Otyń: Radni jednomyślni w sprawie absolutorium dla Wróblewskiej

Za jego udzieleniem było 14 radnych. – Dziękuję mojemu zespołowi. Sama nic bym nie zrobiła – mówiła podczas sesji absolutoryjnej burmistrz Otynia Barbara Wróblewska

Sesja absolutoryjna to jedna z najważniejszych w samorządzie. W jej trakcie włodarze składają raport o stanie gminy za ubiegły rok. Radni z kolei głosują nad udzieleniu danemu wójtowi, burmistrzowi czy prezydentowi wotum zaufania, zatwierdzeniem sprawozdania finansowego z wykonania poprzedniego budżetu i finalnie za udzieleniem lub nie danemu włodarzowi absolutorium za wykonanie ubiegłorocznej uchwały budżetowej.

Taką sesję ma już za sobą burmistrz Barbara Wróblewska.

Co ciekawe, wszystkie głosowania zakończyły się dla niej jednomyślnym głosem poparcia – 14:0.

– Dziękuję mojemu zespołowi. Sama nic bym nie zrobiła. Do tego jest dobra współpraca z urzędem marszałkowskim i urzędem wojewody. Nie jest łatwo, ale staramy się w każdym momencie szukać źródeł pieniędzy. Największą rolę pełni pani skarbnik, która zawsze znajdzie nowe środki. Zespół ludzi jest świetny, łącznie z kierownikami i dyrektorami jednostek – i za to składam im wielkie podziękowania. Do tego są sołtysi w terenie i zespół radnych. Sama nie mogę nic. To dzięki wam – mówiła po głosowaniu nad wotum zaufania burmistrz Wróblewska, podkreślając w pracach budżetowych rolę skarbniczki Krystyny Nadolskiej, a w organizacji prac w urzędzie – sekretarz Haliny Malczewskiej.

– Absolutorium to roczna ocena pracy burmistrza. Podejmując uchwałę, radni stwierdzają, że działania budżetowe były prowadzone zgodnie z planem i przepisami. Rok 2020 nie był łatwy do realizacji planów, ale naszej gminie się udało, za co dziękuję pani burmistrz, pani sekretarz, pani skarbnik i wszystkim pracownikom urzędu, dyrektorom i kierownikom jednostek – podkreśliła po głosowaniu Marta Szczotka, przewodnicząca komisji rewizyjnej w radzie.

Sporo gratulacji popłynęło ze strony gminnych radnych. – Jestem bardzo zadowolony ze wszelkich działań podejmowanych przez panią burmistrz i jej zespół ludzi, którzy nie zwolnili w czasie pandemii – mówił Artur Mielczarek.

Przewodnicząca rady Aneta Smolicz stwierdziła z kolei, że burmistrz Wróblewska „kolejny raz udowodniła, jak skutecznym jest burmistrzem”. – I jak śmiałe i ważne decyzje podejmuje, jak ciężka, ale i owocna jest pani praca. Przyczynia się to do rozwoju i promocji gminy. Dziękujemy za wszystko, co dobrego wydarzyło się w poprzednim roku – mówiła przewodnicząca Smolicz.

E-WYDANIE TYGODNIKA KRĄG

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Mariusz Pojnar

Aktualności, kronika

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content