Pośredniak zwróci koszty dojazdu do pracy

Od 2 stycznia Powiatowy Urząd Pracy przyjmuje wnioski o zwrot kosztu przejazdu z miejsca zatrudnienia i z powrotem

Do tej formy wsparcia osób powracających na rynek pracy nowosolski urząd pracy sięga po kilkunastu latach przerwy spowodowanej brakiem funduszy na tę formę aktywizacji zawodowej. – Obserwując sytuację gospodarczą w kraju oraz zwiększające się koszty związane m.in. z rosnącymi cenami paliw, a co za tym idzie zwiększającymi się kosztami dojazdów do pracy, postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów – spieszy z wyjaśnieniem Małgorzata Mordzak, kierownik działu ds. promocji zatrudnienia. – Właśnie dlatego powróciliśmy do realizacji tej formy pomocy, jaką jest zwrot kosztów przejazdu do pracy. Wnioski w tej sprawie przyjmujemy od 2 stycznia – uzupełnia Mordzak.

Justyna Niziałek, specjalista ds. programów dodaje, że ta forma pomocy to propozycja dla osób, które na podstawie skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową (umowy zlecenia i o dzieło) i uzyskują wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Osoby, które skorzystają z tej formy wsparcia, muszą też wykonywać pracę poza miejscowością, gdzie zamieszkują – ta forma wsparcia nie jest przeznaczona dla osób dojeżdżających do pracy i mieszkających w tej samej miejscowości i dojeżdżających do pracy własnym środkiem transportu lub komunikacją publiczną.

– To skierowanie nasz klient musi otrzymać w tym roku – doprecyzowuje Katarzyna Rozpędowska, specjalista ds. programów. – Rozliczamy dofinansowanie do przejazdów na podstawie takich dokumentów, jak bilety miesięczne i bilety jednorazowe dla osób dojeżdżających komunikacją publiczną i faktury za paliwo dla osób przemieszczających się własnym samochodem. Pierwszym krokiem, aby otrzymać pomoc, jest złożenie wniosku, do którego należy załączyć w szczególności kopię umowy o pracę lub inny dokument poświadczający podjęcie pracy i w przypadku, gdy dojeżdżamy samochodem, dowód rejestracyjny pojazdu oraz prawo jazdy. Zgodnie z obowiązującym regulaminem zwrot kosztów przejazdu może być przyznany na czas zatrudnienia, jednak nie dłużej niż do sześciu miesięcy.

– A konkretnie na jakie wsparcie można liczyć ? – dopytujemy.

– Dojeżdżając własnym samochodem otrzymamy maksymalnie 450 zł. Wszystko zależy jednak od długości trasy. W przypadku dojazdu komunikacją miejską klient otrzyma wartość zakupu biletu miesięcznego – informuje kierownik Małgorzata Mordzak.

Na zakończenie warto podkreślić, że przed złożeniem wniosku do PUP w Nowej Soli, trzeba zapoznać się z regulaminem dostępnym na stronie www.nowasol.praca.gov.pl lub w siedzibie urzędu, ul. Staszica 1C w pokoju 304.

Szczegółowe informacje na temat tej formy wsparcia można uzyskać pod numerami telefonu 68 388 03 25 lub 68 388 03 51.

Rafał Krzymiński

E-WYDANIE TYGODNIKA KRĄG

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content