Sądu Rejonowego w Nowej Soli na kadencję na lata 2024-2027. Przeszła też między innymi uchwała w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Nowa Sól-Miasto na lata 2023-2027.

Rafał Krzymiński

E-WYDANIE TYGODNIKA KRĄG

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content