Wiceprezydent Nowej Soli: Nie jestem surferką, ale fala społeczna jest wznosząca [ROZMOWA]

O planach na cały 2022 r. w zakresie spraw społecznych i pieniądzach, jakie będą na nie przeznaczone, opowiada wiceprezydent Nowej Soli Natalia Walewska-Wojciechowska

Mariusz Pojnar: Jaki jest ten budżet społeczno-oświatowy w nowym, 2022 r.?

Natalia Walewska-Wojciechowska: Mamy przed sobą wyjątkowy budżet miejski. Miasto nie zwalnia, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, który jest dla nas priorytetem. To jednak kolejny rok, gdy ważne są dla nas sprawy społeczne. Nowe chodniki, drogi, remonty instytucji, inwestycja w czyste powietrze są równie ważne jak wsparcie oświaty, polityka społeczna i organizacje pozarządowe. Dlatego bardzo się cieszę, że w tegorocznym budżecie aż 56 mln zł zostało przeznaczone na oświatę. Będziemy kontynuować projekty, które pozwolą nam dofinansować szkoły w zakresie rozwijania kompetencji nauczycieli. Zrealizujemy serię dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów. Zaczynamy od najmłodszych, o czym świadczy kontynuacja projektu edukacyjnego „Logiczny przedszkolak”. Został zapoczątkowany już we wrześniu ubiegłego roku, jednak większa część zadania za ponad 120 tys. będzie realizowana w tym roku.

W programie „ABC ekonomii” dzieci uczą się operować pieniędzmi, mają również zajęcia przyrodniczo-matematyczne i dodatkowe godziny języka angielskiego. Natomiast nauczyciele, zdobytą w ramach realizacji tych projektów wiedzę, będą mogli wykorzystać w pracy z następnymi rocznikami maluchów. Jednocześnie nie zapominamy o pracach remontowych, które są zaplanowane w przedszkolach numer 2, 7 i 11 w kwocie 450 tys. zł na te trzy placówki.

Wspomniała pani o przedszkolach, a na co mogą liczyć uczniowie i nauczyciele podstawówek?

Kluczowy projekt w szkołach podstawowych w tym roku to „Dostępna szkoła”. Dotyczy szkoły podstawowej nr 2 z oddziałami integracyjnymi oraz szkoły podstawowej nr 3. Koszt realizacji tego zadania to 1,3 mln zł, z czego 800 tys. zł to tzw. zadania twarde. Zmodernizowane zostaną klatki schodowe i łazienki pod potrzeby uczniów z niepełnosprawnościami, dostosowane gabinety specjalistyczne. W ramach części miękkiej projektu nauczyciele będą mogli podnosić swoje kwalifikacje.

Kilka dni temu rozstrzygnięty został również nabór do rządowego programu „Cyfrowa gmina”. Włożona praca zespołu urzędu miejskiego oraz placówek podległych we wniosek została oceniona pozytywnie, dzięki czemu otrzymamy 1,1 mln zł na doposażenie w sprzęt komputerowy miejskich szkół i częściowo przedszkoli oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i żłobka. Urząd, ale przede wszystkim wymienione placówki, zostaną doposażone w ponad 130 nowych komputerów z odpowiednim oprogramowaniem i systemami zabezpieczającymi. Pozwoli nam to jeszcze bardziej poprawić bezpieczeństwo cyfrowe w naszych jednostkach.

Oczywiście nie zapominamy o remontach: dachu w szkole podstawowej nr 1, dachu wraz z kompleksową termomodernizacją i wymianą instalacji w szkole podstawowej nr 8. Inwestycja w „ósemce” jest oszacowana na ponad 18 mln zł, przygotowujemy się dokumentacyjnie. Jest znacząca, dlatego jej realizacja jest możliwa przy pozyskaniu na to zadanie środków zewnętrznych. Kolejnym dużym projektem będzie przebudowa boiska zlokalizowanego przed szkołą podstawową nr 5. Na uporządkowanie tego terenu i dokumentację zaplanowaliśmy 80 tys. zł.

Jak we wszystkich działaniach inwestycyjnych miasta – to są założenia, które mogą ulegać modyfikacji ze względu na wzrost kosztów, jakie obserwujemy na wielu miejskich inwestycjach.

Wywołała pani temat pomocy społecznej. Jak w tym zakresie będą wydatkowane miejskie pieniądze?

W ramach pomocy społecznej wydatki są na poziomie 17,5 mln zł. Przez kolejny rok kontynuowana będzie działalność Dziennego Domu Senior+. Miasto wyda na ten cel ok. 800 tys. Wzorem ubiegłego roku będziemy wnioskować o dofinansowanie działalności tej placówki w ramach środków rządowych lub europejskich.

Przyszły rok z pewnością będzie pod znakiem uruchomienia Centrum Aktywności Społecznej. Na dniach przenosi się tam Środowiskowy Dom Samopomocy. Komfort podopiecznych tej placówki znacznie się podniesie. Odnajdą się w zupełnie nowym obiekcie, w doskonałych warunkach. Poprawa warunków w ŚDS pozwoli nam zwiększyć ilość dostępnych miejsc z 30 do 35. Dlatego bardzo proszę mieszkańców, którzy mają w rodzinie osobę z zaburzeniami zdrowia psychicznego o zachęcenie bliskiego do skorzystania z oferty naszego domu. W ofercie mamy liczne zajęcia terapeutyczne i wsparcie dla osób, które źle znoszą ekspozycję społeczną, potrzebują bezpiecznego otoczenia i specjalistycznej opieki.

Co jeszcze czeka mieszkańców w zakresie spraw społecznych, które są pani najbliższe?

Podkreślę, że one leżą na sercu całemu zespołowi społecznemu miasta. Myślę tu o Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, który między innymi wśród wielu zadań będzie kontynuował program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, będzie finansowany ze środków MRiPS. W zeszłym roku w ramach tego ministerialnego projektu mogliśmy sfinansować wsparcie dla 25 osób. W tym roku wsparciem zostanie objętych aż 40 osób z niepełnosprawnościami. Na to zadanie wpłynie do miejskiego budżetu blisko 1,3 mln. Nasza pomoc społeczna będzie też obsługiwała realizację opieki wytchnieniowej. Na ten program placówka pozyskała 60 tys. zł, które pozwolą realizować pomoc w wymiarze 1400 godzin. Jeśli opiekun osoby niepełnosprawnej będzie musiał gdzieś wyjechać, coś załatwić, będzie mógł zawnioskować o usługę godzinową na asystę w zakresie wspomnianej opieki wytchnieniowej. Ta usługa nas bardzo cieszy, bo w mieście uruchamiamy ją po raz pierwszy. Lada chwila pojawi się informacja w MOPS, jak aplikować o wspomniane wsparcie.

Jak będzie z podziałem pieniędzy na organizacje działające w obrębie pożytku publicznego?

Cały obszar społeczny to rokrocznie rosnący budżet, jeśli chodzi o pożytek publiczny. W zeszłym roku na konkursy związane z kulturą, sportem, szeroko rozumianą pomocą społeczną, w tym działalnością wolontariatu, wydaliśmy 4,5 mln zł. W tym roku planujemy przeznaczyć na ten cel 4,8 mln zł.

Przypomnę, że podział odbywa się w trybie konkursowym. Zobaczymy, jak ostatecznie te środki będą podzielone, bo to zależy od aktywności i sprawności klubów, organizacji pozarządowych i wszystkich podmiotów, które stają do tych konkursów.

Warto wspomnieć o gminnym programie profilaktyki, mamy tu zaplanowane środki na poziomie 920 tys. zł. Zostaną przeznaczone m.in. na programy profilaktyczne w szkołach i przedszkolach, kontynuację działalności naszych świetlic środowiskowych i – co ważne – cały czas poszerzamy ofertę Punktu Konsultacyjnego przy ul. Jaracza. To miejsce, w którym mieszkańcy, rodziny w sytuacji kryzysowej otrzymują profesjonalną pomoc psychologa, mediatora, doradcy prawnego.

Nowym pomysłem, który wprowadziliście 2021 r., były także Kryształy Wolontariatu.

Są czymś absolutnie wyjątkowym, dlatego z pewnością będą kontynuowane. Zależy nam, żeby działania w ramach wolontariatu były propagowane w szkołach, a młodzież w nich uczestnicząca czuła, że jest doceniana. Mam nadzieję, że w przyszłym roku szkolni koordynatorzy wolontariatu będą zachęcali i inspirowali samych uczniów, żeby zgłaszali kandydatury ze swoich środowisk do tego wyróżnienia.

Chcemy rozszerzyć Kryształy o aspekt wolontariatu pracowniczego, bo firmy pytały nas, czy taka kategoria powstanie. Byłoby fantastycznie, bo to pokazuje, że wolontariat ma moc i dzieje się w różnych miejscach, także w zakładach pracy.

I na koniec: jak to jest z tą społeczną falą w Nowej Soli? Bo jeden z radnych porównywał ją ostatnio do fal australijskich. W pani ocenie jest już tak wysoka jak w Australii czy jeszcze nam trochę brakuje?

Nasza nowosolska fala społeczna jest z pewnością wznosząca. Chcielibyśmy, żeby fala była taka jak w Australii [śmiech]. Mam nadzieję, że w tym kierunku zmierzamy.

Bardzo się cieszę, że wszystkie kluby radnych dostrzegają działalność w zakresie spraw społecznych i ją doceniają. Muszę podkreślić, że to zasługa przede wszystkim wspaniałego zespołu – zarówno Wydziałów Oświaty, Spraw Społecznych w urzędzie, jak również pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ŚDS i Dziennego Domu Senior+. Wszyscy ci ludzie świetnie rozumieją, czują i wychodzą naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców.
Odpowiadając na pana pytanie, powiem tak: nie jestem surferką, ale nawet bez tych umiejętności będziemy wznosić Nową Sól na jak najwyższą społeczną falę.

Zapraszamy na tę falę wszystkich mieszkańców.

E-WYDANIE TYGODNIKA KRĄG

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Mariusz Pojnar

Aktualności, kronika

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content