Młodzi radni chcą zmienić Nową Sól

Na sesji powołano do życia Młodzieżową Radę Miejską. – Chciałbym wam podziękować za to, że chce wam się chcieć. Obecnie to wyjątkowa cecha – mówił do młodych prezydent Jacek Milewski

Projekt uchwały o utworzeniu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowej Soli i nadaniu jej statutu przyjęto przez aklamację. Rada ma być organem konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym reprezentującym młodzież z terenu Nowej Soli. W młodzieżowej „radzie mędrców” ma zasiadać 12 osób, które swój mandat będą pełnić społecznie i nieodpłatnie. Obrady przewidziane są nie rzadziej niż raz na trzy miesiące [z wyjątkiem wakacji i ferii zimowych – dop.red.]. Na wniosek pięciu radnych można zwołać też sesję nadzwyczajną.

Co ważne, radnym może być osoba zamieszkująca na terenie gminy w wieku od 14 do 21 lat – musi być też uczniem szkoły ponadpodstawowej. Rada może mieć swojego opiekuna, który wspiera ją w działaniach i zapewnia pomoc merytoryczną oraz organizacyjną.

Kadencja rady ma trwać dwa lata. W każdej z nowosolskich szkół ponadpodstawowych odbędą się wybory. W statucie zapisano już podział na okręgi wyborcze.

Prezydent: Liczę na konstruktywne spory

Prezydent Jacek Milewski zwrócił się do młodych ludzi: – Chciałbym wam podziękować za to, że chce wam się chcieć. Obecnie to wyjątkowa cecha – mówił prezydent. – Wszyscy teraz niestety trochę z boku patrzymy na ten świat. Nie mogę was zapewnić, że wasz głos w stu procentach będzie brany pod uwagę, ale obiecuję, że wysłuchamy was z uwagą i szacunkiem. Mam nadzieję, że będziemy się spierać, ale konstruktywnie i szukać wspólnie najlepszych rozwiązań, które pogodzą wiele interesów. W samorządzie liczy się rozmowa, nie zapominajcie o tym. Za pięć, 10 lat to wy będziecie decydować o kierunkach rozwoju naszego miasta, dlatego dobrze, że młodzieżowa rada pozwoli wam nabrać samorządowego doświadczenia. Drzwi mojego pokoju są zawsze otwarte, zapraszam. Życzę powodzenia.

Prezydent i przewodniczący podziękowali młodym za pracę. We wszystkich rozmowach o tworzącej się radzie brał udział Natan Zapał z LO im. K. K. Baczyńskiego w Nowej Soli, który został także członkiem Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości przy Ministerstwie Sprawiedliwości. – Dziękuję panu przewodniczącemu Petreczce za szybką odpowiedź na nasz pomysł. Dziękuję, że zostaliśmy wysłuchani, to była bardzo dobra współpraca – mówił Natan.

Petreczko: To dla mnie wielka radość

– Młodzieżowa rada to inicjatywa młodych ludzi – powiedział „Kręgowi” Andrzej Petreczko, przewodniczący rady miejskiej. – Pierwsza grupa przyszła do mnie podczas trwania pandemii, półtora roku temu, z prośbą, abym podjął działania w sprawie powołania takiej rady i opracowania jej statutu. A w ogóle to co ja na to, aby taka rada młodych powstała. Odpowiedź i moje nastawienie było oczywiste. Młodzieżowa Rada Miasta jest mi bliska. Jestem radnym od 1998 r., czyli 24 lata. Wspólnie z Piotrem Szyszko, który ma identyczny staż pracy w radzie miasta, na początku naszej samorządowej drogi, jako bardzo młodzi radni, współpracowaliśmy z młodzieżą. Ta młodzieżowa rada ostatecznie nie powstała (tzn. nie była formalnie podjęta uchwała o powołaniu oraz nie miała statutu), ale działała nieformalnie. Spotkania odbywały się w sali posiedzeń – wspomina Petreczko. I dodaje: – Zadeklarowaliśmy młodym, że będziemy ich wspierać i dotrzymaliśmy słowa. Przez cztery lat doradzaliśmy młodym, ich głos był słyszalny. I kiedy po tylu latach przyszli do mnie ich następcy – byłem szczęśliwy. Bardzo się cieszę, że młodzież znów rozwinie skrzydła i wierzę w to, że będą widoczni i będą mieli swój głos. Jestem pewien, że nieraz zaskoczą nas swoim pomysłem. Ale o to chodzi.

Petreczko na sesji mówił do obecnej na sali posiedzeń młodzieży z nowosolskich szkół średnich, że to wyjątkowy moment w historii Nowej Soli. – Jednogłośnie podjęliśmy uchwałę o powołaniu MRM. Głos młodych ludzi będzie jeszcze bardziej zauważony i brany pod uwagę. Wasze pomysły przyczynią się do dalszego budowania marki Nowej Soli jako miasta nowoczesnego i europejskiego, które sprzyja młodym ludziom. Dziękuję wam, młodzi przyjaciele, za zaangażowanie i determinację. Jako radni dajemy wam klucze, ale to wy musicie otworzyć drzwi.

Podziękowania

Przewodniczący podziękował też wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej rady: prezydentowi Jackowi Milewskiemu za przychylność i wsparcie, Fundacji Collegium Polonicum na czele z Adamem Szulczewskim, który pracował przy statucie, Wydziałowi Spraw Społecznych na czele z wiceprezydent Kariną Jarosz, naczelnik Jolancie Kabzińskiej oraz Marcinowi Hermie i Elżbiecie Zienkowicz z Centrum Aktywności Społecznej.

Przez osiem miesięcy z młodzieżą spotykali się radni: Anna Ast, Waldemar Jacheć, Zbigniew Szczeciński i Piotr Szyszko. – Tej rady nie byłoby też bez wsparcia i otwartości dyrektorów szkół – podkreślił przewodniczący rady.

Młodzi są traktowani podmiotowo

Adam Szulczewski, członek zarządu Fundacji na rzecz Collegium Polonicum, który pomagał ukonstytuować się młodzieżowej radzie, podkreśla wagę nowej inicjatywy: – Dzięki radzie młodzi ludzie zaczynają współuczestniczyć w sprawowaniu władzy samorządowej. Mają okazję stworzyć ciało doradcze i opiniodawcze. Fundacja Collegium Polonicum wspólnie z miastem realizuje projekt Nowa Sól na Społecznej Fali i dlatego włączyliśmy się w utworzenie młodzieżowej rady. Zorganizowaliśmy kilka spotkań, które miały na celu między innymi opracowanie kształtu i statutu rady. Zależało nam na tym, aby młodzież od początku czuła się traktowana podmiotowo, a nie otrzymała statut rady napisany przez dorosłych, np. urzędników i radnych.

Szulczewski podkreśla, że zmiany, które wprowadzono w 2021 r. do ustawy o samorządzie gminnym, zwiększyły kompetencje wszelkich instytucji doradczych dla samorządu, np. rad młodzieżowych i seniorów. – Młodzież ma teraz troszkę więcej możliwości do działania – przekonuje Szulczewski. I dodaje: – To bardzo cieszy. Od ubiegłego roku w Polsce powstało około 160 młodzieżowych rad. To dobry prognostyk na przyszłość. Taka rada dla niektórych może okazać się trampoliną do dalszej kariery samorządowej. Najważniejsze jest jednak to, że poprzez uczestnictwo w podejmowaniu decyzji młodzież uczy się samorządu. Dzięki świadomym obywatelom w przyszłości na lepsze zmieni się nasze otoczenie.

Rafał Krzymiński

E-WYDANIE TYGODNIKA KRĄG

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content